De Oud Rotterdammer Week 40 - page 5

Ken je dit nog? Een voor velen vertrouwde plek van vroeger, die daarna een hele andere bestemming
kreeg. Weet u nog waar deze foto is genomen? En wat kwam er daarna in dat gebouw? Heeft u herin-
neringen aan één van beide? Heeft u er misschien gewerkt of kwam u er om een andere reden graag? We
zijn weer heel nieuwsgierig naar uw verhalen en anekdotes! Reageren? Stuur uw herinneringen naar De
Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of mail naar info@deoudrotter-
dammer.nl. U kunt ook reageren via onze website
Daar is de foto ook groter
(beter) te zien.
De heer Verheul: “Heel herkenbaar. Moet een
foto zijn van na 1970. Het is de steiger bij het
Willemsplein van de Spido, voor de deur van het
Duitse Zeemanshuis op de Willemskade. Daar
ligt nu de oprit van de Erasmusbrug. Het pand
met dat schuine dakje op de achtergrond was
het filiaalgebouw van de Nederlandse Bank. Het
nieuwere pand ernaast was het hoofdkantoor van
Pakhoed aan de Boompjes en het is geen haven,
maar de Maas, voor die binnenvaartschepen links,
was de brug naar de Leuvehaven en net daarvoor
de Stokkenbrug naar de Zalmhaven.”
Piet Matser: “Ja, deze plek is mij niet onbekend.
Het is het grote ponton van de Spido aan de Wil-
lemskade. De rondvaartboot is de Stad Rotter-
dam. Vanaf dit ponton vertrok de rondvaart door
de Rotterdamse haven en die duurde vijf kwartier.
Stroomafwaarts tot de RDM, dan de Waalhaven
in tot pier 7 en dan weer terug via de Maashaven
naar het Spido-ponton. Op de klok is het 14.30
uur; de laatste rondvaart was om 17.00 uur. De
Stad Rotterdam vaart nu onder een andere naam
en ligt inde haven van Zierikzee als rondvaart-
schip. Van dit model waren er drie schepen: de
Oranjeplaat, de Prinsenplaat en de Stad Rot-
terdam. In de tijd van deze foto werkte ik bij de
Spido als matroos-motordrijver bij P. Smit jr. aan
de Willemskade. De Spido was een onderdeel van
deze firma.”
Jan Esvelt: “Op de foto ziet u het grote Spido-
ponton aan het Willemsplein. De foto is genomen
in 1971. De aan het ponton afgemeerde Spidoboot
is de ‘Oranjeplaat’, bezig met het debarkeren en
embarkeren van passagiers. De vloot van de Spi-
do is in 1971 in de nieuwe kleuren geschilderd,
met een ceriserode en gele band; voorheen waren
de schepen geheel wit met een blauwe rand. De
bemanning was J.G. de Jong, H.Hellendoorn, A.
Haringsma en J.Esvelt.”
J. Vijgeboom: “Ik denk met het bouwen van de
Erasmusbrug moest de Rondvaart Spido tijdelijk
verhuizen naar de Maasboulevard. De rondvaart-
boot is de ms.Stad Rotterdam met als kapitein
Piet Hoegee en Middenbolder (z’n echte naam
weet ik niet meer) als machinist.”
Jaap Mudde: “Deze plaats is mij zeer wel bekend,
het is het ponton van de havendienst Spido aan
het Willemsplein. Op deze foto gaan de mensen
aan boord voor een havenrondvaart. Het schip
is van het type Stad Rotterdam. De Spido is een
begrip in Rotterdam, voor de oorlog voerden
kleine bootjes, met namen die allemaal eindigden
op Plaat (Krabbenplaat, Noordplaat, Oostplaat
enz.), taxidiensten uit; als men naar een zeeschip
op stroom moest, nam men de Spido. Dit waren
vooral waterklerken, kapiteins, enzo. Er voeren
ook enkele grotere schepen met een vaste route
via Rijn-, Maas- en Waalhaven rond. Zij brachten
bemanningen naar en van de zeeschepen. Indien
men naar de wal wilde, werd de Spidovlag in de
mast gehesen (er was nog geen radio- of tele-
fooncontact) en al spoedig daarna kwam dan een
Spidobootje langszij. De vlag was eigenlijk een
wimpel met de kleuren verticaal rood, wit, blauw.
Zelf had ik het genoegen met mijn ouders op de
eerste officiële rondvaartboot, de Prinsenplaat, in
1938 met de genodigden mee te mogen varen. Als
een rondvaart terugkwam, stond dikwijls de Reus
van Rotterdam (Rigardus Rijnhout) op zijn fiets
met dubbele stangen de passagiers op te wachten
en hij probeerde dan ansichtkaarten van zichzelf
te verkopen. Later kwam een fotograaf de mensen
fotograferen die aan boord gingen en bij terug-
komst kon men dan deze foto’s kopen.
De schepen op de achtergrond zijn drie bokken
van Van der Tak. Ervoor lagen meestal schepen
van de Schweizerische Reederei Basel. Mooie
schepen, met een rode band met een wit kruis
erop. Deze schepen hebben later, toen het Rot-
terdams Rijnvaartbedrijf met haar kranen naar
de Waalhaven verhuisde, een vaste ligplaats van
drie scheepslengtes aan de Westerkade gekregen.
De bemanningen vonden dit een goede plaats,
dichtbij kantoor (Alpina in de Rivierstraat) en
dichtbij de Ballentent op de Parkkade. Ze konden
daar lekker eten en na afloop een Koppelverband
drinken, dit was een biertje met een glas jenever.
Koppelverband noemde men het als een Duwbak
aan een Motorschip gekoppeld werd voor een reis
naar Basel.”
Stef Stolk: “De foto toont de aanlegsteiger voor
de rondvaartboten van rederij Spido aan de Wil-
lemskade. Met een dergelijke boot kon je een
rondvaart maken door de destijds nog bedrijvige
havens in Rotterdam. Naderhand zijn de meeste
havenactiviteiten in westelijke richting verscho-
ven, richting Maasvlakte. Ook de Spido heeft zich
hieraan aangepast. Het gebouw geheel links op
de foto was een bijkantoor van de Nederlandse
Bank aan de Boompjeskade. Het gebouw heeft
een groen koperen dak. In de jaren vijftig werkte
mijn oudste broer in dat kantoor. Omdat zijn
schoonfamilie uit Oostenrijk afkomstig was,
stond bij hun schaarse bezoek aan Rotterdam
een Spido-rondvaart steevast op het programma.
Zoveel water, zoveel grote schepen hadden ze in
hun leven nog nooit gezien. Dat alles maakte op
hen een geweldige indruk.”
Ton van Hall: “De foto is mij heel goed bekend
en wel om de volgende reden. Het schip dat voor
de kant ligt (ponton) is de Oranjeplaat. Allereerst:
de kapitein van toen was Joop de Jong, helaas
overleden, de stuurman/motordrijver was Bas
Put en dan ikzelf Eerste matroos Ton van Hall en
de tweede matroos Jan Willemsen; hofmeester
was Jan de Jong uit Enkhuizen. De eerste drie
bemanningsleden hebben de Oranjeplaat met nog
een walkapitein en walmachinist opgehaald in
Duitsland. Dit is waarschijnlijk het jaar 1966, kort
nadat de Oranjeplaat in dienst is gesteld. Het is
gebouwd in Duisburg Meidrich Duitsland en daar
gedoopt aan de Mühlweide (park aan de Rijn)
net beneden de brug van Duisburg. Totaal aantal
passagiers 600. Als vaste bemanning hebben wij
zo drie jaar samen gevaren. Na drie maanden
kwamen wij, Joop en ik, er toen achter dat wij ne-
ven waren, zonder dat wij wisten. Ikzelf heb met
veel plezier gevaren onder leiding van Joop, maar
ook veel geleerd. Naderhand ben ik nog terug
geweest als stuurman/motordrijver en heb later
nog met andere kapiteins gevaren, zoals Kees
Verhulp, die helaas ook is overleden. Na enkele
promoties heb ik er zelf ook nog als kapitein op
gevaren. Na 42,5 jaar heb ik gebruik gemaakt van
de VUT-regeling. Ik heb gehoord dat hij nu in
Duitsland verblijft.”
J. de Jong: “Ik ben te jong om deze foto te her-
kennen, al heb ik dergelijke plaatjes wel eerder
gezien. Maar de vraag naar ervaringen met de
Spido triggerde mij wel, want ik heb geweldige
herinneringen aan die prachtige rondvaart die
wij destijds hebben gemaakt ter gelegenheid van
de verjaardag van De Oud-Rotterdammer. Dat
was een unieke tocht, voortreffelijk verzorgd
door de Spido. Heel leuk om nog eens door die
oude stadshavens te varen, al is de bedrijvigheid
verdwenen die er vroeger heerste. Ik denk nog
geregeld met plezier terug aan die heerlijke dag
en blader nog wel eens door het Spidoboek dat
wij destijds cadeau kregen om de herinnering
levend te houden.”
Havenrondvaart Spido maakte grote indruk
De ‘Ken je dit nog’-foto van vier weken geleden riep weer veel herinneringen op.
Herinneringen aan leuke tijden op de rondvaartboten van de Spido. Want daar ging
het natuurlijk allemaal om: de vertrekplaats aan de Willemskade. De foto werd
genomen met Pasen in 1974. Op deze pagina een bloemlezing uit de vele reacties.
Opvallend is de discussie over de naam van het schip aan de kade. Volgens de
fotograaf van destijds ging het om het vlaggenschip Erasmus. Maar de meningen
daarover verschillen.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 3 oktober 2017
pagina 5
146
Ken je dit nog?
148
Nr.
Nr.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook