De Oud Rotterdammer Week 26 - page 3

halla Theater op Katendrecht.
Een van de hoogtepunten van het
feest was de uitreiking van het eerste
exemplaar van het boek Weg Weeze!
dat Joop Verhage schreef over de
begindagen van zijn snackketen. Hij
kreeg dat exemplaar uit handen van
Tom Bijl, die, sinds het vertrek van
Joop en Pim, de scepter zwaait bij
Verhage Fast Food.
Weg Weeze! is een erg leuk boek
geworden, vol hilarische anekdotes uit
het leven van Joop en zijn broer Pim,
die gezamenlijk aan de basis van de
huidige keten stonden. Het boek is uit-
gegeven door Uitgeverij De Oude Stad
bv, tevens uitgever van deze krant.
Kymco
Joop heeft voor dit boek zijn verhaal
in een bijzondere vorm gegoten. Na
zijn vertrek bij Verhage maakte hij een
lange reis door Duitsland, Tsjechië en
Oostenrijk op zijn Kymco bromscoo-
ter. Dat reisverhaal is op zichzelf al
een zeer lezenswaardig relaas, maar
het wordt gelardeerd met talloze herin-
neringen van Joop aan zijn jongens-
jaren, de eerste jaren van de snackbar
en meer recente gebeurtenissen die hij
onder meer beleefde op zijn boksclub,
The Dutch Windmill. Die combinatie,
gevoegd bij de zeer soepele schrijfstijl
van Joop, maakt Weg Weeze! tot een
erg leuk boek, dat ook nog eens voor
de zeer schappelijke prijs van € 14,95
verkrijgbaar is.
Jubileum
Uiteraard was Joop bijzonder trots dat
zijn boek tijdens het jubileumfeest ten
doop gehouden kon worden. dat was,
zoals gezegd, een van de hoogtepun-
ten, maar zeker niet het enige.
Het vijftigjarig bestaan van Verhage
Fast Food werd groots gevierd. De
feestavond was slechts het sluitstuk
van een groot evenement dat was
opgezet voor (oud-)medewerkers,
franchisenemers en bedrijfsleiders.
Die waren, voorafgaand aan het feest,
in de Fenix Food Factory al vergast
op oude filmpjes van Verhage, had-
den bier kunnen brouwen en koekjes
kunnen bakken, tattoos kunnen laten
zetten bij Tattoo Bob of kunnen varen
met de watertaxi. De middag werd
afgesloten met een spektakel in de
“lucht”.
Daarna vertrok iedereen naar Kantine
Walhalla, waar een oude klant (à
la Lenie van de Kaap uit het boek)
het gezelschap verwelkomde. Daar
hadden zich inmiddels ook oud-
franchisenemers, leveranciers en oude
bekenden bij gevoegd, die konden
meegenieten van een voortreffelijk
lopend buffet.
Afsluiting
De aansluitende feestavond werd
opgevrolijkt door een fantastisch
optreden van de Tunes, een van Rot-
terdams’ succesvolste cabarettrio’s, die
‘in no time’ een intieme theatersfeer
creëerden met hun aanstekelijke mu-
ziek-cabaretshow met liedjes over zeer
herkenbare thema’s. Daarbij namen
zij vooral zichzelf op de hak met veel
mimiek en een niet na te spelen lol in
hun werk. De gloedvolle meerstem-
mige zang begeleidden de Tunes zelf
op ouderwets instrumentarium zoals
contrabas, ukelele en accordeon.
Voor Joop en Pim Verhage moet het
een groot genoegen zijn geweest dit
vijftigjarig jubileum te kunnen mee-
vieren en zij zullen ongetwijfeld ape-
trots zijn geweest dat hun levenswerk
tot zo’n succesvolle onderneming is
uitgegroeid.
Bent u geïnteresseerd in Weg Weeze!,
waarin het Rotterdam van de jaren
vijftig, zestig en zeventig beeldend
wordt beschreven, ga dan naar pagina
11, waar u het boek kunt bestellen.
Verhage Fast Food jubileert
Bram Ladage is zeker niet
de enige ‘echt Rotterdamse
fritesbakker’ in de stad, al
willen ze dat graag doen
geloven. Ze krijgen al vijftig
jaar zwaar concurrentie van
de snackketen van Joop Ver-
hage, die in 1967 de eerste
snackbar opende in de Sikkel-
straat op Rotterdam Zuid. Dat
heuglijke feit werd maandag
19 juni uitgebreid gevierd met
een geweldig jubileumfeest
in het puur Rotterdamse Wal-
CCtje
c
foto burosolo.nl
C
ox
C
olumn
In je hart blijf je natuurlijk een Rot-
terdammer, (zoals je in je hart ook een
Feyenoorder blijft, al ga je nooit meer
kijken).
Ik ben een honkvast iemand en ben
in mijn jonge leven maar ‘n paar keer
verhuisd. Geboren op de Bree, onder
de rook van het stadion, heb ik daar de
eerste twintig jaar gewoond. Als je de
straat overstak, was je in tuindorp, een
bijna arcadisch gebied, waar je cow-
boytje speelde in de paadjes, bloemen
plukte uit de tuinen, kapoentjes ving
voor in je luciferdoosje en met een
lange gebogen grasspriet snoekte in de
Leede. Een tamelijk landelijke jeugd
heb ik gehad.
Toen Lombardijen klaar was, verhuis-
den we daarheen. Een eigen kamer, tot
dan toe had ik met mijn broer in een
bed geslapen, en een echte douche!
Daarna ging ik inwonen bij mijn
schoonmoeder op de Goereesestraat en
in vijfenzestig waren wij zo driest een
eigen huis te kopen voor de onmetelij-
ke som van zevenentwintigduizend gul-
den, met negentig procent hypotheek
en een levensverzekering. In mijn hart
dacht ik nooit meer van die schuld af te
komen. Het was op de Benedenrijweg
in IJsselmonde, waar het toen ook nog
heel landelijk was. Achter mijn huis
liep het boerenland door tot wat nou de
A 16 is. Daar staan nu tachtigduizend
huizen.
In 1970 verhuisde ik voor de eerste
maal naar de andere kant van de stad,
de Overschiese Kleiweg, toen ook nog
een prachtig rustig gebied.
In ‘73 verkaste ik naar het midden van
de stad, de Witte de Withstraat. Dat
was een sjieke straat geweest, er zat
nog een voorname bloemenzaak, Bour-
guignon, en een slager en een slijterij,
maar de sekshuizen en de verpaupering
rukten op (Wel zat er een fantastische
broodjeszaak, Spooky, waar je tot diep
in de nacht, en dan kwam ik altijd uit
Mokum gereden in mijn Giulia TI,
heerlijke broodjes kon krijgen). Als je
er nu komt, weet je niet wat je ziet. Eén
grote gezellige horeca-aangelegenheid
plus nog een aantal galerieën.
In ‘73 had ik mijn hit en kocht mijn
stulpje hier op de Blaakse Dijk in de
Hoeksche Waard, en zat ik dus weer
“op Zuid”. En daar zit ik nu nog.
Door omstandigheden zit ik dit te typen
in Strijen Sas aan het Hollands Diep, en
hier naar toe rijdend zag ik weer in wat
voor een paradijs wij wonen.
Jammer genoeg zijn er genoeg hersen-
lozen die, als ze ergens één Euro aan
kunnen verdienen, niet zullen nalaten te
boel te verpesten. En gemeentebesturen
interesseert dat geen fluit, merkwaardig
genoeg. Volgens mij zetten ze het ei-
land het liefste vol met bedrijventerrei-
nen. Ook bij mij in de buurt kruipt de
industrialisering als een soort schurft
het landschap in. En hoe je ook soebat
bij de gemeente, ze hebben driewerf
schijt aan je. Jammer.
Huis en haard
‘k Wil wonen waar nog ruimte is,
Geen torenflats of niks.
‘n Land van melk en koeien-stront
Van slijk en paardenbiks.
‘n Plek waar het nog stil is
En onvindbaar op de kaart.
Maar ik heb het gevonden
Het is de Hoeksche Waard.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 27 juni 2017
pagina 3
Tom Bijl (l),de huidige eigenaar van Verhage Fast Food,overhandigt het eerste exemplaar van
Weg Weeze! aan Joop Verhage
Cabarettrio The Tunes zorgde voor een lekker sfeertje op de feestavond
De Hoeksche Waard
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook