De Oud Rotterdammer Week 8 - page 11

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 11
Meer kommer en kwel
in Rotterdam
Op het succesvolle boek ‘Kommer
en kwel in Rotterdam’, dat vorig jaar
uitkwam, is nu een vervolg gekomen.
Het heet ‘Meer kommer en kwel’ en
schrijver Frank van Riet pakt uit met
nieuwe foto’s en verhalen, ditmaal over
ongelukken, branden en ontploffingen in de periode 1908-1940.
(In het vorige boek ging het nog over moord en doodslag.)
Ook dit boek geeft weer een mooi stadsbeeld van voor het
bombardement.
Coolsingel, 700 jaar
Rotterdammers en hun stad
De Coolsingel is een straat met geschie-
denis. Stadshistoricus Paul van de Laar
tekende die op in een prachtig boek
over 700 jaar Rotterdammers en hun
stad. Van middeleeuwse stadsgracht
tot boulevard van emoties. Van de
vieringen van prijzen door uitzinnige Feyenoordfans tot de me-
morabele treurmars na de moord op Pim Fortuyn. De schrijver
beschrijft hoe het kon gebeuren dat de straat een, volgens velen,
ongezellige en zakelijke verkeersader is geworden. Maar ook
de plek waar Marathon en Zomercarnaval doorheen trekken.
Een indrukwekkende, rijk geïllustreerde stadsgeschiedenis met
de Coolsingel als economisch, politiek, bestuurlijk en cultureel
hart.
Vergeten verhalen
In dit boek deelt schrijver Johan
van der Hoeven met ons de her-
inneringen van 100 Rotterdam-
se oorlogsherinneringen, zoals
ze ook in het RTV Rijnmond-
programma ‘Middag aan de
Maas’ aan bod kwamen en
komen. De schrijver is ook conservator van Museum Rotterdam
‘40-’45 NU, het vroegere OorlogsVerzetsMuseum. De verhalen
geven een realistisch en vaak persoonlijk beeld van het leven in
de oorlog.
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,95 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Stuur deze bon op naar De Oud-Rotterdammer, Postbus 113,
2910 AC NIeuwerkerk aan den IJssel of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
Ja, ik bestel:
Weet je nog van vroeger?
Na het succes van Goeie Ouwe Radio
gaat Bert van Nieuwenhuizen in dit
boek verder op de nostalgische toer.
In ‘Weet je nog van vroeger’ haalt hij
herinneringen op voor de babyboomers
tussen 1945 en 1970. Een leuk boek om
terug te blikken op ons eigen verleden,
geillustreerd met foto’s. Uitgegeven door uitgeverij Aspekt
en 153 pagina’s dik.
Herman Bieling
Jan Cees van Duin stelde een prachtig
boek samen over Herman Bieling, de
strijdbare voorman van de Rotterdamse
kunstenaarsfederatie ‘De Branding’ tus-
sen 1917 en 1926. Een boek vol fraaie
afbeeldingen van zijn werk, maar ook
met veel informatie over de veelzij-
dig kunstenaar die woonde en werkte vanuit Hillegersberg en
Rhoon. Dit boek werd geschreven omdat het in 2017 100 jaar
geleden is dat de kunstenaars van De Branding voor het eerst
samen exposeerden.
Het Ramblers Dansorkest (1944) - Hilversum
Expres(s) (CD)
De nieuwe Doctor Jazz CD
is uit. Hij bevat de voor de
swingliefhebbers interessante
opnamen van The Ramblers
voor Decca in 1944 en enkele
niet eerder uitgegeven opna-
men van The Ramblers voor de Nederland-
sche Omroep en GTB.
Rotterdam Crooswijk in de 20e
eeuw
Tinus en Bep de Does stelden een prach-
tig boek samen over het Crooswijk van
de vorige eeuw. In de jaren ‘80 en ‘90
werden er hele straten gerenoveerd en
afgebroken, net als de Barbarakerk en
de Koninginnekerk. Mooie illustraties
staan in het boek van bekende fabrieken als
Heineken, Jamin en behangselfabriek Cohen. Het standbeeld
voor bokser Bep van Klaveren, de Koninginnedagvieringen in
de wijk: het komt allemaal voor in dit fraaie naslagwerk.
Hiero -
The Amazing Stroopwafels
The Amazing Stroopwafels heb-
ben een nieuwe cd uitgebracht.
‘Hiero’ is de titel. Twaalf num-
mers met titels als ‘Tinnitus’,
‘Feyenoord’ en ‘Het laatste
Brintapak’. Samen met de
beatgroep The Kik werd het nummer ‘De Trap’ opgenomen.
Mooi is ook het nummer ‘Maassluis’.
Rotterdam Beijerlandselaan
Groene Hilledijk in de 20e eeuw
In de Beijerlandselaan en Groene Hil-
ledijk bevindt zich van oudsher een
concentratie aan winkels, de Winkel-
boulevard Zuid. Tinus en Bep de Does
maakten over dit stukje Rotterdam een
mooi boek vol illustraties. Het geeft
een leuk overzicht van wat er in de afgelopen
eeuw in dit deel van de Maasstad allemaal gebeurde. Van de
komst van het politiebureau in 1930 tot de terugkeer van de
tram in 1997. Aandacht is er voor bekende gebouwen als het
Colosseum Theater en natuurlijk voor bekende winkels. Een
fotoboek om herinneringen mee op te halen.
€ 17,50
€ 22,99
€ 14,95
€ 14,95
€ 19,95
€ 17,95
€ 14,95
€ 18,99
€ 14,95
Meer kommer en kwel in Rotterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,50
Coolsingel, 700 jaar Rotterdammers en hun stad . . . . . . . . . . . . . . . € 22,99
Vergeten verhalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
Weet je nog van vroeger? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
Herman Bieling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 19,95
Het Ramblers Orkest – Hilversum Expres(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . € 17,95
Rotterdam Crooswijk in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 14,95
Hiero – The Amazing Stroopwafels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 18,99
Rotterdam Beijerlandselaan Groene Hilledijk in de 20e eeuw . . . . . . . . . . . € 14,95
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook