De Oud Rotterdammer Week 8 - page 9

De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser
Dinsdag 20 februari 2018
pagina 9
Dit pand werd als laatste, tot aan
de sloop, bewoond door de familie
Kranz. De woningen waren meren-
deels bedoeld voor mensen die tijdens
de oorlog van 1940-1945 hun huis in
de binnenstad van Rotterdam kwijt-
raakten door het bombardement van
14 mei 1940.
Boerderij
Voor de bouw van de 515 semiperma-
nente woningen was de keuze geval-
len op het terrein van de gemeente
IJsselmonde in de polder van Dirk
Smeetsland en Mr. Arend van der
Woudensland.
Deze plek werd aangewezen door een
commissariaat, dat de bouw moest be-
geleiden. IJsselmonde had geen keus
en werd min of meer gedwongen mee
te werken. Zodoende werd 2 oktober
1940 begonnen met een procedure
tot onteigening van de grond, want er
stond nog een boerderij op, die werd
bewoond door Jan Vrijlandt. Deze
werd uitgekocht voor fl. 228,22 en
op 3 januari 1941 was de onteigening
een feit.
Per schip
Er werd in hoog tempo gebouwd. Het
materiaal werd per schip aangevoerd
in het Zuiddiep en per sleperswa-
gen naar het bouwterrein gebracht.
Hiervoor werden 25 paarden gebruikt.
Op 18 december 1940 werd de loden
koker met perkament ingemetseld.
Men was begonnen aan de bouw van
515 woningen, 10 winkels en 29 rij-
wielbergplaatsen. De eerste woningen
werden in mei 1941 opgeleverd met
een gemiddelde huur van 5 gulden
per week. In de winkels waren onder
andere gevestigd schoenmaker Egeter
en Jan van der Wijden, familie Van
Berkel, waterstokerij De Laet, kruide-
nier Snelleman, vishandel Den Dulk,
groenteboer Hogendoorn, Ben de
kapper, bakker Bram van der Windt,
melkboer Visser, sigarenwinkel Hen-
nekes, schillenboer Rij, Mien en Ger
met de viswagen en de kruideniers-
winkel van Wim en Truus Philipsen.
Wat later stopten Wim en Truus met
het verkopen van levensmiddelen en
begon Truus een hondentrimsalon en
dierenwinkel, genaamd De Dieren-
vriend.
Speeltuin
Er was ook een speeltuin met de naam
Smeetsland. Deze werd opgericht op
18 juli 1949 en bestaat nog steeds.
Bekende namen die aan deze speeltuin
verbonden waren, zijn Co Saris,
Gerard Saris, Sjaan en Koos Tim-
mermans, Alie Verbeek, de heer Bijl,
Gerrit van Willigen en Jan Verheij.
De portiers waren Willem Jansen, opa
De Schepper, Toon van Es, Jan Vos
en Gerard Saris. In 2001 was Bas Pol-
dervaart voorzitter van de speeltuin.
Ook was er een duivenvereniging voor
duivenliefhebbers, gevestigd in een
pakhuis aan de Tweede Opbouwstraat.
Later verhuisde de duivenvereniging
Het Zuiden naar de Herweijerstraat.
De Tuttenclub
Er was een clubhuis met de naam
Ricardo en een kinderclub met de
naam De Panter, een voetbalvereni-
ging met de naam Smeetsland, een
reisvereniging, De Zuider Jeugdhaven,
een vrouwenvereniging genaamd De
Tuttenclub, een wandelsportvereni-
ging onder leiding van mevrouw Van
der Graaf en het katholieke vormings-
werk onder leiding van pater Van
Dongen. Dat vond plaats in een huis
aan de Ogiersingel en later in clubhuis
Ricardo.
Afbraak
In 1989 werd het dorp Smeetsland
gerenoveerd door Van Omme & De
Groot bouw- en aannemingsbedrijf en
het architectenbureau Jan Weeda Rot-
terdam. De huisjes werden wit met ge-
kleurde kozijnen en golfplaten daken.
De mensen woonden er heerlijk, maar
toch kwam het moment van sloop van
dit dorp en in 2010 begon men met
de afbraak van Smeetsland, tot groot
verdriet van de bewoners die hier een
hechte gemeenschap vormden, zowel
op sociaal als cultureel gebied.
Het dorp is er niet meer; nu groeit
hier olifantsgras en was vishandel
Den Dulk de laatste die in september
2017 vertrok uit het voormalige dorp
Smeetsland. Alleen Speeltuin Smeets-
land herinnert nog aan de tijd dat vele
kinderen uit dit dorp hier gebruik van
maakten in de achterliggende jaren.
Tinus en Bep de Does
Smeetsland bijna helemaal verdwenen
In 1941 verrees tussen de Ogiersingel, Smeetlandsedijk en de
Molenvliet de wijk Smeetsland, een (nood)dorp met eengezins-
woningen en buurtwinkeltjes. Voor de bouw van dit dorp legde
burgemeester Hazenberg van IJsselmonde de eerste steen en
werd een koker van lood met daarin een perkament ingemetseld
in de zijgevel van het pand aan de Jan Vrijlandtsingel 80.
De sloop van Smeetsland
“Het concert werd gehouden in april
1958 in de oude Ahoy-hal. Het Parool
schreef er een lyrisch stuk over met
de kop ‘Mario Lanza een vocale
geweldenaar!’. Tot uit België waren
de bewonderaars van de Amerikaanse
filmtenor naar Rotterdam gekomen
om daar hun idool te zien en te horen.
Van de zesduizend speciaal voor deze
gelegenheid in de zaal gezette stoelen
waren er zo ongeveer vierduizend
bezet. Financieel succes was dus ver-
zekerd. Mario Lanza had doen weten
geen microfoon nodig te hebben. Nou
dat was ook zo. Het Parool schrijft:
‘De stem van deze tenor deed de kof-
fiekopjes in de
verste hoeken
van de zaal op
de schoteltjes
trillen, elke
keer als hij de
borstkas en de
stemband spande. Bezigheden,waar
hij bepaald niet zuinig mee was’.
Onverwacht vertrek
“Onder zijn gehoor bevonden zich op-
vallend veel leden van de Amerikaan-
se en Italiaanse kolonies in ons land,
die hun bijval luidruchtig toonden tot-
dat, na twee keer een half uur zingen,
door het zeer onverwachte vertrek van
de solist de spijt over een uitgave van
acht gulden voor een goede plaats de
overhand kreeg. Er klonk toen slechts
schril en afkeurend gefluit.”
Ongeslepen diamant
Het Parool was niet louter posi-
tief: ‘Uit die tweemaal een half is
overigens wel bijzonder duidelijk
gebleken dat Mario Lanza slechts kan
imponeren door de massa geluid, die
hij produceert. In de hoge registers,
waarvan hij een overdreven gebruik
maakt, gaat hij er tegen aan. Dan is
er geen houden aan. Harder en nog
harder. Een stem als een ongeslepen
diamant. Lanza heeft geen techniek.
Hij is alleen maar een vocale gewel-
denaar, die zich waarschijnlijk het
gelukkigst voelt in de badkamer.Zijn
programmakeus: een stukje Tosca, een
beetje Romberg en Herbert,gelardeerd
met wat Tostie en verder een paar
filmliedjes!’.
Aldus Het Parool van 8 april 1958.
Het hoeft geen betoog dat ik het daar
hélemaal niet mee eens was!
Jack Meulman
Eenmalig optreden Mario Lanza in Rotterdam
Slechts één keer in z’n leven kwam de beroemde zanger Mario Lanza naar Nederland. Hij gaf een
concert in Rotterdam. De Nederlandse Mario Lanza-kenner Jack Meulman dook in z’n archief en
diepte daaruit een origineel toegangskaartje én een recensie van het
concert op. Hij vertelt.
Mario Lanza op de vliegtuigtrap op Schiphol,vlak voor zijn vertrek.
Mario Lanza tijdens het concert in Rotterdam.Panorama schreef er ook over.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook