De Oud Rotterdammer Week 28 - page 4

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 11 juli 2017
pagina 4
ER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN
n persoonlijk
erieuradviezen
wij gespecialiseerd
OLF BENZ, GISPEN,
reparaties zoals; het
leren banken en/of
, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis
halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
dema & zn.
22
BD Schiedam
273 47 27
Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
K, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN
, service en persoonlijk
atie en interieuradviezen
echter zijn wij gesp cialise rd
ERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
wij diverse reparaties zoals; het
ieuwen van leren banken en/of
STERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon oplev ren n ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis
halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & zn.
Texasdre f 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
EERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZE
waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
eer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
der soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
RT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die v
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij pr
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u
perfect zitcomfort.
Altijd een duidelijk
en gehe l vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIE
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets v rtro wd hollands bedrijf waarbij kwalit it, service en persoo lijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.
Stoffeerwerk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK eubele .
Leerbewerking
Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
i neme van uitgerekt l der, het repareren van stiknaden, het ged eltelijk of geh el vernieuwe van leren banken en/of
stoelen. T vens leveren wij de originele huiden van uw design kla sieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bure
voorzien van nieuwe was e /of politoerlagen. Heeft u stoelen met biez
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloo
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw h
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuizen en uitpakken binn
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekkin
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55
KORTI
Bel voor meer informatie of e
vrijblijvende afspraak bij u thu
Gratis
halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEUR
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.
Stoffeerwerk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.
Leerbewerking
Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repareren van stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van leren banken en/of
stoelen. Teve s leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus e
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtw
48 uur service
Doorgezakte anken of fauteuils, kussens veerloos, leeg
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuiz n en uitpakken binnen 3
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoo
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/lami
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis
halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
Mied ma & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
Mied ma & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
Mi dema & zn.
Da 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAU
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juist adr s.
Stoffeerwerk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van d sign klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.
L erbew rking
Wij bekleden al uw meub le met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; h t
innemen van itgerekt leder, het repareren va stiknaden, het gede ltelijk of g heel vernieuwen v n leren banken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij r
voorzien van nieuwe was e
zijn, dan kunnen wij deze v
48 uur service
Doorge
t verhelpen van uw klachte
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizing
woning bezemschoon oplev
gewenst de stofferingswerkz
in de nieuwe woning.
Altijd een d
en geheel vr
offerte voor
Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
Miedema & zn.
V ldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
Miedema & zn.
Kl i eg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & zn.
T xasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
VOOR AL UW STOFFEERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTAURATIE EN INTERIEURADVIEZEN
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is en ouderwe s vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staa !! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrest uratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.
Stoffeerw rk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaur r n en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.
Leerbew rking
Wij bekleden al uw meubelen met eerste klas leder. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repar en v n stiknaden, het gedeeltelijk of geheel vernieuwen van lere b nken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens v rwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
te verhelpen van uw klachten door middel van de vulli gen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning ompl et schoonmaken. Tevens verzorgen wij indien
gewenst de stofferingswerkz mheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluit n wij al uw app ratuur aan
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
Bel voor meer informatie of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis
halen en brengen
levering onder 3 jaar garantie
Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
Miedema & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
Miedema & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & zn.
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
VOOR L UW STOFF ERWERK, LEER- EN ANTIEKRESTA RATIE EN INT RIEURADVIEZEN
Mogen wij ons even voorstellen?
Miedema en Zn. is een ouderwets vertrouwd hollands bedrijf waarbij kwaliteit, service en persoonlijk
contact nog echt bovenaan staan!! Voor al uw stoffeerwerk, leer-,antiekrestauratie en interieuradviezen
bent u in onze winkels aan het juiste adres.
Stoffeerwerk
U kunt bij ons terecht voor het herstofferen van ieder soort meubilair, echter zijn wij gespecialiseerd
in het restaureren en repareren van design klassiekers zoals, ARTIFORT, LEOLUX, GELDERLAND, ROLF BENZ, GISPEN,
OISTERWIJK, en o.a HARVINK meubelen.
Leerbewerking
Wij bekleden al uw meubelen met erste klas led r. Ook verrichten wij diverse reparaties zoals; het
innemen van uitgerekt leder, het repareren va stikn d n, het ge eltelij of g h el vernieuwen van leren banken en/of
stoelen. Tevens leveren wij de originele huiden van uw design klassieker zoals bijv. CHESTERFIELD, de SEDE en JORI.
Restauratiewerk
Wij restaureren antieke kasten, kabinetten, bureaus en tafels. Ook kunnen wij antieke meubels
voorzien van nieuwe was en/of politoerlagen. Heeft u stoelen met biezen of rieten zittingen die versleten of beschadigd
zijn, dan kunnen wij deze voor u vernieuwen. Tevens verwijderen wij houtworm en logen wij al uw meubels.
48 uur service
Doorgezakte banken of fauteuils, kussens veerloos, leeg of uitgezakt? Wij proberen u binnen 48 uur
te verhelpen van uw klachten door middel van de vullingen aan uw houding aan te passen, en u zo te voorzien van een
perfect zitcomfort.
Senioren verhuizingen
Inpakken, verhuizen en uitpakken binnen 3 dagen ! Desgewenst kunnen wij uw oude
woning bezemschoon opleveren en ook uw nieuwe woning compleet schoonmaken. Tevens verzorge wij indien
gewenst de stofferingswerkzaamheden zij het gordijnen/vloerbedekking/laminaat. Ook sluiten wij al uw apparatuur aan
in de nieuwe woning.
Altijd een duidelijk
en geheel vrijblijvende
offerte vooraf!
55+
KORTING
Bel voor m er informati of een
vrijblijvende afspraak bij u thuis
Gratis
hal n en br gen
levering onder 3 jaar garantie
Miedema & zn.
Kamp 60
3811 AT Amersfoort
033-4723577
Miedema & zn.
Veldweg 22
1404 CV Bussum
035 691 29 05
Mied ma & zn.
Kleiweg 135b
3051 GN Rotterdam
010 218 88 76
Mied ma & zn.
Dam 22
3111 BD Schiedam
010 273 47 27
Miedema & z .
Texasdreef 19
3565 CL Utrecht
030 662 82 18
Krijgt u binnenkort, of heeft u
te maken met een overlijden!
va. € 1750,- All-In
Mooi, respect en betrouwbaar
met 20 jaar ervaring.
010 - 80 80 350
0181 - 78 25 00
In de hele regio Zuid-Holland
vraag vrijblijvend via de mail
informatie aan.
facings en meer.
Lengweg 80, Hoogvliet
Maandag - vrijdag 9-17 uur
Tel. 010-216 2258
Wie kiest voor een klikgebit, kiest een
oplossing die net zo goed aanvoelt als
een eigen gebit! Het klikgebit klikt
vast op kunstwortels die een erkend
implantoloog op maat in het kaakbeen
aanbrengt. U bent verzekerd van een
moderne, betrouwbare oplossing.
U durft weer voluit te lachen, en kunt
probleemloos eten en in een appel
bijten.
Lengweg 80,
Hoogvliet
Maandag - vrijdag
9-17 uur
el. 010 -2
‘n Klikgebit? Dat zit!
(vast & zeker!)
Ê
Ê
BTR REIZEN
055 - 5059500
Ê
Ruime keuze aan betaalbare vakantiereizen
Ê
Ê
Ê
Ê
LALEANDERSEN
Ê
Ê
8 dagen met MS Lale Andersen ****
over Rijn en Moezel naar Bernkastel
van 22 t/m 29 juli 2017
2e Persoon 100% Korting
1e pers. va. € 720,- ACTIE 2e pers. gratis
AKTIE: Allerlaatste hutten
2e Persoon GRATIS MEE
Ê
10%
korting
All Inclusive Bus excursiereis
Hotel Op de boud / Valkenburg € 388,-
Van 31 juli t/m 4 aug. 2017
5 dg. nu al vanaf
€ 349,-
p.p.
Riviercruise vertrek
vanuit Rotterdam
Het mooiste van Nederland
Riviercruise met Lale Andersen ****
van 15 t/m 22 juli 2017
8 dg. nu al vanaf
€ 675,-
p.p.
Ê
Ê
055 - 5059500 ·
Ê
Ê
vanuit Rotterdam
All Inclusive Hotels Autoreizen
Hotel Gaasterland *** Rijs / Friesland
3, 4, 5 en 8 dagen
4 dg. van € 195,- nu al vanaf
€ 139,-
Ê
Ê
28%
korting
LALEANDERSEN
Ê
25%
2
korting
Ê
All Inclusive Hotels Autoreizen
Hotel Am Wall *** Soest / Westfalen
Voordeel Midweek in aug. & sept. 2017
5 dg. van € 265,- nu al vanaf
€ 199,-
Ê
Wilhelm Tellplaats 18 - 32
Wijk Oudeland, Hoogvliet
3194 HT, 010 - 438 12 22
Openingstijden:
Dinsdag t/m Zaterdag
10:00 tot 16:00 uur
GRATIS VERVOER!
Geen vervoer? Geen probleem!
Wij halen u gratis op en brengen u weer netjes
thuis. Zonder verplichtingen.
Bel gerust voor een afspraak:
010 - 438 12 22
*indien voorradig
Ziet u er ook zo tegen op?
Nieuw tapijt of vinyl op uw vloer!
Wij regelen het allemaal voor u in 1 dag tijd!
Wij verwijderen uw oude tapijt en
meubels en plaatsen het nieuwe en zetten
de meubels weer op zijn plaats terug.
- Senioren bankstellen
- Eettafels 80x80cm ook uitschuifbaar
- Salontafels, Dressoirs
- Relax/opsta fauteuils
- Klassieke Karpetten
- Kleinmeubelen in blank en donker eiken
- Senioren ledikanten evt. elektrisch
verstelbaar en matrassen
- Vitrage en overgordijnen
- Div. stroken, M/boogvitrage,
sluiervitrage
- Tapijt en vinyl
- Smyrna tafelkleden/spreien
Al meer dan 35 jaar
uw senioren specialist!!
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...20
Powered by FlippingBook