De Oud Rotterdammer Week 6 - page 18

Gezocht: foto’s van Middel-
land
In de Rotterdamse wijk Middelland
worden bewoners, oud-bewoners en
ondernemers gevraagd om in de oude
doos te zoeken naar foto’s. Deze foto’s
van vroeger worden straks geëxpo-
seerd in de Middland Foto Expo. Het
is een zoektocht naar persoonlijke
beelden van het opgroeien, werken
en leven in Middelland in de periode
1960-2018. Iedereen kan meedoen. De
mooiste foto’s worden vergroot voor
de expositie tussen 22 februari en 14
april. De expo brengt de Rotterdamse
wijk Middelland in beeld door de ogen
van de oude en nieuwe bewoners. De
collectie bestaat uit mooie foto’s van
bewoners. Ook zijn er naast archief-
beeld foto’s te zien van de bekende
fotografen Peter Martens en Carel van
Hees (die uit Middelland komen). De
expo brengt de recente geschiedenis
Middelland in beeld: de geschiedenis,
de migratie en de vele culturen, het
familieleven, het ondernemen en hoe
iedereen zijn plek in de wijk vond.
Houssein Bouziane (projectleider)
tel. 06- 15598675
Storm en Ranke
Ik zoek foto’s van een woninginrich-
tingsbedrijf met de naam Storm en
Ranke die was vroeger gevestigd aan
de Hillelaan in Rotterdam zuid. Ook
foto’s van de café’s Karel Brus en
Dientje Van der Toorn zoek ik. Heeft
u deze of te koop of waar kan ik die
krijgen of kopen?
M.A. Jansen
Briefje
Na de bom-explosie van een V.1 in
de Treubstraat en Kerdijkstraat heeft
wekenlang een briefje op een etala-
geruit gehangen aan de Bergselaan
in Rotterdam met de tekst: wie heeft
mijn kindje gezien.? Ook nog met een
naam er op. Mijn vraag is op welke
winkel heeft dat briefje gehangen en
wat voor naam stond er op geschre-
ven. Verder zoek ik nog Jan van Ewijk
geb. Rotterdam 00-02-1939 woonde
Kerdijkstraat 2b-1 later tijdelijk Wil-
lebrordusstraat 86c. Wat weet hij nog
van het bombardement te vertellen?
Dik Happee
Vrouwenkoor VAVIC zoekt
nieuwe leden
Vrouwenkoor VAVIC (Voor Alle
Vrouwen in Capelle) zoekt nieuwe
leden. Op iedere woensdagochtend,
behalve in de schoolvakanties, komen
wij samen om een gevarieerd reper-
toire te zingen onder de bezielende
leiding van onze dirigent Nanne, die
dit enthousiast en bevlogen begeleid.
Tussendoor maken wij tijd om een
kopje koffie te drinken en een praatje
met elkaar te maken. Het zijn gezel-
lige ochtenden. Optreden doen wij
niet, wij zingen voor onszelf waar
wij veel plezier aan beleven. Dus
als je kan zingen kom dan woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
naar het buurthuis Maria Daneelserf
Schollevaar in Capelle aan den IJssel.
Vrouwen van buiten Capelle zijn ook
van harte welkom. Voor inlichtingen
bel Louky Elsner tel. 010-4210567 of
Ria Eijkmans tel. 010-4507396.
Politiek forum
Op 8 februari houdt het O.S.O. -Rot-
terdam, een samenwerkingsverband
van Rotterdamse afdelingen van ou-
derenbonden, een politiek forum voor
leden en belangstellenden organiseren
waarbij de Rotterdamse politieke
partijen hun ideeën over het Rotter-
dams ouderenbeleid kunnen uiteenzet-
ten en hoe zij denken een en ander te
realiseren. De vertegenwoordigers van
de politiek partijen zal verder worden
gevraagd in te gaan op vragen van de
aanwezigen. Dit politiek forum zal
plaatsvinden in de Burgerzaal van het
Rotterdamse stadhuis en zal geleid
worden door de heer Arie Slob, ou-
derenadviseur van het CDA. De zaal
gaat open om 13.30 uur. Het forum be-
gint om 14.00 uur en eindigt om 16.00
uur. Hierna is er nog een half uur de
gelegenheid met de diverse personen
van de politieke partijen c.q. lijsttrek-
kers van gedachten te wisselen onder
het genot van glaasje of frisdrankje.
De capaciteit van de Burgerzaal is
beperkt en om dit debat bij te wonen
moet u zich schriftelijk of telefonisch
melden bij uw ouderenbond of per
e-mail bij de OSO-Rotterdam, het e-
mail adres is
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 6 februari 2018
pagina 18
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Christiaan Huygensschool
Hierbij stuur ik een foto van oprichting van de Christiaan Huygensschool aan
de Hoofdsteeg in Rotterdam Blaak. Middenin staat de directeur E.P. de Hoog.
Oprichter en oud directeur M.T.S. voor Fijn-. Mechanische Vakken ‘Christi-
aan Huygensschool. Maar wie staan er nog meer op de foto?? Foto komt uit
1952. Verder zoek ik foto’s en verhalen uit die tijd op die plek.
Mark Blinde
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 105,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
en vul de bon digitaal in.
Wie zat in het trapautootje?
Het was een vaste halte voor bezoekers van Diergaarde Blijdorp die kinderen
bij zich hadden: die beroemde trapauto waarin je als kind werd gefotogra-
feerd. DIG IT UP is op zoek naar de chauffeurs van toen, hun foto’s en
hun herinneringen. De trapauto en de straatfotograaf staan centraal in een
expositie die op 15 april wordt geopend. De rode trapauto was een Austin
J40, een in Engeland geproduceerde trapauto versie van de werkelijke Austin
A40. Ook de fotograaf is bekend. Dat was Humberto Randolfi, in 1915
geboren in Arnhem en van Italiaanse afkomst. Met zijn Leica maakte hij van
de jaren vijftig tot in de jaren zeventig vele duizenden foto’s van kinderen in
de trapauto. Maar Randolfi en zijn zus fotografeerden ook op andere plekken
in Rotterdam, zoals de vertrekhal van de Holland-Amerika Lijn en bioscoop
NRC aan de Coolsingel. DIG IT UP zoekt nu foto’s en verhalen van iedereen
die herinneringen heeft aan de trapauto en de activiteiten van Randolfi. Hebt
u nog zo’n foto van uzelf in die Austin, een leuk verhaal erbij of weet u
meer te vertellen over de fotograaf en zijn werk in Rotterdam? En wie weet
waar Randolfi is gebleven na zijn werk in Rotterdam? We horen graag van
u! U kunt uw reacties sturen naar
U kunt ook met uw
beeldmateriaal langskomen in DIG IT UP Gallery, Schiedamsedijk 62-A,
open op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Uw foto’s kunnen
dan worden gescand en gebruikt voor de expositie. Zie voor meer informatie
ook
.
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email:
Website:
M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail:
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
DeOudeStadB.V.neemt bijdevervaardiging vanDeOud-Rotterdammergrote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheidvoor de inhoudvan redactieof advertentie.Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.CopyrightDeOudeStadBV; nietsuit dezeuitgavemagwordengekopieerd voorpublicatie in anderemedia zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvandeuitgever.
Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email:
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email:
Eindredactie:
Fred Wallast
Email:
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20
Powered by FlippingBook