De Oud Rotterdammer Week 6 - page 1

De Oud
Al veertig wordt in Nederland
de koop van wiet en hasj in
coffeeshops gedoogd. Maar
telen en verhandelen ervan
is nog altijd streng verboden.
De politie moet hierin een
weg vinden. Veel van hun
arbeidscapaciteit gaat op aan
ontmantelen van de illegale
kwekerijen. Regelmatig wa-
ren er ook vroeger brandon-
veilige situaties en uitslaande
branden.
In veel wijken in Rotterdam schoten
coffeeshops in de jaren zeventig als
paddenstoelen uit de grond. Toen ik
als wijkagent in het Oude Westen
werkte was er een kleine zelfstandige
ondernemer die het anders wilde
aanpakken. Tonny was zijn tijd ver
vooruit. Hij wilde verkoop van hen-
nepproducten uit de anonimiteit halen
en transparant maken. Hij nam een
kledingzaakje over en na een kleine
verbouwing schiep hij in het winkeltje
een prettig sfeertje om er een joint te
roken en een glaasje thee te drinken.
De verkoop in cannabisproducten liep
steeds beter maar winkeliers in de
omgeving vertelden mij dat de klanten
er ‘vreemd’ uit zagen. Bij mijn bezoek
aan de winkel bleek dat de wiet en
hasj keurig was verpakt en geprijsd.
Zelfs de landen van herkomst stonden
op de verpakking, zoals Libanon,
Pakistan en Afghanistan.
Bij de inbeslagname en aanhouding
zei Tonny dat hij na zijn vrijlating
gewoon verder zou gaan met de ver-
koop. Op de winkeldeur had hij een
briefje met de tekst ‘twee keer bellen’
aangebracht. Hij dacht zo de politie op
afstand te houden. Met een zonnebril
en pruik lukte het mij toch na twee
keer bellen binnen te komen. Opnieuw
een proces-verbaal voor overtreding
van de Opiumwet.
De verkoop in de coffeeshops werd
gedoogd en aan regels gebonden. Via
de achterdeur mocht een winkelier
maximaal twee kilo hasj en hennep-
producten in zijn zaak brengen.
Grote partijen
Rotterdam als wereldhavenstad biedt
een ideale mogelijkheid om hasj in te
voeren. Dat gebeurde dan ook volop.
Geregeld onderschepte de afde-
ling Narcotica van de politie grote
hoeveelheden. Aan het hoofdbureau
van politie werden inbeslaggenomen
plakken hasj opgeslagen om daarna in
de verbrandingsovens aan de Brielsel-
aan te worden vernietigd. Jongens die
snel geld wilden verdienen gingen zelf
wiet verbouwen en zochten locaties.
Diverse bewoners in Rotterdam stop-
ten met hun krantenwijk. Een slaap-
kamer, schuurtje, kelder of zolder met
300 hennepplanten en vier oogsten per
jaar leverde een vermogen op.
Op allerlei manieren kwam de politie
wietkwekerijen op het spoor. Door
hennepgeur en omwonenden die
klaagden over stank. Door brand, ver-
oorzaakt door illegale aansluitingen.
Door beslagen of afgeplakte ramen
of gordijnen die nooit open gingen en
condensaanslag. Ook waren sommige
telers zo dom de elektriciteit voor
gloeilampen gewoon via de elektri-
citeitsmeter te laten lopen waarbij
het stroomverbruik enorm steeg en
alarmbellen bij de energieleverancier
gingen rinkelen.
Ik verbaasde mij telkens over de cre-
ativiteit om kwekerijen aan het zicht
van de buitenwereld te onttrekken. De
temperatuur was altijd dik boven twin-
tig graden en wietplanten gaven als
zij in bloei stonden in mijn beleving
een heerlijke geur. Maar de meeste
collega’s vonden ze stinken.
De huurders van woningen die het
avontuur aangingen liepen altijd
een risico gepakt te worden. Na het
ontdekken van de kwekerij door de
politie berekende de energieleveran-
cier hoeveel elektriciteit er illegaal
was afgenomen; diefstal van stroom
dus. Ook kosten van ontmantelen door
een gespecialiseerd bedrijf werden in
rekening gebracht bij de bewoner. Dit
betekende meestal een kostenplaatje
van duizenden euro’s. Hierbij kwam
de boete van justitie. En door de
verhuurder van de woningbouwcor-
poratie werd de huur opgezegd, met
grote gevolgen voor bewoners.
Afrekeningen
Diverse keren was ik bij inbraken
waar net voor de oogst de hele
plantage door de concurrentie werd
weggehaald. Dit leverde vaak ook
weer verdachtmakingen op en soms
zelfs afrekeningen waarbij slachtof-
fers vielen. Nog steeds is het runnen
van een wietplantage strafbaar en kun
je rekenene op een gevangenisstraf
of flinke geldboete. De discussie over
legaliseren van het verbouwen van
wiet blijft doorgaan. De politiek heeft
het laatste woord en soms kan die ook
niet om internationale verdragen heen.
Han Karels
Dealer Tonny was zijn tijd ver vooruit
Dinsdag 6 februari 2018 . Jaargang 14, nr. 3
Deze week o.a.:
Operatie
Slang
Pag. 5
Ode aan Rein
Pag. 9
Buurtwinkel in
IJsselmonde
Pag. 13
M&S
Pag. 15
Lekker luchtje,hoor!
Oplage: 122.000 ex.
De oogst werd op de fiets meegenomen
Ongeacht waar u verzekerd bent
Maatwerk in Persoonlijke uitvaartbegeleiding
010 - 24 29 810
Een uitvaart tot in de kleinste details verzorgd.
Adverteren in De Oud-Rotterdammer loont!
Neem nu de proef op de som!!
Bel 0180-820244
Ons team adviseert u graag over de mogelijkheden
Tip: Op 6 maart verschijnt de Gezondheidsspecial
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook