De Oud Rotterdammer Week 38 - page 1

De Oud
Het zal 1959 geweest zijn
dat ik op een dag mij even
afwendde van het werk op
de afdeling boekhouding van
Pakhuismeesteren om naar
buiten te kijken. Pakhuis-
meesteren, in 1967 gefuseerd
met Blaauwhoedenveem tot
Pakhoed, was destijds geves-
tigd in onder meer een ge-
huurde ruimte op de tweede
etage in de grote bank op de
Coolsingel, met uitzicht op de
Bijenkorf; dat was dus, voor
de bank staand, op de rechter
kopse kant van het gebouw.
Die afdeling boekhouding, waar ik mij
onder meer bezighield met omzetbe-
lastingperikelen, had als chef de heer
L.van Doorn. Deze had rood haar, wat
Theo de Vos (hij behandelde buiten-
landse scheepvaarttransporten, dacht
ik) ooit de kreet ontlokte: “Red Louis
and his Bookkeepers…!” Hieruit mag
blijken dat er een gemoedelijke sfeer
op deze afdeling heerste, afgezien van
de dagelijkse twisten en ruziewoorden
omtrent wèl het licht aan of niet en
wèl het raam een eindje open of niet?
Dat leuk met elkaar omgaan moge
blijken uit het onmiddellijk samen-
scholen der collegea, want, voor het
raam staande, riep ik: “Hé jongens, er
brandt wat…!”
Sculptuur
Wat geschiedde? De Bijenkorf had op
initiatief van (hier simpelweg aange-
geven) de oorspronkelijke opdracht-
gever, de heer Van der Wal, destijds
de directeur, een sculptuur naast zich
geplaatst gekregen, nabij de hoek van
het pand. Deze sculptuur van 26 meter
hoog en met een gewicht van 40.000
kilo werd door de Rotterdammers ‘Het
Ding’ genoemd, door anderen ‘De
Gestileerde Bloem’. Een icoon van de
opperste moderniteit. Het ontwerp, zo
leert ons internet, is van Naum Gabo,
een Russische Amerikaan of een Ame-
rikaanse Rus…
Stellage
De sculptuur bleek al snel aan
schoonheid in te boeten. In 1957
geplaatst, zeg maar opgericht gezien
zijn enorme hoogte voor een dergelijk
kunstwerk, was deze er al snel aan toe
opnieuw gecoat te worden. Daartoe
werd rondom een stellage gebouwd,
van onder tot boven bekleed met het
gebruikelijke zeildoek. In ieder geval
aan het gezicht onttrokken…
En wat zag ik nu branden…? Zowat
in het midden van die enorme hoes
zag ik, toen ik voor dat raam even niet
naar de cijfertjes wilde kijken, opeens
een heel klein vlammetje door het
doek heen flitsen… Op de stellage er-
achter was blijkbaar een onderhouds-
man bezig geweest de oude lelijke
deklaag van wat ook op de bronzen(?)
sculptuur af te branden met een bran-
der. En tja, even ‘vijf pik van de baas’,
de brander op het plankier neergelegd.
Maar niet ver genoeg van het omhul-
lende doek…
Inferno
De groep mensen achter en om mij
heen en ikzelf zagen dat brandende
gaatje al snel groter worden… de
vlammen gingen zich al likkend
rondom uitbreiden. Ik denk dat de
man van de brander zijn vuurspuwer
wel snel gegrepen zal hebben en, denk
ik, ervandoor was gegaan, want ik kan
mij niet herinneren dat er persoonlijke
ongelukken zijn gemeld. Om mij
heen kwamen kreten van: “Kijk nou!
Jedem! Allemachtig! Gotsamme!”
De vlammen sloegen al hoger op en
opeens knalde één grote vuurvlam
loeiend omhoog… een inferno van
een verzengende vuurbal, die een
enorme hitte uitsloeg, omhoog… èn
opzij, naar ons raam toe en daar tegen-
aan botste! De hitte sloeg door het
dikke glas heen en schroeide bijna ons
gezicht, waardoor wij en masse ach-
teruit deinsden, elkaar op de voeten
trappend, wat niemand voelde in de
consternatie die ontstond. En nòg was
de sensatie niet ten einde. Een harde
knal klonk en een gasfles scheerde
over de Coolsingel in de richting van
de trappen waar toen of later Erasmus
op een tussenplateau onverstoorbaar
zijn opmerkelijke boekwerk bestu-
deerde.
Back to work
‘Red Louis’ sommeerde zijn perso-
neel ‘back to work’… Mokkend en
napratend gaven de medewerkers
gevolg aan deze opdracht, waarvan ik
eigenlijk niet weet of die daadwerke-
lijk is gegeven, maar het leek mij een
mooie afsluiter van deze Rotterdamse
gebeurtenis…
Chris Bezooijen
010-470 57 68
De dag dat ‘Het Ding’ in de fik vloog
Dinsdag 19 september 2017.Jaargang 13, nr.19
Deze week o.a.:
Scheepsbrug
Pag. 5
Zwembad
Overschie
Pag. 9
Deens
avontuur
Pag. 13
Najaars-
special
Pag. 17
‘Het Ding’ naast De Bijenkorf
Oplage: 122.000 ex.
Het kunstwerk wordt ook wel ‘De Gestileerde
bloem’ genoemd
Naum Gabo is de ontwerper van dit
kunstwerk
Dag en Nacht bereikbaar 010-3070937
Budget uitvaart
v.a € 1495,-
- Begeleiding en verzorging uitvaart
- Laatste verzorging overledene / Vervoer overledene (2 x)
- Uitvaartkist / Koelingskosten (eigen locatie)
- Plechtigheid en condoleance (60min)
- Kosten crematie en aangifte overlijden
Uitvaart Compleet € 3650,-
MEDIMECC
Jan Hudigstraat 72
3065 SN Rotterdam
Telefoon 010-4472806
medimecc.simplesite.com
RIJBEWIJSKEURING
VOOR SENIOREN 75+
€ 35
Het Bosmeer
Email:
Elsweg 5, 8391KB Noordwolde
Tel.: 0561-43 36 72
Rustig bung.park bij Dr. Fr. Wold.
“Natuurlijk genieten”!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...28
Powered by FlippingBook