De Oud Rotterdammer Week 04 - page 3

Aanzienlijk minder mensen
dan gebruikelijk bij de kruis-
woordpuzzels wisten de juiste
oplossing te vinden. Dat kan zijn
doordat het moeilijk was, maar
ook doordat veel mensen natuur-
lijk rond de feestdagen wel iets
anders aan hun hoofd hebben en
misschien niet de gebruikelijke
tijd weten te vinden voor het
oplossen van een puzzel.
Onder de goede inzenders zijn
we gaan loten om de uiteinde-
lijke prijswinnaars te bepalen.
En dat leverde uiteindelijk tien
prijswinnaars op.
Wasmachine
De hoofdprijs, een wasmachine
beschikbaar gesteld door Arnold
Aijkens, gaat naar: mevrouw
Anna Heijne
uit Rotterdam.
De wasmachine wordt binnen-
kort door Arnold Aijkens, het
bedrijf dat de prijs beschikbaar
heeft gesteld, persoonlijk over-
handigd.
Groeten uit Rotterdam
Voor de tweede tot en met vijfde
prijs hebben we exemplaren
klaarliggen van het bekende
boek ‘Groeten uit Rotterdam’.
Die sturen we op naar:
T. Ver-
hoeven
(Rotterdam),
B. Beth
(Ouderkerk aan den IJssel),
W.C. Steenbergen
(Brielle)
en
Pia Benschop
(Hellevoet-
sluis).
Concertkaarten
De zesde tot en met tiende prijs
bestaat uit twee concertkaarten
per winnaar voor het concert van
de Politie Harmonie Hermandad
met Laura Fygi in de Doelen op
28 januari. De winnaars zijn:
Bert Klapwijk
(Nieuwerkerk
aan den IJssel),
H.M. Riethoff
(Rotterdam),
C. Hellendoorn
(
Rhoon),
Ineke Bleumink
(Capelle aan den IJssel) en
Lu-
cas Verduyn
(Zevenhuizen).
Kerstpuzzel bleek bepaald geen ‘makkie’
Het heeft even geduurd, maar nu zijn dan toch de
prijswinnaars van de jaarlijkse Kerstpuzzel van De Oud-
Rotterdammer bekend. Het bleek weer geen ‘makkie’ de
puzzel met allemaal logo’s op te lossen. Wie het goed
deed, kwam uiteindelijk op de volgende zin als oplos-
sing uit: ‘In een nieuw jaar wordt alles beter’.
CCtje
c
foto burosolo.nl
C
ox
C
olumn
zeemeermin.
Er was een opbloei in de scheepsbouw
na de Crisis,
Daarvan was jij de wondermooie
exponent.
Jij kon niet weten wat “défait” en wat
“verlies” is.
Jij was een trotse schoonheid zonder
concurrent…
Nieuw Amsterdam, prachtig schip,
machtig schip,
Nieuw Amsterdam, begeerlijk schip,
goudeerlijk schip.
De rijkaard kon met jou Amerika
bevaren,
In al jouw luxe voerde hij een grote
staat.
Maar toen kwam Wereldoorlog Twee
met z’n gevaren
En werd je vijf jaar het domein van Jan
Soldaat.
Je vervoerde troepen voor de Yanken
en de Britten,
En elke reis opnieuw kwam je weer
veilig aan.
Terwijl de luchtmacht van de vijand
aan je klitte,
Terwijl de U-boot loerde in de oceaan.
Maar geen horzel uit de lucht heeft je
ooit gestoken,
Onder je camouflagekleuren bleef je
mooi.
En geen torpedo heeft er ooit aan je
geroken,
Je voer te snel, en zelfs alleen, zonder
konvooi.
Nieuw Amsterdam, dapper schip, wak-
ker schip,
Nieuw Amsterdam, voor-oorlogsschip,
oorlogschip.
‘t Is je vergaan zoals al onze grote
schepen
Die men, niet meer rendabel, dan maar
snel verkoopt.
Men heeft je als oud roest naar Taiwan
laten slepen,
Daar ben je toen ontmanteld, stuk
gebrand, gesloopt.
En achteraf zegt menigeen: “Dat is toch
zonde,
Iets onvervangbaars zomaar in elkaar
te slaan..?”
Want heus, geen splinter is er van terug
gevonden,
Van haar, de Grand Old Lady van de
oceaan…
Nieuw Amsterdam, versleten schip,
vergeten schip,
Nieuw Amsterdam, verlaten schip, ver-
raden schip…
Deze tekst schreef ik in 1977 voor
mijn toenmalige cabaretprogramma
“Repelsteeltje”, (met onder andere
een piepjonge debuterende Simone
Kleinsma.) Later maakte Bert Nicodem
er nieuwe, betere muziek op. Dat er
van het schip niets is over gebleven
is enigszins een dichterlijke vrijheid:
het prachtige plafond van naar ik aan-
neem de Eersteklas lounge heb ik zien
hangen in de kantine van de vorige
Schouwburg. Het hangt nu geloof ik in
het Scheepvaartmuseum.
Maar we hadden natuurlijk nòg een
gedenkwaardig schip in de goeie
ouwe tijd, en dat was de Willem Ruys.
Vorige week was ik bij de opening in
Vlissingen van het Koninklijke Rot-
terdamsche Lloyd Museum, voor de
stichting waarvan ik de eer heb in het
Comité van Aanbeveling te zitten. De
Lloyd had de Willem Ruys, ook een
illuster schip. Aan de bouw was vlak
voor de oorlog begonnen, en de hele
oorlog lang heeft het casco op de werf
van rederij De Schelde, nu geheten
Damen Schelde Naval Shipbuilding,
in hun prachtige kantoorgebouw is het
museum gevestigd, heeft het casco daar
gelegen, als door een wonder nooit
gebombardeerd.
Van schrijver Nico Guns ontving ik een
mooie tweedelige boekbeschrijving van
onderhavig schip. Ik ga eens kijken of
er een liedje in zit…
(Wilt u bijdragen aan de instandhou-
ding van het Lloyd-erfgoed dan kunt u
“aanmonsteren”. Kijk op de website.)
Waar zijn de schepen van toen..?
Ze zijn je allemaal al lang en breed
vergeten.
Men weet misschien niet eens meer
dat je hebt bestaan.
Elke herinnering aan jou is weg
gesleten,
Als was je ooit op zee met man en
muis vergaan…
In 1938 gleed je van de helling,
Je kreeg de zegen mee van de oude
Koningin.
Er ging gejuich op van Cadzand tot
aan Terschelling,
‘n schip zo mooi en ranker dan een
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 23 januari 2018
pagina 3
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook