De Oud Rotterdammer Week 36 - page 1

Regelmatig zijn politiemensen
getuige van de gevolgen van
uit de hand gelopen relaties.
Vaak gaat dat met stemver-
heffing gepaard en belt de
omgeving de politie om erger
te voorkomen. Maar mensen
die in het leven meer werken
met de handen dan met de
mond, gooien het huisraad
soms door de kamer, maar
soms ook door het raam op
straat. Soms wordt er zelfs
met flessen tomatenketchup
gekegeld, waarna de keuken
eruit ziet uit als een planeet
waar alles nog woest en ledig
is.
In veel buurten in Rotterdam vind
je altijd wel enkele spraakmakende
bewoners. Bij een melding wist je
bijvoorbeeld al dat een ‘knipperlicht-
relatie’ weer als een vulkaan was
gaan werken of dat afgewezen liefde
in combinatie met jaloezie ergens
voor de zoveelste ‘mini oorlog’ had
gezorgd met een soms verwoestende
uitwerking.
Stoker
Willem de Knots had in zijn werk-
zame leven als stoker gevaren op een
groot schip en leidde nu in het Oude
Westen van Rotterdam een eenzaam
bestaan. Zijn bijnaam ‘de knots’ had
hij te danken aan zijn slungelige lijf
en onverzorgd uiterlijk. Hij was altijd
voorzien van een rood geruit petje op
zijn door de jaren heen kaal geworden
hoofd. De knots was regelmatig te
vinden in kroegjes, dobbelde wat en
had een grote liefde voor vrouwen.
Door zijn overmatig drankgebruik
was hij ook regelmatig lastig voor zijn
omgeving.
Bolus op biljart
Tijdens een cafébezoek, waar hij het
nodige vocht had ingenomen en met
andere buurtbewoners gezellig wat
had gebiljart, sloot hij een wedden-
schap af waarmee hij vijfentwintig
gulden kon verdienen.
De uitdaging was om midden op het
biljart een ‘grote boodschap’ te doen.
Nauwelijks een uitdaging voor Wil-
lem, die zonder enige gene plaats nam
op het biljart en zijn broek omlaag
deed. Het resultaat mocht er zijn en
een ‘dampende bolus’ op een groen
biljartlaken was het resultaat. En dus
incasseerde Willem zijn vijfentwintig
gulden. De café-eigenaar was minder
blij en gooide Willem eigenhandig
op straat waarna deze uit wraak
een geparkeerde fiets door de grote
ruit van het café gooide. De politie
deed daarna de rest en Willem kreeg
een overnachting en een boete voor
vernieling van het biljart, de fiets en
de ruit.
Lien de Spin
Een straat verder bezocht Willem
regelmatig het buurtcafé van Lien. Na
een onstuimige start in Hengelo liep
haar huwelijk op de klippen en besloot
zij in Rotterdam opnieuw te beginnen
aan de rest van haar leven. Zij genoot
nu, na veel mislukte huwelijksjaren,
volop van haar vrijheid. Een vaste
relatie was niets meer voor haar, maar
haar kortstondige relaties en de ex-
vrienden bezorgden haar en de politie
regelmatig overlast.
Lien keek vrijmoedig en gepast
brutaal de wereld in en met haar
Hengelo’s accent kwetterde zij tegen
je aan. Als wijkagent bezocht ik met
enige regelmaat haar zaak, omdat
hààr klanten ook vaak mijn klanten
waren en regelmatig met de poltie
in aanraking kwamen. Onder haar
vaste bezoekers kon Willem de Knots
gerekend worden. Lien deed op haar
manier aan klantenbinding en legde bij
zijn bezoek haar hand in zijn nek en
drukte haar bovenlijf tegen hem aan.
Lien spinde haar web altijd zorgvuldig
en had daaraan haar bijnaam ‘de Spin’
te danken.
Jaloezie
De favoriete tijd voor Willem om het
café te bezoeken was tegen etenstijd.
Soms mocht hij dan bij Lien een hapje
mee-eten. Meestal werd er nog even
televisie gekeken en een sigaretje ge-
rookt en de rest van de handel begrijpt
u wel. Na afloop van dit samenzijn
nam Willem in het café nog even
een afzakkertje. Tijdens het genieten
hiervan zag hij een onbekende man de
trap op naar boven sluipen. De Knots
werd witheet van woede en leverde
op zijn manier een bijdrage aan de
stadsvernieuwing door het café en de
woonkamer te verbouwen. Asbakken
en bloempotten vlogen als projectielen
door de lucht en deden hun verwoes-
tend werk. De politie nam Willem
mee naar het bureau. Het café leek na
deze verbouwing op een maanland-
schap en opnieuw was er een café
waar Willem letterlijk en figuurlijk
niet meer getapt werd.
Schuttingwoorden
De Knots zinde na zijn vrijlating op
wraak en kocht een stapel briefkaar-
ten. In die tijd nog geen twitter en
andere technische middelen om een
ander je mening duidelijk te maken of
te krenken. Lang leve de vrijheid van
meningsuiting dacht de Knots en had
nog nooit van belediging gehoord. Op
iedere briefkaart schreef hij een tekst,
maar dit leek meer op spijkerschrift.
Iedere dag kreeg Lien een briefkaart
met de volgende teksten: hoerenjong,
stoephoer, Binnenwegtippelaarster,
sharatel-del en andere teksten die niet
voor herhaling vatbaar zijn.
De PTT in die tijd deed om de brief-
kaarten netjes een enveloppe, maar na
twee weken vond Lien het genoeg en
deed aangifte van belediging.
De zaak kwam voor op de Noordsin-
gel en later voor de politierechter.
Buurtgenoten gniffelden toen de
Knots met zijn roodgeblokte petje de
rechtszaal binnenkwam. Omdat het
gehoor van de Knots niet goed werkte,
hield hij af en toe zijn hand achter zijn
oor en riep luidkeels door de rechts-
zaal: “Wat blief lachbare.”
Geldboete
Door de aanwezigheid van Lien in de
rechtszaal liepen de emoties opnieuw
hoog op en werd de Spin door de
Knots opnieuw voor rotte vis uitge-
maakt. De politierechter legde hem
het zwijgen op. Met een geldboete
van vijftig gulden kon de zaak worden
afgesloten en de Knots verliet bin-
nensmonds morrend de rechtszaal.
Han Karels
Willem de Knots treiterde Lien de Spin
De Oud
Dinsdag 5 september 2017 . Jaargang 13, nr. 18
Deze week o.a.:
Julianakerk
Heijplaat
Pag. 3
Manege van
politie
Pag. 5
Boottocht
naar Canada
Pag. 15
Rondvaart in
de regio
Pag. 19
Een keuken vol tomatenketchup
Oplage: 122.000 ex.
BEGRAFENIS EN CREMATIEVERZORGING
P.A. VAN DER WAAL en ZN.
uitvaartverzekering - Depositofonds
Begrafenis of crematie vanaf
2.900,-
Dorpsweg 152c,
3083 LK Rotterdam
Tel: (010) 480 34 71 (dag en nacht)
MEDIMECC
Jan Hudigstraat 72
3065 SN Rotterdam
Telefoon 010-4472806
medimecc.simplesite.com
RIJBEWIJSKEURING
VOOR SENIOREN 75+
€ 35
facebook.com/deoud.rotterdammer.9
De Oud
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook