De Oud Rotterdammer Week 14 - page 1

In De Oud-Rotterdammer van
24 januari 2017 stond een
stukje van Gerard Glück. Hier-
bij gevoegd een foto van een
voetbalelftal, die ik al eer-
der in die krant had gezien.
Persoonlijk deed die foto mij
denken aan het clubhuis De
Brug, destijds gevestigd aan
de Oranjeboomstraat, schuin
tegenover de Wilhelminakerk.
Veel van die jongens heb ik persoon-
lijk gekend. De jongens van Lense-
link, Cor Pak, ze kwamen allemaal in
het clubhuis, zo ook Rinus Veltenaar.
Paul van Hees is jarenlang mijn buur-
jongen geweest en Fok van de Sloot
woonde aan de overkant bij ons in de
Oranjeboomstraat. De laatste woonde
vlak naast de familie van Gerard van
Kerkum, waarvan wij een enkele keer
een afgedankte bal van Feijenoord
kregen.
Gitaarles
Op de foto is ook Kanselaar te zien.
Zijn voornaam ben ik kwijt, maar dit
brengt mij terug bij clubhuis De Brug.
In die tijd hadden we daar gitaarles
van Jan Divendal, waarvoor ik hem
nog steeds dankbaar ben. Hij was een
uitstekend leraar. Aan hem heb ik te
danken, dat ik een aantal jaren in de
muziek ben doorgegaan en er nog
altijd veel plezier aan beleef.
We hadden al gauw een eigen band
opgericht: De Spitfires. Een van onze
eerste optredens was tijdens Koningin-
nedag op het Noordereiland, waar de
familie Kanselaar voor hun huis in de
Prins Alexanderstraat een podium had
gebouwd.
Wij, met onze zelfgebouwde
versterkers, konden onmogelijk het
volume produceren dat nodig was ons
in de buitenlucht enigszins goed te
laten horen. Echter, geen nood, een
schoonzoon van de familie Kanselaar
zat in de professionele geluidsver-
sterking. Hij koppelde zijn installatie
aan die van ons, met als resultaat
dat mijn moeder ons kon horen aan
het einde van de Oranjeboomstraat,
dit is echt niet overdreven. Oorzaak
was waarschijnlijk, dat de Prins
Alexanderstraat in het verlengde van
de Oranjeboomstraat lag en zo het
geluid over het water van de Maas
verder droeg. Bijzonder was het, dat
ik toen mijn vrouw heb leren kennen,
die in het bezit was van een ‘echte’
elektrische gitaar! Die mocht ik voor
die gelegenheid lenen. Deze gitaar
was zoveel beter dan onze gitaren met
los element. Die gitaar hebben we nog
steeds, hier kan de lezer uit opmaken
dat we nog steeds met elkaar getrouwd
zijn.
Kapel
Trouwen? Ja, dat gebeurde ook in de
kapel van clubhuis De Brug. Ria en
ik zijn daar getrouwd. Helaas waren
daar geen bekenden van toen bij. Het
was een mooie, volledig ingerichte
kapel. Op het orgel van die kapel zette
ik mijn eerste voorzichtige muzikale
stappen.
Met Kerstmis was die kapel barstens-
vol. Veel stoelen moesten bijgezet
worden. Na de mis was er een
gezamenlijke koffietafel. Hier heb ik
dat ‘warme nestgevoel’ aan overge-
houden.
Leden van de Spitfires waren zanger
en tekstschrijver Rinus Veltenaar (he-
laas overleden), Otto Hol, de drum-
mer, waar ik in 2015 nog contact mee
heb gehad, Koos Vervoort, de bassist,
Hennie Hogendoorn, gitarist. Hij
kwam uit een zeer muzikale familie.
Later is hij naar ‘Le Gard du Nord’
gegaan. En wat kon dat ‘manneke’
fantastisch zingen!
Naar Amerika
Cleem de Ruiter was onze slaggita-
rist, die net als Rinus Veltenaar naar
Amerika is gegaan.
Onze zangeres was Christa Snoek en
ondergetekende de sologitarist. Ande-
re clubhuisleden die wij ons herinne-
ren waren: Ans en Els van Rijn, Gerda
Witting, Truus Prooi, Elly ? getrouwd
met Koos Vervoort, Martin Postuma,
Martin en Joke Poot, Cocky Landman,
Ria Reurings, de naam van haar broer
weet ik niet meer. Wel weet ik dat hij
met Piet Lafonteine veel tafeltenniste.
Later op hoog niveau, zelfs Neder-
lands jeugdkampioen geworden, voor
zover ik mij kan herinneren.
Wat mij zo bevreemdt, is dat er op het
internet (Google) zo weinig tot niets te
vinden is van dit clubhuis. Terwijl het
zo verankerd was in de wijk. Jong en
oud kwam er voor de mis in de kapel
bij pater Duyvestein. Voor handwer-
ken, kookles, muziekles, dansles,
biljart en tafeltennis kon men hier ook
terecht. Diverse jeugdgroepen hadden
hier hun honk.
Dans- en thema-avonden
Jeugdleiders die ik mij herinner waren
o.a. broer en zus Hendriks, die ook
dansles gaven. We hadden ook dans-
avonden met muziek van onze eigen
band en die van de Melodyplayers,
waar Jan Divendal en Sjaak Schenke-
veld in zaten. Er waren ook zoge-
naamde thema-avonden, waarvoor
wij zelf de decors op het toneel en in
de zaal bouwden. Sjonge, wat waren
we creatief! Zelfs een musical werd
ingestudeerd en uitgevoerd.
Kortom, met veel goede herinneringen
kijken wij terug op dit deel van onze
jeugd.
Kees Laurijssens
Vergeten clubhuis De Brug was warm nest
De Oud
Dinsdag 4 april 2017 . Jaargang 13, nr.7
Deze week o.a.:
Ahrens Fox
Pag. 5
Schippers-
internaat
Pag. 11
Crisiskind op
Hillesluis
Pag. 15
Schoenen van
Vrolijk
Pag. 19
De band De Spit res werd opgericht in clubhuis De Brug
Optredens van de Spit res gingen gepaard met veel volume
Oplage: 122.000 ex.
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• 2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
• Midweek met eigen vervoer,
geen uitstapjes 10-14 en 21-28 juli 14-8 aug 270 euro p.p. halfpension
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Tel: 013 5282555 / 06 53756941 -
-
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
€ 635
; p.p volpension
MEDIMECC
Jan Hudigstraat 72
3065 SN Rotterdam
Telefoon 010-4472806
medimecc.simplesite.com
RIJBEWIJSKEURING
VOOR SENIOREN 75+
€ 35
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook