De Oud Rotterdammer Week 8 - page 22

Joke Bosma
Wij zoeken Joke Bosma. Zij heeft
gewerkt bij haar broer bij de firma
Bosma schoonmaakbedrijf in de jaren
rond 1974. Graag reacties.
G.K. Wolf
Glas-in-loodraam
Wij zijn op zoek naar de ontwerper
en de makers van het mooi gebrand-
schilderd glas-in-loodraam dat is
gemaakt voor de slachtoffers die door
een V-1 zijn gevallen in de Treubstraat
en Kerdijkstraat in Rotterdam. Het
gebrandschilderd glas-in-loodraam in
de Kerdijkstraat is in de hal van het
Apostolische Genootschap geplaatst
die in januari 1967 is geopend. De na-
bestaande van de slachtoffers zouden
dit heel graag willen weten.
Dik Happe
Lied over Willem Ruys
Als oud-zeevarende bij de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd vond ik dit lied
over de Willem Ruys, waar ik zelf op
gevaren heb. Helaas mis ik de muziek.
Het zou toch niet waar zijn dat iemand
mij dit kan sturen? Zou toch weer
iets Rotterdams zijn voor Shantykoor
Albatros uit Rotterdam. De tekst gaat
als volgt:
Aan boord van de Willem Ruys
Mijn grootvader wacht thuis
Indi? zwaait hier de vuist
Indi? vrij, de vijand zijn wij
Man, kan ons het schelen,
we mogen naar huis
Refrein:
Op weg met de Willem Ruys
Op volle kracht vooruit
Kappie, kom uit je kajuit
Breng me naar huis,
breng me naar huis
We varen naar huis, ye ye
Nou, tabé, mooi Java,
we varen naar huis.
Een planter hijst aan dek
Het water staat in zijn nek
Plantage verbeurd en bijna niks in de
kluis
Mooi, was die tijd,
voor dat gespuis
was bevrijd, ye ye
Man, kan ons het schelen,
we varen naar huis
Breng me naar huis
De paters zijn al aan boord
Het missiewerk wreed verstoord
Een kannibaal maakt de kookpot
aan met hun kruis
Indi? huilt, Nederlands-Indi? huilt
Kan ons wat schelen, we varen naar huis
Ben van der Ham
tel. 06-50865533
Arnold van der Gaag
Ik zoek Arnold van der Gaag. In de
jaren zestig was hij mijn chef. Dat
was bij De Gruyter, bekend van het
Snoepje van de week. Wij hebben
samen gewerkt op de Dorpsweg in
Charlois. Later zijn wij naar de Beijer-
landselaan overgeplaatst. Ik zou graag
willen weten hoe het met hem gaat. Ik
weet alleen dat hij in Schiedam is gaan
wonen.
Antoon van Loon
Gerard Pieterse
Wij, de familie van Gurp, zijn op zoek
naar Gerard Pieterse of zijn familie.
Hij heeft (ook nog in de oorlog ) ge-
werkt als bloembinder bij bloemisterij
P. van Gurp aan de Bergweg te Rot-
terdam. We zijn in het bezit van een
schilderij met zonnenbloemen dat hij
geschilderd heeft. We willen het graag
aan hem of zijn familie terugschenken.
Familie Van Gurp
Info gezocht
Ik zoek voor het boek over mijn moe-
der, de Flakkeese zangeres Betsie van
IJzerlooij (1920 - 2016), informatie
over de ‘Menheerse’ boot (jaren 1930
tot ‘49) die dagelijks voer tussen de
Boompjes en Middelharnis/het conser-
vatorium van voor het bombardement,
met name over het hoofdkantoor op de
Mauritsweg en de grote Passage van
voor het bombardement.
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 22
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Wie is dit?
Ik zoek een vrouw
die in 1968 een jaar
of 18 was. Ik was
twee en lag met
haar in het Dijk-
zigt ziekenhuis na
verbrijzeling van
mijn been. Zij kreeg
destijds haar diploma
in het bijzijn van
haar familie. 13
Februari 1968 ben
ik overreden door
een vrachtwagen op
de Homerusstraat.
Een ongelukkige
samenloop van omstandigheden. Drs. W. van der Slikke heeft mij behandeld
en dankzij hem heb ik mijn been kunnen behouden. ik heb zelfs veertien jaar
bij de Koninklijke Marine gezeten. Nu zou ik heel graag in contact komen
met de dame die bij mij op zaal lag. Mijn vader E. Kamp, 83 jaar, woont in
Ermelo en heeft een abonnement op deze krant.
Bea Maassen-Kamp
Ontvang voortaan De Oud-Rotterdammer in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Rotterdammer.
Ik ontvang hiervoor een factuur van Uitgeverij De Oude Stad b.v. en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 105,00 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oude Stad BV, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of ga naar
en vul de bon digitaal in.
Van Hogendorpschool
Bijgaand een foto uit 1951 van de 6e klas van de Van Hogendorpschool,
C.P. Tielestraat, Rotterdam. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog in leven
zijn, want het is dit jaar 67 jaar geleden dat de foto gemaakt is. Wij zijn nu
in de leeftijd van ongeveer 80 jaar. Ik weet dat de hoofdonderwijzer, de heer
Van ‘t Hof, niet meer in leven is, want hij is enige jaren nadat deze foto
gemaakt is, door een verkeersongeluk op de Vierambachtsstraat om het leven
gekomen. Ik weet nog enige namen van klasgenoten. Vanaf achterste rij (van
links naar rechts): Wim Moise de Chateleux, (?), John Opmeer, Rien Zegers,
Karel Hilkhuijsen, Johan Stute, Ivo Corthals, Frits Mos?, Egbert ?, George
Hiele,(?), Piet v.d. Pijl, Leen Suiker (zit met zijn hand in zijn haar), Doep
Groninger, (?), (?),(?),(?),Adri v.d. Maale, Jaap Post (zoon van slager uit
Vierambachtsstraat), Eli Vleesschouwer, Jan van Zanten (is overleden, heb
hem jaren geleden nog via de telefoon gesproken), Henk Liauteau,(?),(?), (?),
Arie Blanken, Cock Verweij, Jan Blankers? en (?). Ik zelf sta als vierde van
links op de achterste rij, schuin achter Leen Suiker. Het zou leuk zijn iets te
horen van mijn klasgenoten uit die tijd. Sorry voor het vergeten van namen
van diegenen, die niet genoemd zijn en met (?) zijn aangegeven. Ik woon zelf
nog steeds in Rotterdam.
Rien Zegers
De Oud-Rotterdammer
is een uitgave van:
De Oude Stad BV
Postbus 113
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
Tel:
0180 – 32 25 75
Email:
Website:
M.m.v.
Nico Tempelman, Bab Riem Vis,
Rein Wolters en vele lezers
Adverteren:
Sylvia Blom,
Tel. 0180 - 82 02 44
E-mail:
Foto’s e.d.:
Wie recht meent te kunnen ontlenen aan
publicatie van gebruikt beeldmateriaal wordt
verzocht met de uitgever contact op te nemen
voor het treffen van een regeling.
Fotografie:
Collectie Voet, tenzij anders vermeld
Foto’s bestellen:
, 010-2847362
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
DeOudeStadB.V.neemt bijdevervaardiging vanDeOud-Rotterdammergrote zorgvuldigheid in acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheidvoor de inhoudvan redactieof advertentie.Prijswijzigingen en zetfouten zijn
voorbehouden.CopyrightDeOudeStadBV; nietsuit dezeuitgavemagwordengekopieerd voorpublicatie in anderemedia zonderuitdrukkelijke schriftelijke toestemmingvandeuitgever.
Administratie, webshop en
abonnementen (9-13 uur):
Email:
Tel: 0180 – 82 02 70
Hoofdredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 0180 – 32 25 75
Email:
Eindredactie:
Fred Wallast
Email:
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
Powered by FlippingBook