De Oud Rotterdammer Week 04 - page 24

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 23 januari 2018
pagina 24
Stichting Humanitas
Postbus 37137
3005 LC Rotterdam
(010) 27 13 800
Volg ons op
Op deze pagina informeren wij u over
activiteiten, projecten en nieuwe
ontwikkelingen binnen Stichting Humanitas.
Humanitas Nieuws!
Doen we het goed? Wat kan beter?
Opnames voor TV uitzendingen in De Leeuwenhoek
Wereldwijde belangstelling voor Humanitas
Hong Kong TV filmt in Humanitas-Akropolis
Humanitas en Leger des Heils samen aan de slag
voor kwetsbare Rotterdammers
Bijeenkomsten Humanitas Rouwcafé
Tentoonstelling ‘Rotterdammers van Humanitas’
onderdeel van World Press Photo in Laurenskerk
Wat is goed oud worden wanneer je ver-
dwaald bent in je eigen hoofd en vol-
komen afhankelijk bent van anderen?
In een nieuwe documentaireserie voor
Human TV zoeken Adelheid Roosen en
Hugo Borst antwoord op de vraag: ‘Hoe
willen we als mens én als samenleving
omgaan met dementie?’
Zowel Hugo Borst als Adelheid Roosen
hebben allebei te maken met deze her-
senziekte doordat hun moeders Alzhei-
mer kregen. Beiden willen dat de men-
sen die aan dementie lijden de aandacht
krijgen die ze zo vreselijk hard nodig
hebben. Hiervoor is erkenning nodig
voor mantelzorgers en mensen die in de
zorg werken. Op uitnodiging komen po-
litici en deskundigen naar De Leeuwen-
hoek van Stichting Humanitas om in
een natuurlijke setting, namelijk tussen
de bewoners, te praten over hoe het echt
beter kan.
De Leeuwenhoek is misschien wel een
van de meest bijzondere verpleeghui-
zen van Nederland. Zodra je binnen-
komt voel je een sfeer van gezelligheid.
Hier zijn de bewoners onderdeel van
de samenleving. Ook in dit huis spelen
de problemen die je overal ziet: perso-
neelstekort, te weinig tijd, te veel admi-
nistratie. Uitgangspunt van de serie is:
‘Doen we het goed? Wat kan er beter?’
De serie van De Familie Film & TV in
samenwerking met Human wordt mede
mogelijk gemaakt door Alzheimer Ne-
derland. Uitzending zal plaatsvinden in
april 2018.
Snelle opname gewenst?
Bel Humanitas: 010 - 27 13 800
Informeer naar de mogelijkheden!
Tegelijk met World Press Photo Rotter-
dam is in de Laurenskerk de tentoonstel-
ling ‘Rotterdammers van Humanitas’ te
bezichtigen. In deze indringende en in-
tieme serie portretten krijgen cliënten
van Humanitas letterlijk een stem en ge-
zicht. De portretten illustreren dat het in
de zorg over meer gaat dan protocollen,
dossiers, regelgeving en behandelen. Het
gaat niet alleen om de rationele, maar
ook om de menselijke kant van mensen
die je helpt. Zij staan centraal. Zij moeten
1 februari 2018
Ieder rouwproces is uniek; het verschilt
van mens tot mens. Maar zijn er ook pa-
tronen te ontdekken? Rouwen mannen
anders dan vrouwen, rouwen jongeren
anders dan ouderen? We gaan in gesprek
over mogelijke verschillen in rouwen.
Tijd en locatie: van 14.00 uur tot 16.00 uur
in Inloophuis De Boei, Weimansweg 70-
72, 3075 MP Rotterdam
waardig kunnen leven. De tentoonstel-
ling wordt gehouden in de Laurenskerk
(Grote Kerkplein 27 Rotterdam) en is nog
tot en met 9 februari 2018 gratis te be-
zoeken.
Humanitas bestuursvoorzitter Gijsbert
van Herk: “Onze taak is mensen onder-
steunen die niet voor zichzelf kunnen
zorgen. Zij moeten voorop staan, en niet
het functioneren van het bureaucrati-
sche systeem dat we rond hen opgetuigd
hebben.”
1 maart 2018
Lezing door Arthur Polspoel. Rouwen om
iemand die je dierbaar was, confronteert
je met de grenzen van het leven. Je moet
jezelf hervinden. Maar hoe? Dat gebeurt
in een lang proces; in deze lezing staan
we stil bij dat proces en worden handrei-
kingen gegeven. Tijd en locatie: van 14.00
tot 16.00 uur in het gebouw van Humani-
tas, Pieter de Hoochweg 110, Rotterdam
Onlangs was een filmploeg van Hong Kong TV te
gast in Humanitas-Akropolis om opnames te ma-
ken voor het nieuwsprogramma ‘As long as you
live’. Het programma vergelijkt welzijn en zorg voor
ouderen overal ter wereld. De ploeg uit China was
vooral geïnteresseerd in de Humanitas filosofie en
bezocht ook het Herinneringsmuseum van Akropo-
lis. Men sprak ook met verschillende zorgprofessio-
nals en vrijwilligers en stelde zich op de hoogte van
de ontwikkelingen op het gebied van ouderenzorg
in Nederland en hoe Stichting Humanitas daarmee
omgaat en op inspeelt.
Eind december tekenden het Leger des
Heils en Humanitas een samenwer-
kingsovreenkomst. Humanitas gaat (pa-
ra)-medische zorg en dienstverlening le-
veren in De Dukdalf in Delfshaven. Op de
verpleegafdelingen van deze locatie van
het Leger des Heils verblijven 44 cliënten
die in het verleden vaak dak- of thuis-
loos zijn geweest soms in combinatie met
psychiatrische en/of verslavingsproble-
men. Humanitas wordt verantwoordelijk
voor de behandeling van deze Rotter-
dammers. Specialisten ouderengenees-
kunde, fysiotherapie, psychologen en
ook ergotherapeuten verzorgen samen
met de ondersteuning van het Leger des
Heils de professionele dienstverlening
voor deze kwetsbare Rotterdammers.
Op de foto vlnr: Regina Broeze, dir. Maatschap-
pelijk Centrum Rotterdam, Johan Koeman, dir.
Rotterdam e.o, van het Leger des Heils en Gijs-
bert van Herk, bestuursvoorzitter Humanitas.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook