De Oud Rotterdammer Week 26 - page 9

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 27 juni 2017
pagina 9
Mijn zwager zou de route opschrijven.
Wij hadden afgesproken bij de Franse
grens en zouden vandaar samen
richting Spanje rijden. Bij de eerste de
beste benzinepomp ging het echter al
mis. In Parijs zag ik het bord Orleans
staan, maar kwam op de Route Natio-
nal terecht; een weg met veel stoplich-
ten en dorpjes. Een leuke route, maar
deze kwam totaal niet overeen met de
opgeschreven route van mijn zwager.
Wij hadden afgesproken rond vier uur
‘s middags te stoppen en dan uit te
kijken naar een hotelletje. Ik reed in
een Peugeot 304 diesel met op het dak
een imperial met onze tent. Wij reden
door Limoges en zagen een hotel.
Hotel was een grote naam voor dit
museumgeval met een krakend bed en
een douche achter een plastic gordijn.
De volgende dag reden wij verder via
de tolweg naar Spanje. In Barcelona
stond de politie met karabijnen op
straat. Het was nog in de tijd van
Franco. Wij reden verder richting
Taragona en onze camping, El torreon
Del Pirata in Cambrils. De camping
was snel gevonden en wij zochten een
plekje met schaduw, waar we de tent
opzetten.
Lootjes
Wij zaten al aan de koffie toen mijn
zwager, onze gids, kwam aanrijden.
Hij moest genoegen nemen met een
mindere plek. Wij hielpen zijn tent
opzetten en gingen daarna richting
het strand. Later gingen wij inkopen
doen bij de kampwinkel. Er was een
fabrikantenactie; bij iedere aankoop
kregen wij lootjes. De kinderen maak-
ten er een sport van zoveel mogelijk
lootjes te scoren. De volgende dag was
de trekking en wij hadden geluk; de
eerste prijs, een campingpannenset en
nog wat kleine prijsjes. Mijn zwager
had minder geluk, maar onze kinderen
deelden de prijsjes eerlijk.
Veertig kassa’s
Wij besloten ‘s avonds in een restau-
rant aan de overkant te gaan eten. Het
was een Duitse eigenaar, dus grote
stukken vlees. Wij moesten weliswaar
lang wachten, maar het was de moeite
meer dan waard. De volgende dag
zouden wij naar het postkantoor in
Cambrils gaan om geld te wisselen,
maar het geld was op, dus moesten
wij wachten. Toen we de portemonnee
weer hadden gevuld, reden wij naar
Carrefour voor inkopen. Een grote
super met veertig kassa’s. Mijn zwa-
ger wilde de huiswijn kopen die in de
reclame was. Hij moest zelf tappen. Er
stonden lege flessen klaar, maar mijn
zwager nam een plastic jerrycan van
tien liter en vulde deze. De bedrijfslei-
der zag dit en waarschuwde dat je de
wijn niet kon bewaren in de jerrycan.
Dus het feest ging niet door.
Opgelicht
Terug op de camping de zee opge-
zocht. Er waren veel golven dus voor-
zichtigheid was geboden. Na een week
besloten wij richting Frankrijk te gaan
en wij gingen afrekenen. Mijn zwager
moest meer betalen en voelde zich
opgelicht. Hij ging terug naar het kan-
toor, waar ze hem uitlegden dat zijn
oudste zoon ouder was en daardoor in
een andere prijsklasse viel. Ik vertelde
dat ik een sleutelhanger had gekregen
en hij niet; dus hij wéér terug.
We vertrokken richting Frankrijk en
zochten onderweg in de gids naar een
camping. Wij wilden in de buurt van
een grote stad gaan staan, bijvoorbeeld
Orleans. Maar wij kwamen vijftien
kilometer buiten Limoges in Saint de
Yrieux terecht, op een camping aan
een meer.
Bèè bèè
De volgende dag liep ik naar het was-
gebouw en hoorde mijn naam noemen.
Het bleek een zoon van onze buren
uit Zwijndrecht te zijn. Zij waren de
vorige avond aangekomen, maar de
camping was toen ‘complet’ (vol). Zij
hadden daarom de nacht doorgebracht
in de auto. Wij zetten meteen koffie en
ruimden onze slaaptent op, zodat zij
nog even konden uitrusten. Zij hadden
een rubberboot bij zich, dus dat was
erg leuk op het meer. Wij hebben sa-
men een paar gezellige dagen doorge-
bracht op de camping, brachten onder
andere een bezoek aan Limoges en
aten heerlijk in een restaurant in een
klein dorpje. Eten bestellen ging met
geluiden zoals bèè bèèè voor schapen-
vlees en handgebaren. Het was een
gezellige week, waar we nog steeds
met veel plezier aan terugdenken.
Aad Onderstal
Voor het eerst op vakantie naar de zon
Wij hadden vrijwel nooit een
zonnetje op vakantie en be-
sloten nu maar eens naar het
zonnetje toe te gaan. Ik ver-
telde dat tegen mijn zwager
en hij was meteen enthousi-
ast. We waren nooit eerder
naar Spanje geweest en
TomTom was nog niet uitge-
vonden! Dus moest de lange
reis goed worden voorbereid.
Een ansichtkaart gestuurd van de camping
Mijn eerste herinneringen bewaar ik
nog even, nu gaat het enkel over een
deel van mijn schoolgaande jaren,
waarbij ik eerst de kleuterschool
bezocht vlak naast het klooster op
de Lange Hilleweg (bij juffrouw v.d.
Plas) en vervolgens de lagere school
Carolus Borromeus aan de Strevels-
weg naast de Theresiakerk.
Via een donkere poort kwam je bij
de school terecht. Vandaag de dag
verbaas je je nog wel eens over de
omgangsvormen bij de lieve jeugd en
vraag je je wel eens af of het vroeger
beter was. In ieder geval was het
gebruikelijk dat je je bij opening van
de school per klas keurig opstelde
in rijen van twee en vooral ordelijk
naar binnen ging. Destijds kreeg je
op je rapport ook nog een cijfer voor.
Gedrag, Orde en Vlijt.
Vragen
Hoe anderen het ervaren, weet ik
natuurlijk niet, maar er zijn op mijn
leeftijd (75) allerlei vragen waarbij je
denkt: waarom ben ik daar niet eerder
achteraan gegaan? Maar ja, toen was
er geen internet en geen De Oud-
Rotterdammer…
Een paar vragen waarbij lezers van De
Oud-Rotterdammer wellicht antwoor-
den weten. In het jaar 1948-49 hadden
we in de eerste klas een juffrouw,
die na de Kerst werd vervangen door
meester Löbker. Aan haar bewaar ik
warme herinneringen. Een klasge-
noot, Gerard Rijntjes, gaf me eens
speels een duw waardoor ik tegen de
Theresiakerk viel en daar een hevig
bloedende oogwond aan overhield.
Mijn juf heeft dat liefdevol verzorgd.
Een litteken onder mijn oog helpt me
herinneren.
Speurwerk
Na het nodige speurwerk ben ik te
weten gekomen dat het om A.M.J.
Keulemans moet gaan, die mogelijk
in 1949 naar de Bonaventuraschool
is gegaan (Carnissebuurt). Juffrouw
Keulemans is helaas op bijgaande foto
niet te zien. Wellicht heeft iemand nog
een foto van haar uit die tijd?
Wel heb ik een foto van de onderwij-
zers die ik me nog herinner uit die
dagen. Op de voorgrond v.l.n.r. de
onderwijzers Vink (klas 3, woonde
ergens bij de Groene Zoom), school-
hoofd v.d. Weijden (klas 6) en Löbker
(klas 1). Op de achtergrond de onder-
wijzers Lassooy (klas 2), Jansen (klas
5) en Hammans (klas 4).
Door verhuizing naar Brabant heb
ik alleen de klassen 1 tot en met 3
meegemaakt en ik bewaar er de beste
herinneringen aan, ook al had de toch
al lange Löbker met zijn aanwijsstok
een wonderlijk groot bereik om je bij
de les te houden…
Foto
Hierbij is een klassenfoto afgedrukt
uit het schooljaar 1949-50 van de
tweede klas met meester Lassooy. Van
een aantal jongens weet ik de naam
nog: Rij rechts achteraan Hans van
Haaren. Midden derde bank rechts:
Tonnie Oerlemans; met matrozen-
pak bijna achteraan: Jan Smeets. Rij
links: Rudy Michels, 2e bank rechts
Jan van Dijk; 3e bank Theo Blom en
Johnny Wouters. Vierde bank rechts
Gerard Reintjes; voorlaatste bank (met
V-kraag) mijn persoontje; achteraan
links : Tonny Poldner.
Er staat me bij dat er ook een jongen
van autobusbedrijf Ringelberg in de
klas zat. De schrijfwijze van sommige
namen kan anders zijn, maar wie weet
er meer?
Leon van Schie
Van Eemstein naar Strevelsweg
De eerste negen jaar van mijn
leven bracht ik door aan de
Eemstein, een zijstraat van de
Hillevliet in Rotterdam Zuid.
De onderwijzers
Onze klas,1949-1950
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook