De Oud Rotterdammer Week 10 - page 1

In heel Nederland werd
aandacht besteed aan de
uitspraken van Jan Terlouw,
gedaan in een talkshow. Hij
sprak over de tijd dat er nog
een touwtje uit de brievenbus
hing. Zelf heb ik als oud-Rot-
terdammer goede herinnerin-
gen aan deze tijd. In de jaren
vijftig en zestig kon dit nog.
Als zaterdagbaantje hielp ik een
melkboer in het Oude Noorden en
met behulp van het touwtje ging je
gewoon naar binnen. Op de trap lag
meestal een briefje met de bestelling
en gepast geld. In die tijd hadden ook
veel deuren een deursluiting die je met
een zogenaamde loper kon openma-
ken. Aan de binnenzijde van de deur
zat wel een grendel om de deur in de
nachtelijke uren op de grendel te doen.
In veel arbeiderswijken, waar niet veel
te halen viel, waren de deuren overdag
dus gemakkelijk te openen.
Artikel 28 van de Politiewet geeft in
de kern aan waaraan het werk van een
politiemens moet voldoen; het handha-
ven van de rechtsorde en het verlenen
van hulp aan hen die deze behoeven.
Rekbaar
In de praktijk van het politiewerk
blijkt dit een zeer rekbaar begrip en ik
was steeds op zoek naar de grenzen
hiervan. Als een mens in een woning
hulp nodig heeft, is het mooi als een
diender beschikt over een ijzerdraadje.
Je steekt dit door de brievenbus, haakt
het om het touw dat via de brievenbus
naar het slot loopt, trekt met het ijzer-
draadje het touw door de brievenbus
en open is de deur. Makkelijker en
sneller gaat dit natuurlijk met een
loper. Veel deuren werden in de jaren
zestig, zeventig ook in de nachturen
niet aan de binnenzijde vergrendeld.
Regelmatig trof de politie bewo-
ners hulpeloos en met een medisch
probleem in een woning aan. De
gealarmeerde GGD deed de rest.
Gezochte personen
Iedere dag was er voor aanvang van
de dienst een briefing, waarin een po-
litiechef de bijzonderheden doorgaf en
gezochte personen onder de aandacht
bracht. Zo werden er twee woningin-
brekers gezocht, die zich vermoedelijk
schuil hielden in een van de zijstraten
van de Witte de Withstraat.
Er was in de jaren zeventig nog veel
eenmans surveillance te voet of op
de fiets. In mijn opschrijfboekje
stond van alles, ook kraakwoningen,
omdat in deze panden altijd wel iets te
beleven was.
Verkeerd
In de Boomgaardstraat ging ik met
mijn loper het kraakpand in om
eventuele aanwezigen te verrassen
met mijn komst. Ik doorzocht kamer
voor kamer met een zaklantaarn,
omdat de ramen met planken waren
geblindeerd. Op een matras zag ik
twee mannen liggen en ik herkende
hen direct als de twee gezochte inbre-
kers. Geruisloos ging ik naar buiten
en verzocht een C-10 surveillanceauto
voor assistentie. Juist toen deze voor
de woning stopte, stapten de twee ge-
zochte inbrekers naar buiten en kregen
een lift naar het hoofdbureau.
Door mijn kennis als wijkagent van
straten, panden en mensen in het Oude
Westen deden andere politiediensten
nogal eens een beroep op mij. Kennis
werd gedeeld en dat leidde vaak tot
resultaat. Soms lukte het collega’s van
andere politiediensten niet zelf in actie
te komen en kreeg ik het verzoek een
gezocht persoon aan te houden. Zo
belde een collega van bureau opspo-
ring minderjarigen mij om een meisje
uit een woning te halen. Als de politie
het niet zou doen, zou de familie zelf
actie ondernemen. Het was een familie
met losse handjes en een geweldsver-
leden.
Klacht bij burgemeester
Samen met mijn maat Joop ging ik
naar het opgegeven adres en opende
de deur met mijn loper. Als je op deze
adressen aanbelt, heb je meestal in de
achtertuin het nakijken. Toen wij in de
kamer stonden, zag alles er keurig uit
en een man in een hangmat vroeg wat
wij in zijn woning te zoeken hadden.
Ik vroeg of dit pand 76 was, maar
het bleek 56 te zijn. “Sorry meneer,
we zitten verkeerd”, zei ik, maakte
rechtsomkeert en ging met Joop de
woning uit. Ik had daarna geen zin
meer de juiste woning binnen te gaan.
Netjes gezegd had ik er flink de pest
in na deze fout.
Een dag later was ik bij een briefing
van de recherche aan het hoofdbureau
en tijdens de koffieronde vertelde ik
de story. Volop grappen over mijn
overijverige optreden natuurlijk.
Enkele dagen later kwam er een brief
van de betrokken bewoner, vergezeld
van een schrijven van de secretaresse
van burgemeester Van der Louw waar
de klacht was ingediend. De klager
had een vermoeden dat de recherche
bij hem ongevraagd en onbevoegd
was binnen geweest, omdat de heren
keurig gekleed waren en beschaafd
Nederlands spraken.
Kat in het nauw
De chef recherche die bij mijn verhaal
van enkele dagen daarvoor aanwezig
was, stuurde de klacht naar mijn chef.
Ik maakte toen al regelmatig gebruik
van mijn lijfspreuk: ik vraag liever
achteraf vergeving dan vooraf toe-
stemming. Maar ik voelde dat ik hier
niet mee weg kwam en een onderzoek
werd mij in het vooruitzicht gesteld.
Het toeval wilde dat korte tijd na mijn
illegale actie de klager getuige was
van dierenleed. Veel huizen hadden
een luchtopening onder de huizen. De
opening kwam uit op het trottoir en
een poes kwam hierin vast te zitten.
De politie kwam ter plaatse en de
klager was getuige van onze bevrij-
dingsactie.
Goede afloop
Toen mijn chef de klacht afhandelde,
kreeg hij dit verhaal als eerste te horen
en dit was de basis van een goed
klachtengesprek. De klager trok zijn
klacht in, maar wilde wel dat in de
politieopleiding meer aandacht zou
worden besteed aan het betreden van
woningen. Mijn chef Theo informeer-
de mij over de gunstige afhandeling.
Hierna bedacht ik mij wel twee keer
bij het betreden van woningen en de
pandnummers 56 en 76 zijn mij altijd
bijgebleven.
Han Karels
Naar binnen zonder te bellen
De Oud
Dinsdag 7 maart 2017 . Jaargang 13, nr. 5
Deze week o.a.:
Presentatie
Pendrecht
Pag. 3
Trainer van de
eeuw
Pag. 11
Troubles in
De Kuip
Pag. 17
Gezondheids-
special
Touwtje uit de brievenbus
Oplage: 122.000 ex.
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• 2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
• Vraag naar onze folder!
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN
INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Tel: 013 5282555 / 06 53756941 -
-
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
€ 635
; p.p volpension
Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
Budget uitvaart
v.a € 1495,-
- Begeleiding en verzorging uitvaart
- Laatste verzorging overledene / Vervoer overledene (2 x)
- Uitvaartkist / Koelingskosten (eigen locatie)
- Plechtigheid en condoleance (60min)
- Kosten crematie en aangifte overlijden
Uitvaart Compleet € 3650,-
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...32
Powered by FlippingBook