De Oud Rotterdammer Week 8 - page 21

Sleepdiensten
In Tante Post in De Oud-Rotterdam-
mer van dinsdag 8 januari las ik voor
mij heel herkenbaar het boeiende ver-
haal van G. van Dam dat ik met ple-
zier heb gelezen. Toch moet ik even
iets kwijt, namelijk over de logo`s van
de sleepdiensten. Er staat inderdaad
een foutje in mijn verhaal, geplaatst
op dinsdag 12 december; namelijk de
sleepdienst Volharding had inderdaad
een zwarte schoorsteen met een witte
V, Stoomsleepdienst Mars had een
zwarte schoorsteen met een groene
band en een witte ster, sleepdienst
Mabi, gevestigd aan het Westplein in
een noodgebouwtje met verschillende
bedrijven, had een zwarte schoorsteen
met witte band met de zwarte letter M,
Piet Smit een zwarte schoorsteen met
een gele band met een zwarte letter
dat de beginletter van de naam van de
sleepboot aangaf. Wellicht zijn er nog
meer sleepdiensten, maar deze zijn die
ik mij herinner.
Cees van Yperen
Sleepdiensten (2)
Verhalen uit de scheepvaart in DOR
spreken mij altijd het meest aan. Ik
heb het verhaal van Cees van Yperen
met plezier gelezen; het geeft een
prachtig tijdsbeeld. Ik schat eind jaren
50, misschien begin 60. Zelf heb ik
altijd in de binnenvaart gewerkt en
heb 36 jaar met mijn vrouw door West
Europa gevaren, met ons eigen schip,
vandaar de interesse. Verder ben ik
wel nieuwsgierig of u verder bent
gegaan in de scheepvaart, maar mis-
schien komt er nog een vervolg van
het verhaal.
Sjaak Grinwis
Pluk-me-kaal-straat
Het belastingkantoor stond in de Pun-
tegaalstraat. Op een dag kreeg ik een
aanslag voor het hele jaar. Maar ik had
al acht maanden in Curacao betaald. Ik
was daar leraar Frans geweest aan het
lyceum. In het enorme gebouw vroeg
ik of ik een inspecteur mocht spreken.
Dat kon niet. Ik moest terug naar huis
en een brief schrijven. Ik bleef wat
aandringen aan het loket. Maar er was
niets aan te doen. Ik kwam niet bin-
nen. Plots werd ik op mijn schouder
getikt. Ik draaide mij om. Een lange
zwarte man, keurig gekleed, vroeg
mij: “Zooo, woont u niet meer op ons
mooie eiland?” Het was een oudleer-
ling van onze school en ik vroeg: “Wat
doe jij hier in Nederland?” “Ik ben
hier belastinginspecteur”, lachte hij.
“Komt u maar lekker mee naar mijn
kamer, dan krijgt u thee.”
Dr. Anton de Man, Rotterdam
V1-bom
Ik wil alsnog reageren op het bericht
over de V1-bom in De Oud-Rotter-
dammer van 9 januari. Ja, dat was best
heftig toen dat gebeurde. Wij woonden
op de Noorderhavenkade 116 b, het
blok huizen tussen Kerdijkstraat en
Abraham Kuijperlaan. Ik was bijna
acht jaar en lag met mijn zusje van
bijna vijf nog even samen op het bed
van mijn ouders, toen wij door de
inslag de schuifdeuren van de tus-
senkamer over ons heen kregen, die
uit de sponningen waren gerukt. Mijn
moeder haalde ze voorzichtig van ons
af. Ook een tussenmuur was afgebrok-
keld. Toen wij waren aangekleed werd
ik naar mijn oma en opa gestuurd om
te zeggen dat het met ons goed was
afgelopen. De chaos die ik onderweg
zag, was vreselijk. Thuis aan de muur
hadden wij een bijbeltekst, die ik nu
nog steeds heb: “Dankt den Heere”.
Geschrokken waren wij, maar dank-
baar dat we nog leefden.
Jenny Neele-Kleinbloesem
Van der Meer en Schoep
Leuk stukje in De Oud-Rotterdammer
van 6 februari op pagina 17. Ik was
nog geen 15 jaar toen ik bij Van der
Meer&Schoep ging werken. Eerst in
de Goereesestraat. Ik heb daar een half
jaar gewerkt. In dat half jaar heb ik
alle filialen van Rotterdam Zuid ge-
zien. Eenmaal moest ik naar een filiaal
vlakbij de ‘s-Gravendijkwal dat werd
geopend. Ik had het gauw bekeken.
Bij Van Melle en Verolme Ijsselmonde
had ik het beter naar mijn zin. Daar
denk ik nu, al ben ik bijna 81 jaar, met
plezier aan terug.
Coby van de Krol-Hogenbirk
Oorlogsliedje
Toen ik 12 jaar was, in 1942, zong
ik voor iedereen dit liedje. Hoe ik
eraan kwam weet ik niet meer, maar
iedereen die het hoort wil weten waar
het vandaan komt. Ik ook. Ik ben nu
87 jaar. Het liedje gaat als volgt: “Het
was op een vrijdagmorgen de 10e dag
in mei, toen Hitler het bevel gaf; door
Nederland trekken wij. Wat zag je
een uurtje later? De grens lag op zijn
kop, de Duitsers waren binnen, voor
Nederland was het een strop. Er werd
toen flink geschoten aan de andere
kant van de brug en dreven toen de
Duitsers alweer een eindje terug. De
mensen moesten vluchten in het mid-
den van de nacht. Ze konden het niet
begrijpen, wie had dat ooit gedacht.
Ik kan nu niets meer vertellen van
het gruwelijk strijdtoneel. Misschien
vertel ik u later daarvan een beetje
meer.” Het liedje blijft maar in mijn
kop hangen.
H.J. den Hartog-Nugteren
Ei of ij
In De Oud-Rotterdammer van 6 febru-
ari stond een berichtje over wanneer
een lange of korte ei gebruikt moest
worden. Dit komt mij, als oud Zwol-
lenaar (Blauwvinger), bekend voor.
De Ijssel spraken wij ook als Iessel
uit. Er was een ijzerwinkel in Zwolle
met als eigenaar de heer Jansen. Deze
werd Spieker Jansen genoemd. Ook
werd voor het woord Open het woord
Los gebruikt. De deur is los betekende
dat de deur open is. Dit komt ook in
los huus voor. Dat is een huis waarvan
de stal en woongedeelte een geheel
is. Toen ik in Den Haag ging wonen
en vroeg of iemand de deur los wilde
maken, keek men raar op en wist niet
wat ik bedoelde.
Henk de Haan
Jeugdherinneringen aan
Esders
Hierbij een reactie op een artikel
van Jan H. Dammes in DOR van 23
januari. Dat Kledingmagazijn Esders
reclame maakte via de tram, kan ik
mij niet herinneren. Misschien was
ik in die tijd daarvoor te jong. Ik
ben geboren in 1948. Wat ik mij wel
héél goed herinner, is dat ik op m’n
verjaardag een felicitatiekaart van
het kledingmagazijn ontving. Met die
kaart mocht ik dan naar de winkel ko-
men en een cadeautje uitzoeken! Dat
was natuurlijk heel wat en jaarlijks
ging ik samen met m’n vader en soms
ook met m’n zus naar Esders, filiaal
Pleinweg in Rotterdam-Zuid. We wer-
den altijd heel gastvrij ontvangen en
in een apart kamertje vol cadeautjes,
mocht ik dan wat uitzoeken. Voor mijn
gevoel is dat heel lang zo doorgegaan.
Op een gegeven moment hield het
ophalen van het cadeautje op. Het
mocht niet meer van m’n vader. M’n
ouders hadden ooit een keer kleding
bij Esders voor me gekocht en het
was bij die ene keer gebleven. Om
die reden vond m’n vader het niet fair
toch elk jaar een cadeautje op te halen.
Als kind begreep ik daar niets van.
Ik kreeg toch een kaart van Esders en
mocht toch komen? Maar helaas, ‘nee’
was toen nog daadwerkelijk ‘nee’!
Riet Soeters
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 21
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het
vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
Kerkschepen
Rotterdammers én schepen: het blijft ze altijd bezig
houden! De aanleiding van de discussie is de foto van de
tewaterlating op pagina 21 in De Oud-Rotterdammer van
12 december 2017. In reacties daarop werden verschillen-
de namen voor dit schip gegeven. Een aantal mensen was
‘er bijna 100% zeker van’ dat dit de WISSEKERK moest
zijn. Alle goede bedoelingen ten spijt, maar ik ben er voor
de volle 100% zeker van dat dit de WISSEKERK niét is!
De WISSEKERK is te water gelaten op donderdag 6 april
1967. Mijn vader werkte bij Piet Smit en zodoende mocht
ik ook aanwezig zijn. We hebben beiden aardig wat foto’s
gemaakt van de stapelloop. Als ik mijn foto’s vergelijk
met de foto in DOR, dan vallen enkele verschillen op,
waardoor in ieder geval zeker is dat het niet dezelfde
schepen betreft.
1. Op mijn foto’s zie ik achter de WISSEKERK een
sleepboot van Piet Smit gereed liggen. Hoewel de foto
in DOR vanuit een iets andere hoek is gemaakt, had toch
minstens een deel van die sleepboot zichtbaar moeten
zijn.
2. Op de foto in DOR zie je vanuit de ankerkluis waar je
tegenaan kijkt, een kabel hangen die verder achterop het
schip vast zit. Op mijn foto ontbreekt die kabel (die hangt
namelijk dan aan de andere kant).
3. Voorts valt op dat er kleine verschillen zijn in de
afbouw van het stuurhuis (foto 20).
Kortom, de foto in DOR is beslist niet van de WISSE-
KERK! Maar van welk schip dan wel? Het is duidelijk
een zusje van de WISSEKERK. Zowel bij Piet Smit als
andere werven in de regio, zijn enkele van deze identieke
‘KERK’schepen gebouwd voor de VNS. In de jaren zes-
tig reikten de bomen nog tot in de hemel en was er grote
vraag naar scheepsruimte. Bij wijze van spreken was,
zodra de kiel was gelegd, het schip al voor
de komende tien jaren aan het werk!
Ik heb getracht de naam op de foto in DOR te ontcijferen,
maar verder dan dat het een korte naam is kom ik niet.
Wellicht dat het origineel, in bezit van de redactie, hier
uitsluitsel over kan geven. Maar, uitgaande van schepen
die gebouwd zijn bij Piet Smit én de korte naam, hou
ik het erop dat de foto in DOR de tewaterlating van de
SCHIEKERK laat zien. De volgende VNS ‘kerk’schepen
zijn bij Piet Smit gebouwd:
1961 SLOTERKERK - in 1984 gesloopt in Kaohsiung
1961 SIMONSKERK - in 1984 gesloopt in China
1961 SEROOSKERK - in 1984 gesloopt in Sjanghai
1962 SCHIEKERK - in 1986 gesloopt in Xingang
1962 SPAARNEKERK - in 1984 gesloopt in Kaohsiung
1967 WISSEKERK - in 1988 gesloopt in Chittagong
Een levensduur van goed twintig jaar! Maar ja, in de
jaren tachtig kwam de containervaart opzetten en werden
veel van deze vrachtschepen plots werkeloos! Jan de
Goede heeft inmiddels een filmpje van de tewaterlating
van de WISSEKERK op YouTube geplaatst. Hopelijk
kan iemand nog eens duidelijk maken wélk schip, op de
foto in DOR, het water van de Nieuwe Maas in glijdt!
Henk Bender
Capelle aan den IJssel
Vrachtauto’s
Ik herken in foto 231 in De Oud-Rotterdammer van dinsdag 6 februari de
Jacominastraat in de Afrikaanderwijk. Achter de blinde muur (rechts) stalde
transporteur A. Hoekman van de Brede Hilledijk 25 zijn vrachtwagens via
de ingang Beyersstraat. De tweede straat links is de Leeuwensteinstraat, met
op de hoek van de Brede Hilledijk 18 de kruidenierswinkel van J. Brons. De
volgende straat is de Steinwegstraat met op de hoek - Brede Hilledijk 37 - de
ijzerhandel van J. de Snoo. Ik woonde van 1945 tot 1962 in de Steinwegstraat.
C.M.J. Kerpels, (
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook