De Oud Rotterdammer Week 12 - page 1

De Oud
Toen ik in 1950 mijn eerste
politie-opleiding achter de
rug had, mocht ik een bureau
kiezen van waaruit ik als
21-jarige diender mijn eerste
schreden op het politiepad
kon zetten. Mijn voorkeur
ging uit naar het bureau Char-
lois. Gezien het landelijk ka-
rakter van de omgeving trok
dat mij aan. Pendrecht en
Zuidwijk vormden nog slechts
een uitgebreid poldergebied.
De Dorpsweg was een lang,
schilderachtig laantje met
aan het begin bij de Katend-
rechtse Lagedijk een grote
boerderij.
Met de criminaliteit op Charlois viel
het wel mee. Van drugs als heroïne,
cocaïne en hasj hadden we toen nog
nooit gehoord. Dus ook niet van het
begrip randcriminaliteit. Over bier en
jenever konden we wel meepraten! In
de avonduren opstootjes bij de vleet,
vooral rond de Wolphaertsbocht-
Doklaan. Bij ieder opstootje was ook
Tante Sjaan, zoals zij in die omgeving
bekend stond, in hoogsteigen persoon
als toeschouwer aanwezig. Niet dat zij
zich er direct mee bemoeide, maar zij
was er wel en stond steeds helemaal
vooraan. Daarbij schepte zij er kenne-
lijk veel genoegen in mijn ambtshan-
delingen met de nodige minachtende
blikken en onder het slaken van de
nodige kreten gade te slaan.
Melkmuil
Haar ogen gaven steeds overduidelijk
aan wat haar mond later zou beves-
tigen. Tante Sjaan had gewoon een
grote schurfthekel aan alles wat politie
heette. Meer speciaal nog aan mij,
de net op de ‘boerenzij’ aangetreden
jonge diender. “Melkmuil”, siste ze op
een dag in mijn richting toen ik haar
beleefd maar dringend verzocht ‘op te
lazeren’ bij een of andere straatruzie.
Vanaf dat moment stond voor mij
vast dat een botsing met Tante Sjaan
binnen afzienbare tijd een feit zou
worden. Hoe eerder hoe liever, hoopte
ik stilletjes. Vastberaden surveilleerde
ik per dienstrijwiel door de wijk,
vurig hopend haar op een of andere
overtreding te kunnen betrappen en
vervolgens de rekening te presente-
ren. Ik wilde haar voor eens en altijd
duidelijk maken wie het op de straten
van Charlois nou eigenlijk voor het
zeggen had. Maar het enige dat ik op
straat van Tante Sjaan te zien kreeg,
waren haar verachtende blikken. Nou
ja, de mijne mochten er ook zijn.
Een merkwaardig toeval leidde
tenslotte tot een regelrechte confron-
tatie. Tijdens mijn surveillance in het
Waalhavengebied controleerde ik een
fietsende havenarbeider. Op zijn baga-
gedrager vond ik een dikke knijverzak
met daarin vijf sloffen sigaretten. De
man had die van een buitenlands schip
gesmokkeld. Toen nog een misdrijf!
Grote verrassing: mijn arrestant bleek
de bijzit van tanje Sjaan te zijn. Bij
huiszoeking vonden wij onder het
gemeenschappelijk bed nog meer
gesmokkelde sloffen. Sjaan ontplofte
bijna van opgekropte nijd, maar zij
hoedde zich er wel voor gekke dingen
te doen. Alleen haar blikken in mijn
richting waren dodelijk. De oorlog
tussen Sjaan en mij was nu compleet.
Kapsonesvent
Een paar dagen later, tijdens een
van mijn nachtelijke rondes langs de
kroegen aan de Doklaan, zag ik haar
weer. Zij stond op de hoek van de
straat luidruchtig met een vriendin te
palaveren. Ik liet mij niet uit de tent
lokken en fietste rustig en met de blik
op oneindig verder. Toen kwam het
vonkje voor de grote plof. Toen ik het
stel passeerde slaakte Sjaan luid, dui-
delijk en hartgrondig de kreet ‘kapso-
nesvent’ in mijn richting. Belediging
van een politieambtenaar in functie,
dus: arresteren die ‘tante’! Of die door
haar zojuist geslaakte kreet soms voor
mij bestemd was, luidde mijn overbo-
dige vraag. Beide ‘dames’ begonnen
vervolgens luidkeels en in onvervalst
Rotterdams tegen elkaar op te bieden
in het mij toewensen van de verschrik-
kelijkste ziekten en ander onheil. Dat
ging vergezeld van misselijkmakende
golven bier- en jeneverlucht. De zaak
dreigde te escaleren toen tientallen uit
kroegen waggelende, half of helemaal
aangeschoten ‘hulpverleners’ tante
Sjaan kwamen bijstaan. Met hulp van
mijn ‘blaffer’ kreeg ik haar uitein-
delijk nog aan het bureau Charloisse
Kerksingel. Mijn dienstrijwiel: total
loss. Het oordeel van de wachtcom-
mandant was voor mij niet om vrolijk
van te worden: ‘geen zaak om over
naar huis te schrijven, vriend. Volgen-
de keer je oren wat gedeisd houden en
beter op je fiets passen’. Jaren later las
ik op een wervingsfolder voor jonge
Rotterdamse dienders onder meer:
‘stad met kapsones’. Hoe kunnen ze
het bedenken, dacht ik.
Jan Blaauw
Tante Sjaan had schurfthekel aan politie
Dinsdag 21 maart 2017 . Jaargang 13, nr. 6
Deze week o.a.:
Heineken hielp
Pag. 5
Paasactie liep
uit de hand
Pag. 11
Rotterdamse
Fiets4daagse
Pag. 15
Marathonlied
Pag. 17
Gearresteerd!
Oplage: 122.000 ex.
Hoofdcommissaris Jan Blaauw
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• 2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
• Midweek met eigen vervoer,
geen uitstapjes 10-14 en 21-28 juli 14-8 aug 270 euro p.p. halfpension
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Tel: 013 5282555 / 06 53756941 -
-
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
€ 635
; p.p volpension
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING
P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf
2.900,-
Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: (010) 480 34 71 (dag en nacht)
facebook.com/deoud.rotterdammer.9
De Oud
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook