De Oud Rotterdammer Week 8 - page 17

Zoon Jan Jettinghoff is voor ons het
archief van zijn vader ingedoken.
De politieke carrière van Jettinghoff
begon toen hij in de late jaren veertig
lid werd van de Partij van de Arbeid,
afdeling Charlois. Hij werkte bij de
Belastingdienst. Na zijn trouwen ging
hij in Rotterdam-west wonen en in
1957 verhuisde het gezin naar Zuid.
Toen Jettinghoff bij de Belasting-
dienst werkte was hij al voorzitter
afdeling Rotterdam van de Centrale
Nederlandse Ambtenaren Bond, later
opgegaan in de ABVA, en lid van het
hoofdbestuur tot hij wethouder werd.
In 1953 werd Jettinghoff raadslid. Op
4 september 1962 kreeg hij zijn eerste
wethoudersportefeuille. Hij was wet-
houder gedurende drie raadsperiodes
tot 1974. Albums vol foto’s en oude
krantenknipsels laten de zaken zien
waarmee hij te maken kreeg. Zo ging
hij met burgemeester Van Walsum en
later met Thomassen naar vele landen
om de havenstad te promoten.
Eerste metrolijn
Ongetwijfeld tot de belangrijkste
hoort de aanleg van de metrolijn van
Noord naar Zuid. Een eerste stap was
de regering in Den Haag ervan te
overtuigen dat een financiële bijdrage
nodig was. Na zeven jaar bouwen, en
heel veel overlast voor de bewoners,
kon de metrolijn op 9 februari 1968
om 11.00 uur door Prinses Beatrix en
Prins Claus met een feestelijke eerste
rit worden geopend. Maar eerst was
er in De Doelen een voorprogramma
met optredens van de koperblazers van
de Marinierskapel van de Koninklijke
Marine en het RET-Mannenkoor. Hon-
derden genodigden bekeken daarna
een film over de aanleg van de metro
en luisterden naar de Metromars.
Hierna liep het gezelschap (voorkeur
wandelkostuum, aldus de uitnodi-
gingskaart) vanaf De Doelen naar het
Centraal Station voor de eerste rit naar
het Zuidplein en terug.
Krantenknipsels laten zien hoe onge-
lofelijk druk het dat eerste weekend in
de metrostations was. Ruim 450.000
belangstellenden zorgden voor
enorme drukte. Rijen dik stonden ze
te wachten en men moest duidelijk
wennen aan het systeem van de
ticket-automaten. Sommigen keerden
teleurgesteld huiswaarts, het wachten
zat. Jongeren ontdekten de noodknop-
pen van de roltrappen, waardoor die
het niet meer deden. Kortom, een
rit met de metro was voor velen een
leuk uitje. Ook voor toeristen uit het
buitenland. Gekscherend werd gezegd:
“Dit is geen openbaar vervoer, maar
een kermisattractie!”
Drinkwater
Jettinghoff leverde ook een belang-
rijke bijdrage aan gezond drinkwa-
ter. Weet u nog dat het water begin
jaren zestig ineens zo zout was? En
daarna vreselijk naar chloor smaakte?
Doordat de Nieuwe Maas over een
grote lengte was uitgediept voor de
scheepvaart, rukte het zeewater in
de strenge winter van 1963 door een
harde westenwind zo ver op dat het
water ter hoogte van Lekkerkerk nog
zout was. Een probleem ontstond voor
het plaatselijke Drinkwaterleiding-
bedrijf DWL aan de Honingerdijk.
Dagenlang was het water niet meer
te drinken, zo vuil en zout. Militairen
deelden zelfs in de stad water uit,
afkomstig uit Hoek van Holland.
Bewoners gingen elders, zoals in Den
Haag, jerrycans met drinkwater halen.
Besloten werd chloor aan het water
toe te voegen. Maar dat was uiteraard
ook niet de oplossing, zoals ongetwij-
feld veel lezers zich nog herinneren.
Jettinghoff was als wethouder Nuts-
bedrijven verantwoordelijk voor de
drinkwatervoorziening. Hij stelde een
speciale commissie in en vond met het
provinciaal bestuur van Noord-Bra-
bant een oplossing. De DWL stichtte
in de Biesbosch de Beerenplaat. Daar
werden zuiveringsbekkens gebouwd
voor levering van drinkwater aan de
Rotterdamse regio. Resultaat: anno
2018 is het drinkwater in onze regio
nog steeds goed van kwaliteit.
Een belangrijke bijdrage leverde Jet-
tinghoff in zijn laatste ambtstermijn
tot 1974 aan de herontwikkeling van
oude stadswijken. Hij stond voor keu-
zes over sloop en nieuwbouw of toch
renovatie van woningen en had moeite
met nieuwe vormen van inspraak voor
bewoners. Dat leidde tot een motie
van wantrouwen uit zijn eigen PvdA-
fractie. Dankzij steun van andere
partijen werd die motie verworpen.
Stadsvernieuwing
De stadsvernieuwing begon in het
Oude Westen, tussen Nieuwe Binnen-
weg en Kruiskade. Pas na het aftreden
van Jettinghoff kwam de stadsver-
nieuwing elders in de stad op gang.
Gebaseerd op projectgroepen waarin
bewoners meebeslisten over hun toe-
komstige woningen. Jettinghoff nam
op z’n 63e in het stadhuis afscheid.
Dat hij zeer gewaardeerd werd, bleek
uit de vele brieven en telegrammen
bij zijn afscheid. In 1999 overleed Jet-
tinghoff op 88-jarig leeftijd.
Bab Riem Vis
Henk Jettinghoff: doener met weinig woorden
Ongetwijfeld zijn er onder onze lezers mensen die zich wethouder Henk Jettinghoff herinneren. Een
man die met de portefeuilles Openbare Nutsbedrijven/ Personeelszaken en later Stadsontwikkeling
veel heeft weten te bereiken voor Rotterdam. De RET, het GEB en de DWL vielen onder zijn verant-
woordelijkheid. Het is donderdag 9 februari 2018 vijftig jaar geleden dat de metro werd geopend. Jet-
tinghoff was daar jarenlang als wethouder nauw bij betrokken.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 17
Het gemeentebestuur kijkt met Jettinghoff naar het ontwerp van een metrostel.
Door de lens van Hartog (233-234)
De crisis heeft ook toegeslagen in boekenland en dat is de
reden dat ‘Hartog 3 - Rotterdam Gefotografeerd 1980-1990’
nog niet kan worden gedrukt. Uitgeverij Voet komt de lezers
tegemoet door deze uitgave in a everingen van telkens twee
foto’s van Henk Hartog (1939-2002) in De Oud-Rotterdammer
te laten verschijnen.
Eerder verscheen in 2009 bij uitgeverij Voet ‘Rotterdam
gefotografeerd 1960-1970’, als eerste deel van een serie met
bijzondere en treffende foto’s, die Henk Hartog in Rotterdam
schoot. Deel 2 van de jaren 1970-1980 kwam op 23 april
2011 van de pers.
Foto’s van Hartog kunnen worden bekeken en besteld
via
of
of
0647-775893.Als speciale aanbieding voor lezers van De
Oud-Rotterdammer geldt dat de delen 1 en/of 2 (elk 168
pagina’s met 180 foto’s) voor 12,50 euro (beide voor 24,00
euro) inclusief verzendkosten te bestellen zijn.
Reacties op de foto’s in deze rubriek zijn uiteraard van harte
welkom en worden - voor zover van toepassing - afgedrukt in
De Oud-Rotterdammer.
Prins Bernhard op 17 april 1964 bij
de overdracht van de nieuwe red-
dingsboot prinses Juliana.Wie weet
bijzonderheden?
De deelnemers op deze foto van 9 juli 1960 hebben te maken met een schatgraverij door
limonadefabriek Exota.Wie herkent wie? Reacties:
Henk Jettinghoff was een doener met weinig woorden.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook