De Oud Rotterdammer Week 24 - page 1

Sommige artikelen in dag-
bladen herinneren aan mijn
politieverleden. In een van
de landelijke dagbladen was
in chocoladeletters te lezen
dat de stad Groningen last
heeft van zakkenrollers, die
in groepen de binnenstad
onveilig maken. Nu is dit geen
nieuws voor een grote stad
en een zakkenroller vertelde
mij eens dat hij het niet als
diefstal zag, maar als herver-
deling van de rijkdom. Omdat
sommige mensen zo slordig
met hun waardevolle spullen
omgaan, maken zakkenrollers
hier dankbaar gebruik van.
Regelmatig worden er preven-
tieve acties gehouden, maar
desondanks zijn zakkenrollers
vaak creatief in het bedenken
van trucs en listen.
Tramlijn 1 is de vaste lijn die via
de West-Kruiskade naar Schiedam
rijdt. In een samenwerkingsverband
met de RET werd besloten deze lijn
1 veiliger te maken. De actienaam
Zatra stond voor zakkenrollerstram,
maar ook zwartrijders zouden worden
aangepakt. Dit betekende dat bij het
instappen op het Centraal Station de
politie vermomd en in burgerkleding
als laatste de tram instapte. Zodra
de tram ging rijden, schommelde hij
heen en weer. Mensen met een strip-
penkaart lieten deze in de automaat
afstempelen, waarna de kaart weer in
de portemonnee werd gestopt. Ieder-
een van kwade wil zag daardoor waar
de portemonnee werd opgeborgen.
Het was daarna heel eenvoudig de
portemonnee in de bewegende tram uit
een tas te halen. Zodra de tram bij de
eerste halte op het Kruisplein stopte,
gingen zes controleurs van de RET
kaartcontrole doen, terwijl de tram
korte tijd bleef stilstaan.
Bijvangst
Er waren passagiers die in plaats van
hun rittenkaart een stiletto lieten zien.
De politie hield deze passagiers aan en
bracht ze over naar het politiebureau.
Het gebeurde natuurlijk ook dat er an-
dere feiten aan het licht kwamen. Zo
waren er altijd passagiers die helemaal
geen plaatsbewijs hadden. Ook kon
men zich vaak niet legitimeren wan-
neer de bekeuring werd opgemaakt
en ook deze zwartrijders werden voor
naamcontrole overgebracht naar het
politiebureau aan het Haagseveer.
Bij het insluiten van deze zwartrijders
kwamen allerlei zaken aan het licht.
Voor de insluiting werd de kleding
onderzocht. Soms moest iemand
nog een geldboete betalen en/of een
gevangenisstraf uitzitten. Het kwam
regelmatig voor dat de zwartrijders in
het bezit waren van een tas gevuld met
goederen die in een winkelmagazijn
in het centrum zonder betaling waren
meegenomen.
Ook verdovende middelen en steek-
wapens behoorden tot het assortiment
van de gemiddelde zwartrijder. Bij
sommige acties werden soms twintig
mensen in een tijdsbestek van twee
uur aangehouden. Aan deze acties
kwam een einde toen een PSP-raadslid
zich tussen de arrestanten bevond en
in de gemeenteraad vragen stelde over
de acties.
Om geld te genereren moest je natuur-
lijk wel creatief zijn. Zo merkte ik dat
bij de Doelen regelmatig transportwa-
gens met goederen voor korte tijd met
open laadklep stonden geparkeerd.
Wanneer de chauffeur met goederen
even niet bij zijn auto was, sprong een
hosselaar in de auto, pakte een doos
die voor het grijpen lag en verdween.
Creatief hosselen
Een andere hosselaar haalde de truc
uit om met een dagblad een winkel-
magazijn binnen te gaan. De krant
werd dan op een schap gelegd waarin
enveloppen stonden die waren voor-
zien van een postzegel en zogenaamde
eerste dag afstempeling. Als hij
daarna goed in de krant kneep, zaten
er twintig enveloppen tussen de krant
en liep hij zonder tasje, maar met een
goede buit de winkel uit. Een andere
bekende hosselaar was ‘afgestudeerd’
in het stelen van bedovertrekken
en had een vaste afnemer, ook wel
heler genoemd. Een andere hosselaar
had zich weer gespecialiseerd in het
stelen van pakken koffie, die op de
weekmarkt voor aantrekkelijke prijzen
werden verkocht.
Zakkenrollerbendes
Onder het motto: iedere reis heeft zijn
verhaal was ik voor een vakantie in
de Algarve en boekte samen met mijn
vrouw een dagtocht naar Lissabon.
Tijdens de bustocht van 100 kilometer
er naartoe werden wij door een
hostess voorbereid op wat er te zien
was in deze wereldstad. Ook werd er
gewaarschuwd voor de zakkenrol-
lers die hier soms in groepen van vijf
actief waren en vooral opereerden in
een oude tram, nummer 12, die stap-
voets een heuvel opreed. Op de top
van die heuvel kon je dan een oude
kerk bezoeken. Op het plein waar de
tram vertrok stonden twee herkenbare
politieauto’s en ik dacht hier veilig
te zijn. Maar bij de eerste halte waar
tram 12 stopte, stapten drie mannen
en twee vrouwen in waarvan ik aan
hun uiterlijk zag dat zij uitgesproken
‘boeventronies’ hadden.
Zij liepen door de tram en ik maakte
foto’s en dacht hen zo af te schrikken.
Ik was even vergeten dat ik niet in het
centrum van Rotterdam opereerde. Er
was tussen het dievengilde contact en
kennelijk werd er overlegd wie die
fotograaf onschadelijk ging maken.
Ik besefte toen pas dat ik fout bezig
was, duwde een van de mannen opzij
en deed net of ik mijn vrouw aan het
fotograferen was. Er zat op die plaats
wel een andere vrouw, maar dat maak-
te niet uit. Opnieuw was er onderling
druk overleg en ik voelde dat mijn
overlevingstruc werkte. Zij trokken
de deuren van de stapvoets rijdende
tram open en stapten uit; mij met een
dubbele hartslag achter latend.
De foto’s heb ik nog doorgemaild naar
de politie van Lissabon, maar daar heb
ik nooit meer wat van gehoord.
Opnieuw besefte ik dat het geluk mij
deze dag gunstig gezind was geweest
en ik besloot voor altijd mij buiten
Rotterdam nergens meer mee te be-
moeien, zolang er geen mensenlevens
mee gemoeid waren.
Han Karels
Hosselen in het centrum van Rotterdam
De Oud
Dinsdag 13 juni 2017 . Jaargang 13, nr. 12
Deze week o.a.:
Feyenoord
1962
Pag. 5
Declaranten
in de haven
Pag. 9
Crisiskind op
klompen
Pag. 15
Boek 150 jaar
RET
Pag. 17
Han Karels (midden zonder uniform) met een gerolde portemonnee
Oplage: 122.000 ex.
NationaleÊTaptoeÊ2015
24 t/m27 september | Ahoy Rotterdam
Drums of liberation
Het thema van dit jaar Bevrijding en Vrijheid brengt onze
bevrijders naar Ahoy.
Naast een orkest uit Polen en Canada komt nu ook de
Quantico Marine Corps uit Amerika!
Bestel uw tickets
voor de beste
plaatsen!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook