De Oud Rotterdammer Week 22 - page 1

“Kun jij die ladder even
hierheen sjouwen? Breng dan
gelijk die slingers mee.” Het
was 1960. We waren met een
hele groep het gymnastiek-
lokaal achter de Chr. Lagere
School aan de Letostraat aan
het omtoveren in een heuse,
gezellige, intieme dansgele-
genheid. Tegelijkertijd zou het
een Amerikaanse instuif wor-
den: iedereen nam wat mee
om te drinken en te eten.
De plafondlampen dekten we met
allerlei kleuren vliegerpapier af, net-
ten werden opgehangen om het hoge
plafond te verdoezelen. Toen we klaar
waren, was zelfs de altijd kritische
Tijmen tevreden. “Dat wordt gezel-
lig”, was z’n reactie. We waren al-
lemaal op een leeftijd gekomen dat ‘s
avonds tafelbiljarten, tafeltennissen en
andere spelletjes in het Jeugdgebouw
niet meer voldeden. We wilden wat
anders, wat meer. De meesten van ons
zaten ergens op dansles. Met een heel
groepje van Charlois zat ik bij Pierre
Zom aan de ‘s-Gravendijkwal. ‘Slow,
slow, quick, quick, slow.’ Op die
manier werd de foxtrot erin gestampt.
Na een aantal lessen vonden wij dat
we ook op Heijplaat moesten kunnen
dansen. Maar dat viel niet mee. In
het Jeugdgebouw mocht het beslist
niet. De leiding stond dat niet toe. Het
mocht geen danshol worden! Veel
meer keus in zaaltjes was er niet op
het dorp. Zodoende organiseerden wij
onze eerste avond in een lokaal van de
kleuterschool, maar toen later bekend
werd dat wij er een dansavond hadden
gehouden, kwamen wij er niet meer
in. Het hoofd van de kleuterschool,
juffrouw Hendriks, keek mij nog lang
daarna lelijk aan, zo van: wat heb je
me nu toch geflikt! Daarna mochten
we eenmalig in de gymzaal van de
Lagere School. Mijn vader zat in het
schoolbestuur en kneep een oogje toe.
Slijpnummers
Vrienden en vriendinnen namen we
mee. Het werd een heel gezellige
avond. Veel slijpnummers: de Everly
Brothers, Jim Reeves, Elvis Presley,
Pat Boone, zij waren onze favorie-
ten. Na deze avond mochten we ook
niet meer in de sportzaal. Daarom
verlegden we onze dansavonden maar
naar de huiskamer. Steeds bij een
ander. Het nadeel was dat er minder
aanwezig konden zijn en er rees een
probleem: wie vragen we wel en wie
niet. Bovendien zaten de ouders soms
in de weg. We verlegden onze blik:
op zaterdagavond ergens dansen in
een ander dorp. Dat werd de Oude
Wal op Hoogvliet. Op de brommers
erheen. Vaak speelden daar bandjes
met jongens van Indische komaf en de
meisjes die ze bij zich hadden dansten
alleen maar met die jongens. Ons
keurden ze geen blik waardig. Geluk-
kig waren er ook nog veel andere
meisjes. Als de zaal goed gevuld was,
waren we met een man of honderd.
Spookachtig
Een keer, op de terugweg, gebeurde
er iets grappigs. Tijmen, Go, Klaas,
Teun, Nico en ik reden op de lange,
donkere Vondelingenweg van Hoogv-
liet richting Heijplaat. We schreeuw-
den allerlei opmerkingen naar elkaar.
Klaas reed op zeker ogenblik een
meter of 40 voor ons uit. Bij een
haakse bocht in het fietspad hoorden
we ineens een geweldig geschuur
en gekraak. Klaas was in volle vaart
tegen het waarschuwingshek geknald.
De brommer gleed weg, de koplamp
bleef branden en in het maanlicht za-
gen we hem bewegingloos midden op
het pad liggen. Wij stopten en liepen
behoedzaam naar de roerloze gestalte
toe. We vreesden het ergste! We bogen
ons over hem heen en Nico Kroon
wilde voorzichtig aan zijn mouw
voelen. Komt Klaas ineens met een
ruk overeind en begint onbedaarlijk te
lachen. Allemaal deden we een sprong
van schrik naar achteren. En dat op
een maanverlicht fietspad! Zal best
een spookachtig gezicht geweest zijn.
“Hield me expres dood. Wilde jullie
eens flink laten schrikken!” Nou, dat
was hem gelukt. Zijn brommer was er
erger aan toe. Veel verbogen, maar na
wat geschop ertegen en waarschijnlijk
gevloek startte het lieverdje weer.
Ook bij Van Marion in Rockanje
zagen ze ons en in Heenvliet, maar
echt gezellig en toch vlakbij bleek
het Jeugdgebouw op Rhoon. Om
daar binnen te komen moesten we lid
worden van de club ‘Le Chat Noir’.
De sfeer was er goed. Er speelden
goede bandjes en op de piano werden
we vergast door een oud-klasgenoot
van de ulo op Charlois, Aart de Lange,
die op Rhoon woonde. Aan het slot
van de avond kregen we vaak controle
door twee agenten van de Rijkspolitie.
Van die grote, imposante kerels, die
nooit lachten. Ze keken of de zaak op
tijd gesloten werd.
Dansschoenen verpest
Tijmen’s brommer was kapot; hij was
op de fiets met ons mee gegaan. Toen
we ‘s avonds naar huis wilden, bleek
hij geen licht te hebben. “Dan ga ik
maar vast, kunnen jullie gewoon hard
rijden.” Later vertelde hij: “Rijd ik
langs de Groene Kruisweg op weg
naar de Dorpsdijk, passeren me aan
de andere kant van de weg die twee
Rijkspolitieagenten op hun motor en
ik hoor die ene juut zeggen: “Daar
gaat er eentje zonder licht.” Ze moes-
ten eerst zien te keren, want er was
nogal wat tegemoetkomend verkeer
op de weg. Ik ben niet als een gek
weggefietst. Dan zouden ze me toch
zo ingehaald hebben. Bij het eerste
huis fietste ik in het donker het erf
op, zette ‘m op slot en rende het land
in, naar een schuurtje. Ik hoorde de
modder onder me kletsen. Toen ik erin
zat, zag ik de agenten op hun motor
komen. Ze hebben daar nog een tijdje
heen en weer gereden, niet snappend
waar die fietser gebleven kon zijn.
Een tijdje later hoorde ik jullie voorbij
scheuren. Toen pas durfde ik verder.
Maar m’n goede dansschoenen zijn
gelijk verpest door die zware klei.”
“Heb je nog geluk gehad dat ze daar
geen waakhond hadden die gelijk aan
je malse kuiten ging hangen.”
Toen we, de één na de ander, vaste
verkering kregen, hielden onze dans-
avonden vanzelf op. Jammer? Nu ik
na ruim 55 jaar terugkijk zeg ik: het
waren mooie tijden, mooie herinnerin-
gen. Mijn vrienden van toen zullen er
hetzelfde over denken.
Arie van der Stoep
Lekker dansen, lekker sjansen
De Oud
Dinsdag 30 mei 2017 . Jaargang 13, nr. 11
Deze week o.a.:
Sloop Konin-
ginnekerk
Pag. 5
Mysterieuze
genezing
Pag. 15
Herdenking
vliegtuigcrash
Pag. 17
Pantserstraat
Pag. 19
Dansen in de jaren zestig
Oplage: 122.000 ex.
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• 2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
• Midweek met eigen vervoer,
geen uitstapjes 10-14 en 21-28 juli 14-8 aug 270 euro p.p. halfpension
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Tel: 013 5282555 / 06 53756941 -
-
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
€ 635
; p.p volpension
Winkelcentrum Lageland
Samuël Esmeijerplein 30
3067 AP Rotterdam
010 4205334
O
born
Winkelcentrum Lageland
Sam. Esmeijerplein 30
3067 AP Rotterdam
T 010-420 53 34
Scoor een bril bij ...
Brillen-Contactlenzen-Optometrie
Winkelcentrum Lageland
Samuël Esmeijerplein 30
3067 AP Rotterdam
010 4205334
pt
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook