De Oud Rotterdammer Week 26 - page 1

Eindelijk, na een jaar van
voorbereidingen stapten in
1953 ruim 125 kinderen met
leiding en keukenstaf vanuit
het patronaat aan de Tolhuis-
straat 25 op Katendrecht in
de touringcars. Hun bestem-
ming was Beuningen waar
vier weken zomervakantie
gevierd zou worden.
In Beuningen gingen ze logeren bij
verschillende boerderijen in het mooie
Twente, met zijn idyllische riviertje
de Dinkel en natuurgebied Lutterzand.
Een mooie streek, die van oudsher
bekend staat als het gaat om sagen
met rokende grafheuvels, trollen en
spoken. Natuurlijk ook voorzien van
de nodige enge verhalen, die in het
donker bij een kampvuur werden
verteld. Men sprak fluisterend over
de sage van ‘Het spook van Lutter-
zand’, die door pater Scholte en zijn
staf als kampavontuur tot leven werd
gebracht.
Na uren in de bus gezongen te heb-
ben, arriveerden we met schorre stem
op het erf van de hoofdboerderij
Scholten, waar de penetrante geur van
de gier je tegemoet kwam. Na enkele
dagen was je hier wel aan gewend.
Nieuwsgierig liepen we over het erf,
want als stadskind hadden de meesten
van ons nog nooit een boerderij met
koeien, varkens, paarden en kip-
pen van dichtbij gezien. Behalve op
een plaat achter in de klas of op het
bekende leesplankje met Aap, Noot,
Mies enzovoort.
Eerst werden de groepen ingedeeld
en vertrok ieder naar zijn/haar tent,
stal of deel om zijn/haar logeerplaats
met bed in te richten. De luxe van een
huisje of stromend was totaal onbe-
kend. Je bed bestond uit twee aaneen
genaaide lakens, die met stro werden
gevuld. Het toilet stond buiten, met
een paar planken boven een gierput en
een zeil voor de privacy. En soms, als
de put te vol dreigde te worden, werd
hij met een emmer geleegd. Natuurlijk
met een knijper op je neus.
Griezel
Een dag later begon het kampavon-
tuur met de ontvoering van leider Van
Helvert en zijn geld. Als foerier was
hij de rechterhand van pater Scholte.
Diezelfde dag kwam een motoragent
het erf van boer Scholte opgereden en
vertelde, dat de ontvoering mogelijk
het werk was van het ‘Spook van Lut-
terzand’. De griezel was de laatste tijd
en vooral ‘s nachts vaak in de streek
gesignaleerd. De toon was gezet en
de angst gezaaid. De dagen daarna
gebeurden allerlei mysterieuze dingen
en werd in het donker het spook met
zijn wit uitstralende ogen regelmatig
gezien. Die ogen spraken tot ieders
verbeelding. Zo waren ze verdwenen
om even later iets verder weer op te
duiken. De boeren bleven angstig in
hun woning, want het spook ontvoerde
mensen en wellicht was dit ook met
Van Helvert gebeurd. De geruchten
namen toe en de verhalen werden
steeds sterker en enger. Iedereen had
wel iets gezien en bij menigeen sloeg
de fantasie op hol en daarmee werd
de angst gevoed. Een enkeling durfde
in het donker niet meer naar buiten te
gaan en de spanning steeg. Het spook
heerste op het kamp en de jongens
maakten uit voorzorg houten knuppels
om ermee op los te meppen..
Horrorachtig
Op een avond ging het gehele kamp
op zoek naar meneer Van Helvert. De
zoektocht begon langs een pad van de
Dinkel. In de schemer en de schaduw
van de bomen was het een horrorach-
tig tafereel. Angstig, maar vastberaden
baden de kinderen een Weesgegroet
en hielden de jongens de knuppels
stevig in hun hand. Opeens zag men in
de verte de oplichtende ogen van het
spook en de achtervolging, richting de
kampbrug, werd joelend ingezet. Daar
hoorde men gekreun in de bosjes en
werd, met een bebloed lippenstiftge-
zicht, Van Helvert gevonden. Opeens
sprong een man bij Van Helvert weg
en hysterisch renden de jongens achter
hem aan. De man probeerde de Dinkel
over te steken, doch daar werd hij
door de jongens ingehaald. Meteen
kreeg hij een paar rake klappen met
de knuppels, maar gelukkig voor hem
was de leiding snel ter plaatse.
Te biecht
Nu het spook van Lutterzand was
gepakt, werd hij ontmaskerd. En wat
bleek? Het was onze leider, Joop
Bekkers. Geheel onherkenbaar had
hij een zwart laken om zich heen met
daarin twee ronde ooggaten en rond
zijn ogen had hij zich wit geschminkt.
Die bescheen hij met een zaklantaarn
onder het laken. Zo waren zijn ogen -
in het donker - goed zichtbaar.
Nu het spook bekend was, moest
pater Scholte te biecht. Deemoedig
vertelde hij, dat het gehele avontuur
was gespeeld en verzonnen. Natuur-
lijk werd het hem vergeven, maar het
spook bleef tijdens het kamp toch het
gesprek van de dag en de angst was
voor het donker nog niet verdwenen.
Dit kampavontuur werd de spannend-
ste gebeurtenis van alle zomerkampen.
Deze vakanties van 1953 tot en met
1962 bij de boeren in het gastvrije
Twente zijn voor mij en anderen on-
vergetelijk. Bij hen staat gastvrijheid
hoog in het vaandel. Ook bij Gerhard
en Maria, de twee kinderen van de
familie Scholten op de hoofdboer-
derij. Zij koesteren nog altijd warme
gevoelens voor de Rotterdammers uit
Katendrecht, zoals wij vroeger werden
genoemd. Iedereen van het kamp is
bij hen meer dan welkom. Nu, ruim
60 jaar verder, word ik nog steeds zeer
gastvrij ontvangen. Terugkijkend denk
ik: ‘dit had ik niet willen missen, voor
geen ‘Spook van Lutterzand’.
Willem van Meer
Griezelen met ‘Spook van Lutterzand’
De Oud
Dinsdag 27 juni 2017 . Jaargang 13, nr. 13
Deze week o.a.:
Spinazie-
academie
Pag. 5
Weg Weeze!
Pag. 11
4-landenreis
per fiets
Pag. 15
Houten koffer
Pag. 17
Katendrechtse jeugd op kamp
Op zoek naar het spook
Oplage: 122.000 ex.
29 sep › 1 okt 2017
in Rotterdam Ahoy
info & tickets: 0900 300 1250
THENETHERLANDS
MILITARY
Heerlijk temidden van bossen en vennen in “De parel van brabant” Oisterwijk!
• 2 pers op een kamer geldt een kor�ng van € 30,- p.p.
• Opstapplaatsen: Zuidplein, Alexander, Hoogvliet, Vlaardingen
• Midweek met eigen vervoer, geen uitstapjes 10-14 en 21-28 juli 14-8 aug 270 euro p.p. halfpension
VOLLEDIG VERZORGDE VAKANTIE WEKEN
VOOR SENIOREN INCLUSIEF VERVOER PER LUXE TOURINGCAR
Tel: 013 5282555 / 06 53756941 -
-
• Halen/brengen 4 middagtochtjes
€ 635
; p.p volpension
• 25 aug - 1 sept en 1 - 8 sept nog beschikbaar
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook