De Oud Rotterdammer Week 8 - page 23

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 23
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drankbuffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar explosief; 15. lengte-
maat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting (afk.); 22. kramp in het middenrif; 24. Nederlandse
provincie; 27. toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anticonceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33.
vochtig; 35. land (staat); 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 38. kosteloos; 41. deel van het gelaat; 42. wa-
tersport; 44. schildersmateriaal; 46. haarloos; 47. tegen; 48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg met bomen;
50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in samenst.); 54. roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van
een woord; 61. vertragingstoestel; 62. district (gebied); 64. uitroep van een schildwacht; 65. knevel; 67. wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen (afk.); 68. uitroep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76. konink-
lijke militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. bretel; 79. genoeg gekookt; 81. uitroep van pijn; 82. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van geest; 86. een batterij volmaken; 87. salpeterzuur.
Verticaal
1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest; 4. drietal; 5. deel van een gebonden boek; 6. soort klooster; 7.
afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de grond levend zoogdier; 10. lengtemaat (afk.); 11. deel
van een theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20. schil (vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal
sportvaartuigje; 25. getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29. scout (verkenner); 32. versiersel op kleding; 34.
afslagplaats bij golf; 36. stijl in de glassierkunst; 37. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 39. interest; 40.
groot muziekinstrument; 42. deel van fiets; 43. verdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht; 53. onder-
richt; 54. afbeelding op een legitimatiebewijs; 55. uitwerpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk
vet; 60. Frans automerk; 62. gymnastiektoestel; 63. naar iets overhellen; 66. deel van de hals; 67. aanlegplaats voor
schepen; 69. rivier in Polen; 71. alleenstaande minderjarige asielzoeker (afk.); 73. karakter (inborst); 74. werklust;
75. genodigde (slaper); 78. godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 82. oosterlengte
(afk.); 85. muzieknoot.
De oplossing van de puzzel van vorige keer sloeg op het grote winterevenement waar zovelen van ons dezer dagen
naar kijken: de Olympische Winterspelen. De oplossing luidde:
Samen genieten van onze Olympische helden
Velen hadden de oplossing ook deze keer goed. Wij hebben uit de goede inzendingen weer vijf prijswinnaars geloot
die ieder een exemplaar van het boek ‘Weg Weeze’ krijgen toegezonden, waarin Joop Verhage, bekend van de snack-
keten, vertelt over een reis die ook door zijn verleden voert. De prijswinnaars zijn: Joke Noorlander, Joop Haak, T.
de Ruiter, E.J. van Riel en M.W. de Oude-Schalkoord.
Voor de puzzel van deze keer hebben we wederom vijf leuke prij-
zen beschikbaar. Ditmaal zijn dat exemplaren van de dvd ‘Voluit
Rotterdam’. Op de dvd staan zes voorlichtingsfilms over stad en
haven 1952-2004.
Wilt u in aanmerking komen voor deze prijs? Stuur dan uw
oplossing voor DONDERDAG 1 MAART 12.00 UUR naar
De Oud-Rotterdammer, Postbus 113, 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel of
digitaal naar
. U kunt de puzzel ook oplossen op www.
deoudrotterdammer.nl.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drankbuffet; 13. stof uit potvisdarmen; 14. zwaar
explosief; 15. lengtemaat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting (afk.); 22. kramp in
het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27. toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anti-
conceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37. tentoonstellingsgebouw in Amster-
dam; 38. kosteloos; 41. deel van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haarloos; 47. tegen;
48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in
samenst.); 54. roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van een woord; 61. vertragings-
KRUISWOORDPUZZEL
Wie kende gedeporteerde
bewoners Oudedijk?
Op 26 april worden bij vijf huizen aan
de Oudedijk Stolpersteine gelegd voor
de slachtoffers van deportaties in de
Tweede Wereldoorlog. Twaalf Rotter-
dammers van joodse afkomst werden
afgevoerd en uiteindelijk vermoord,
de meesten in Auschwitz. Initiatief-
nemers Maurice Laarman en Dik
Vuik willen samen met Loods24 een
bijzondere gebeurtenis maken van de
herdenking van de twaalf bewoners.
Er wordt daarom een boekje gemaakt
over de slachtoffers en de joodse
gemeenschap in Kralingen-Crooswijk.
Van vier slachtoffers zijn inmiddels
foto’s bekend, maar we zoeken nog
informatie en zo mogelijk foto’s van
de anderen. Wie kende deze mensen
en kan iets over ze vertellen? Zijn er
nog oude buren of buurtgenoten die
iets weten? De slachtoffers waren de
familie Rosenstiel (Oudedijk 13), fa-
milie Bartels (Oudedijk 57-A), familie
Van Gelder (Oudedijk 206), familie
Boesman (Oudedijk 212) en de zussen
Van Gosselaar (Oudedijk 228-C). We
horen zeer graag van, liefst voor 1
maart in verband met het op tijd kun-
nen schrijven van het boekje. U kunt
uw reacties sturen naar mlaarman@
online.nl of
U kunt ook bellen: 06-40678134
(Maurice Laarman) of 06-10080405
(Dik Vuik)
Hoedendoos gezocht
Gevraagd: een vierkante hoedendoos
voor een Leger des Heils-hoed. Wie
kan mij daar aan helpen?
R. Jansen
073-6212857
Rennie Declamy
Ik ben op zoek naar Rennie Declamy
(meisjesnaam), die is geboren in 1952
in de Nassaustraat 56 in Rotterdam.
Mijn man heeft haar in de nacht van 1
februari 1953 gered uit het water van
de kelder tijdens de Watersnoodramp.
Het luik was gaan drijven. Zij was uit
de deken van haar moeder gegleden.
Ik ben benieuwd hoe het met haar is.
Wie kan er iets over melden?
Mevr. Van Loon
Kromme Hagen 240
Rotterdam
06-54644842
De Bierbron
Mijn opa en oma hebben in de periode
1930-1940 in een koffiehuis gewerkt
in de Vierhavenstraat, ‘De Bierbron’.
Willy Oversier zou de eigenaar zijn
geweest en mijn opa en oma zijn
er zeven jaar als zetbaas werkzaam
geweest. Mijn opa heette Cor van
Schranke. Hij had een hond die erg
befaamd moet zijn geweest volgens
de oude verhalen, een herdershond
genaamd Ouda. Weet iemand waar dit
koffiehuis precies geweest moet zijn
en of er nog foto’s of verhalen over
zijn? Zelf heb ik het internet afge-
zocht, maar nog niets gevonden.
Thirza Gorzeman
06-27878716
Reünie
Op 7 juli wordt een reünie gehouden
van het Rheuma verpleeghuis in Hille-
gersberg. Aanvang: 19.30 uur. Verdere
inlichtingen: bel 06-28855834.
Helene van der Vlies
Arja Lammers en Letty Maring
Ik wil graag weten of twee oudklasge-
nootjes uit de periode september 1938
tot maart 1941 nog in leven zijn. Hun
namen zijn Arja Lammers en Letty
Maring. Wij zaten op school in de
Hoevenstraat, eerst bij juffrouw Vlohil
en later bij meneer Pleijzier. Mijn
meisjesnaam was Tineke van Reijn.
Tineke Holman-van Reijn
030-6378032
Zesde reünie Deense Bleek-
neusjes
Op 11 april, tussen 11.00 en 16.00
uur, is er weer een reünie voor de
kinderen van toen (bleekneusjes). Zij
zijn in 1945 na de Tweede Wereld-
oorlog uitgezonden naar pleegouders
in Denemarken. Deze reünie wordt
gehouden in de Deense Zeemans-
kerk, Coolhaven1 te Rotterdam,
010-7142626,
. Wij
roepen alle Deense bleekneusjes op
zich te melden. Ook diegenen die nog
niet bij ons bekend zijn. U kunt zich
aanmelden via de site van de Deense
Zeemanskerk
) of
telefonisch bij: Philip Vink, bleekneus,
06-19843065 (
Oproepjes
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Rotterdammer de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Teken- en schilderclub CVO
In Overschie is al tientallen jaren een teken- en schilderclub actief. Geen club
waar iedereen verplicht hetzelfde onderwerp moet natekenen of -schilderen.
U mag in een ongedwongen sfeer zelfstandig tekenen en/of schilderen wat u
zelf wilt en in uw eigen tempo. De club wordt (be)geleid door een profes-
sioneel beeldend kunstenaar die u op weg kan helpen en raad kan geven waar
nodig en gewenst. De club kent geen vakantiestops dus u kunt iedere week
terecht, uitgezonderd officiële feestdagen. Er zijn twee groepen en wel op
woensdag en donderdag van 9.30-12.00 uur. De teken- en schilderclub is
te vinden in het cursuslokaal van Plein 13 (flat Abtshove), Abtsweg 115 in
Overschie, bij het Kleinpolderplein. Geïnteresseerd? Kom gerust eens langs
voor een vrijblijvende kennismaking en verdere informatie of neem contact
op met Jack de Deugd, 010-4650942 of
.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
33 73
1 18 79 43 87
46 40 9 59
44 13 64 36
67 7 70 60
42 86 63 35 83 26 15 22 74 66
Horiz ntaal . karbonade; 7. Nederlandse kaassoort; 12. drankbuff t; 13. stof ui potvisdarmen; 14. zwaar
explosief; 15. lengtemaat (afk.); 17. oevergewas; 19. Duits automerk; 21. windrichting (afk.); 22. kramp in
het middenrif; 24. Nederlandse provincie; 27. toiletartikel; 28. ladder; 30. bontgekleurde papegaai; 31. anti-
conceptiemiddel; 32. ijshockeyschijf; 33. vochtig; 35. land (staat); 37. tento nstellingsgebouw in Amster-
dam; 38. kosteloos; 41. deel van het gelaat; 42. watersport; 44. schildersmateriaal; 46. haarloos; 47. tegen;
48. attractie in sommige zwembaden; 49. weg met bomen; 50. afdruk van het knijpen; 52. ver (in
samenst.); 54. roeispaan; 56. Bart’s Neverending Network (afk.); 58. deel van een woord; 61. vertragings-
toestel; 62. district (gebied); 64. uitroep van een schildwacht; 65. knevel; 67. wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (afk.); 68. uitroep van schrik; 70. geestdrift; 72. hel verlicht; 73. botsing; 76. koninklijke
militaire academie (afk.); 77. operatiekamer (afk.); 78. bretel; 79. geno g gekookt; 81. uitroep van pijn; 82.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 83. adellijk persoon; 84. niet helder van geest; 86. een batterij volmaken;
87. salpeterzuur.
Verticaal 1. overeind staand; 2. bakboord (afk.); 3. plaaggeest; 4. drietal; 5. deel van een gebonden boek;
6. soort klooster; 7. afslijting door weer en wind; 8. zoon van Adam en Eva; 9. in de grond levend zoogdier;
10. lengtemaat (afk.); 11. deel van een theeservies; 16. Russisch ruimtestation; 18. eerste vrouw; 20. schil
(vel); 21. Bredase voetbalclub; 23. smal sportvaartuigje; 25. getroffen; 26. insect; 27. gegraven diepte; 29.
scout (verkenner); 32. versiersel op kleding; 34. afslagplaats bij golf; 36. stijl in de glassierkunst; 37. raad
voor economische aangelegenheden (afk.); 39. interest; 40. groot muziekinstrument; 42. deel van fiets; 43.
rdieping; 45. zuigspeen; 46. huisdier; 51. rivier in Utrecht; 53. o derricht; 54. afbeelding op e n legitima-
tiebewijs; 55. uitwerpsel; 56. goudstaaf; 57. benarde toestand; 59. hard dierlijk vet; 60. Frans automerk; 62.
gymnastiektoestel; 63. naar iets overhellen; 66. deel van de hals; 67. aanlegplaats voor schepen; 69. rivier
in Polen; 71. alleenstaande minderjarige sielzoeker (afk.); 73. karakter (inborst); 74. w rklust; 75. genodi -
de (slaper); 78. godin van de aarde; 80. voormalig tv-programma van Jan Lenferink; 82. oosterlengte (afk.);
85. muzieknoot.
K
OORDPUZZEL
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook