De Oud Rotterdammer Week 04 - page 5

Ken je dit nog? Een keeper die z’n doel schoon houdt. Maar wel op een opmerkelijke plaats... Weet u bij
welke gelegenheid dit was? Wie was de keeper in het doel? Wat weet u over hem? Waar speelde zich dit
allemaal af? En wanneer? Heeft u herinneringen aan dit bijzondere initiatief? We zijn weer heel nieuws-
gierig naar uw verhalen, anekdotes en belevenissen. Stuur uw reactie naar:
of
naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. U kunt ook reageren via
de website
Daar is de foto ook groter (beter) te zien.
Henk Peterse: “Ik herken deze foto. Hij is ge-
maakt op de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis
op de Coolsingel. Ik speelde met mijn vaders’
orkest The Robins op deze druk bezochte nieuw-
jaarsreceptie. André van der Louw was in die tijd
burgemeester. Op de foto herken ik Denis Peterse,
Theo Vriethoff, Gerrie Moerkerken en Henk
Peterse. Het was erg gezellig. Ik heb ook nog een
foto van die dag waarop ik samen met André van
der Louw te zien ben.”
A.I. de Haan: “Dit is de Nieuwjaarsreceptie onder
leiding van burgemeester André van der Louw,
ergens in de jaren zeventig. Ondergetekende was
dertig jaar Hoofd Beveiliging van het stadhuis.
Van der Louw vond dat de bijeenkomst echt iets
van het volk moest zijn en riep iedereen op te
komen om het nieuwe jaar te vieren. Daar hebben
we toen behoorlijk trammelant mee gehad. Er wa-
ren nogal wat mensen die gratis kwamen drinken
en niet weg wilden. Het jaar erna was de aanpak
weer veranderd.”
Jan Meily: “Ik meen hier de benedenzaal van het
Hulstkampgebouw te herkennen, waar vooraf-
gaand aan het Jaardiner van de Havenonderne-
mersvereniging SVZ, een drankje werd genuttigd.
De ‘Havenbaronnen’ hielden hier, op de eerste
verdieping, hun Jaardiner. Ik zie op de foto ook
nog een band spelen. In enig jaar had Zeebregts
een band gehuurd met alleen maar dames, dat
was wel bijzonder. Het diner werd verzorgd door
het bekende cateringbedrijf Maison den Boer uit
Veghel.”
Jaap van Efferen: “Ik weet het niet zeker, maar
ik geloof dat ik mijn vader nog op de Ken je dit
nog-foto 154 zie staan. De kans is groot, want hij
ging altijd graag naar dit soort gelegenheden. Als
echte Rotterdammer vond hij dat hij erbij moest
zijn. En als hij dan ‘s morgens bij het ontbijt zat,
zei hij altijd tegen ons: “Het was weer hetzelfde
als vorig jaar...” Haha!”
Anton Brok: “Het jaar beginnen met meteen maar
een hoop geld over de balk gooien. De nieuw-
jaarsreceptie van de gemeente. Een volkomen
achterhaald verschijnsel. Snel mee stoppen. Dat
scheelt veel geld. Uiteindelijk is het toch alleen
maar een bobo-borreltje met wat prietpraat van
de burgemeester over welke rampen ons nu weer
wachten staan of wat voor goede voornemens de
gemeente dit jaar weer heeft. Daar zit niemand
toch op te wachten. Deze foto is ergens uit de
jaren zeventig, denk ik. Als je de foto goed
bekijkt, zie je dat er niemand onder de 40 jaar op
te vinden is. Dat zegt genoeg, volgens mij. Niet
bepaald een feestje voor de hele bevolking. Mij,
mijn kinderen en mijn kleinkinderen zul je er niet
zien.”
Anna de Bruin: “Wat leuk om te zien dat mensen
in die tijd nog gingen stijldansen met een bandje
erbij op een nieuwjaarsreceptie. Dat zie je nu
helaas niet meer. Dit had toch wel iets stijlvols.
Een beschaafd feest, kom daar nog maar eens om.
En wat een mooie entourage met die schitterende
zaal in het gemeentehuis. Als je het zo ziet, zou je
wensen dat je erbij was geweest. Dat was helaas
niet zo. Daar was ik in die tijd denk ik ook nog te
jong voor. De Coolsingel, althans het gemeente-
huis, was voor ons ‘heel ver weg’, als u begrijpt
wat ik bedoel. Dat was echt een drempel, hoor
om op dat statige stadhuis naar zo’n bijeenkomst
te gaan. Ik weet trouwens niet eens of je daar
zomaar toegelaten werd voor een nieuwjaars-
bijeenkomst. Wij zijn er in ieder geval nooit bij
geweest.”
Henk Labrie: “Ik ben eigenlijk het meest nieuws-
gierig naar welke band op deze nieuwjaarsrecep-
tie zat te spelen. Is er iemand die dat misschien
weet?
Joke van Kasbergen: “Leuke overzichtsfoto van
de nieuwjaarsbijeenkomst in de burgerzaal van
het gemeentehuis aan de Coolsingel. Daar sprak
bij die gelegenheid ook altijd de burgemeester. Ik
denk dat dat in de tijd van deze foto André van
der Louw was. Hij was een geweldige man, met
z’n karakteristieke snor. Hij is helaas veel te jong
overleden. Stond echt dicht bij de mensen. Bij
ons in de wijk kon je hem ook zomaar tegenko-
men. Dan was hij op werkbezoek met een paar
ambtenaren. Dat was in de tijd dat de PvdA nog
iets voorstelde.”
Joop Bot: “Ik zal wel weer een rare gevonden
worden, maar bij dit soort plaatjes kijk ik altijd
naar de bijzondere details. Ik heb altijd in de
woninginrichting gezeten. En dan vind je zo’n
parketvloer om op te dansen bijzonder. En op de
foto op internet zag ik ook duidelijker die mooie
lampen. Het is een fraaie zaal. Alleen zou ik niet
weten waar het is. Nu ben ik ook geen Rotterdam-
mer. Dus ik ben razend benieuwd wat er allemaal
hierover verteld en geschreven wordt.”
Ans Zwanenburg: “De foto moet haast wel
genomen zijn op de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Rotterdam. Gezien de kleding in een
heel andere tijd dan nu. Tegenwoordig komen
veel mensen in vrijetijdskleding naar zo’n
bijeenkomst. Dat deed je vroeger niet Je dofte je
netjes op. Je ging immers naar de burgemeester!
Het had wel iets deftigs. Zelf ben ik al jaren niet
op een nieuwjaarsreceptie meer geweest. Maar
nieuwjaarskaarten stuur ik nog altijd. En ik krijg
ze ook bij bosjes binnen. Elkaar het beste wensen
is een mooie traditie die vooral moet blijven.”
Luisteren naar burgervader in Burgerzaal
Terwijl er toch duizenden mensen bij de op de foto getoonde aangelegenheid pre-
sent moeten zijn geweest, viel ons de reactie op de Ken je dit nog-raadplaat van
een maandje geleden een beetje tegen. Het ging allemaal om een foto die werd
gemaakt van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie waarbij ieder jaar de Rotter-
damse burgers welkom zijn in het stadhuis aan de Coolsingel om samen met de
gemeentebestuuders het nieuwe jaar in te luiden. In 1979 om precies te zijn. Op
deze pagina leest u een aantal reacties op de foto die we binnenkregen, waaron-
der ook die van een enkeling die er een hele andere locatie in zag.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 23 januari 2018
pagina 5
154
Ken je dit nog?
156
Nr.
Nr.
Burgemeester André van der Louw aan het woord in de Burgerzaal van het stadhuis
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook