De Oud Rotterdammer Week 40 - page 11

De meeste voorwerpen in de collectie van
Museum Rotterdam ‘40-’45 NU, voorheen het
OorlogsVerzetsMuseum, zijn geschonken met
bijbehorende verhalen. Deze persoonlijke, soms
ontroerende en vaak spannende verhalen zijn te
horen (geweest) in de live uitzendingen van het
programma ‘Middag aan de Maas’ (MADM) van
RTV Rijnmond. In dit actualiteitenprogramma,
gepresenteerd door Marcia Tap, vertelde Johan
op 14 juni 2011 zijn eerste verhaal. Het verhaal
ging over een blikje met verkoolde kaakjes van
Verkade, gevonden na het bombardement van 14
mei 1940.
Nu, zes jaar later en 140 verhalen verder, scha-
kelen veel trouwe luisteraars wekelijks in om
een nieuw verhaal te horen. ‘Vergeten verhalen’
is ontstaan uit de vele enthousiaste reacties die
het museum naar aanleiding van de uitzendingen
heeft ontvangen. Museum Rotterdam voelde
dat men gehoor moest geven aan de oproep van
het publiek deze verhalen op papier te zetten.
Het boek vormt dan ook een ode aan de trouwe
luisteraars van MADM en wordt opgedragen aan
alle onvergetelijke bijdrages die het museum in de
loop der jaren heeft ontvangen.
De verhalen uit het boek spelen tevens een grote
rol in de educatieve programma’s van Museum
Rotterdam ‘40-’45 NU en geven een realistisch
en vaak persoonlijk beeld van het leven in de
oorlog. ‘Vergeten verhalen’ is in gelimiteerde
oplage verkrijgbaar, onder andere via De Oud-
Rotterdammer via de bestelbon op de pagina of de
webshop op
De kalender ‘Rotterdam van vroeger tot nu’ is een
maandkalender met twaalf prachtige platen van
hoe Rotterdam nu is en vroeger was. Een kalender
met per dag ruimte om afspraken of verjaardagen
te noteren. Deze kalender kost 12,50 euro en is te
bestellen bij De Oud-Rotterdammer via de bestel-
bon op deze pagina of via de webshop.
In de ‘Rotterdam Scheurkalender’ gaat Herco
Kruik weer helemaal los. ‘Rotterdammer ben je
niet voor even, maar voor de rest van je leven’ is
zijn motto. En zo is het. Jatogniettan! Dus ook
voor 2018 geldt: lekker scheuren door Rrrotter-
dam. Maar pas op! Met deze zesde editie van de
Rotterdam Scheurkalender ga je elke dag meer
houden van de stad. Tot op het ziekelijke af. Met
dit jaar opnieuw geen poespas, geen praatjes
en geen gelul. Maar weer met heel veel typisch
Rotterdamse uitdrukkingen, de leukste humor en
anekdotes, verrassende weetjes en feiten, mooie
citaten en oneliners, chauvinistische liederen en
gedichten en foto’s van vroeger en nu. Om na 365
dagen tot de slotsom te komen die Herco Kruik al
weet: ‘Niemand is perfect, maar als Rotterdam-
mer kom je toch verdomd dichtbij!’ De Rotterdam
Scheurkalender kost 15,95 euro en is net als de
maandkalender te bestellen bij De Oud-Rotter-
dammer via onze bestelbon of de webshop.
Vergeten Verhalen
Rotterdam kalenders
Op 26 september presenteerde Mu-
seum Rotterdam het boek ‘Vergeten
Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogs-
herinneringen’ waarin persoonlijke her-
inneringen aan en bijzondere verhalen
van Rotterdammers over de Tweede
Wereldoorlog centraal staan. Sinds
2011 deelt schrijver Johan van der
Hoeven, tevens conservator Museum
Rotterdam ‘40-’45 NU, deze verhalen
met de trouwe luisteraars van het RTV
Rijnmond-programma ‘Middag aan de
Maas’.
Het is weer najaar en dus zijn de nieu-
we kalenders voor het komend jaar uit.
Twee populaire Rotterdam-kalenders
zijn via De Oud-Rotterdammer te koop:
de bekende kalender ‘Rotterdam
van vroeger tot nu’ en de ‘Rotterdam
Scheurkalender 2018’ van Herco Kruik.
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 11
Plaats van handeling was de bijna vol-
tooide nieuwe partyboerderij van Het
Wapen van Degenkamp aan de Dordt-
sestraatweg 577. Deze oude boerderij
wordt volledig gemoderniseerd en
wordt, naast partycentrum, tevens de
thuisbasis van Bep en Tinus de Does,
die hier onder meer diapresentaties
gaan verzorgen.
Met deze nieuwe uitgave in de reeks
Rotterdam in de 20ste eeuw brengen
de auteurs de geschiedenis van dit
dynamische gebied prachtig in beeld.
Deze keer zelfs met een groot aantal
kleurenfoto’s.
Heden ten dage geniet het gebied
vooral bekendheid dankzij het onlangs
geheel gerenoveerde winkelcentrum
en het sport- en evenementencomplex
Ahoy. Echter, voordat deze enorme
projecten werden gerealiseerd, had dit
gebied een totaal andere functie. Voor
de oorlog lag het gebied nagenoeg
braak, maar tijdens de oorlog kwam
de eerste bebouwing in de vorm van
een nooddorp, het Brabants Dorp,
dat werd gebouwd ten behoeve van
de vele Rotterdammers die tijdens de
oorlog van huis en haard verstoken
waren. Vanaf begin jaren vijftig veran-
derde het aanzien totaal. Van lieverlee
moest het Brabants Dorp plaatsmaken
voor de Groote Schouwburg en het
Ikaziaziekenhuis. Daarna volgden de
metro, het winkelcentrum en sport-
complex Ahoy.
Tinus de Does legde bijna al die ver-
anderingen hoogstpersoonlijk vast op
de gevoelige plaat en duikelde verder
her en der amateurbeelden op van
particulieren, waarmee een prachtig
overzicht ontstond van de bewogen
geschiedenis van dit gebied.
Wie herinneringen heeft aan dit gebied
(en wie heeft dat niet?), zal zich
zonder twijfel verlekkeren aan de vele
nostalgische beelden die het verleden
levend houden.
Boek over Zuidpleingebied gepresenteerd
Onder het toeziend oog van enkele tientallen belangstellenden, waaronder oud-winkeliers als Wim
van Zummeren, overhandigden de auteurs Tinus en Bep de Does het eerste exemplaar van hun
nieuwe boek over het Zuidpleingebied zaterdag 23 september aan Rogier Bourgonje.
Rogier Bourgonje (l) neemt het eerste exemplaar van het boek over het Zuidpleingebied in
ontvangst uit handen van auteur Tinus de Does.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer bestellingen tegelijk
betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel
of ga naar de webshop op
en bestel digitaal.
Ja, ik bestel:
Vergeten verhalen............................................................................................. 14,95
Rotterdam Scheurkalender 2018....................................................................... 15,95
Rotterdam van vroeger tot nu – Maandkalender 2018......................................... 12,50
Rotterdam Zuidplein in de 20e eeuw................................................................. 19,95
Groeten uit Rotterdam........................................................................................ 25,00
Weg Weeze!....................................................................................................... 14,95
De Mooiste herinneringen aan de Koninginnekerk............................................. 12,50
150 jaar RET...................................................................................................... 29,90
De Orgelzolders................................................................................................. 18,95
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...28
Powered by FlippingBook