De Utrechter Week 24 - page 13

Als je niet katholiek was, kon je geen
lid worden van HMS. Het ging zelfs
zo ver dat het toenmalige HMS-be-
stuur Ton de Hosson royeerde, omdat
hij omgang had met een niet katholiek
meisje. Ton verkaste naar UVV waar
hij nog jarenlang triomfen vierde als
eerste elftalspeler. Pas na 30 jaar, op
26 augustus 1971, werd dit royement,
dankzij een besluit van de algemene
ledenvergadering van HMS, terugge-
draaid. Ton mocht alsnog terugkomen.
Interessante citaten uit het jubileum-
boek HMS 60 jaar uit 1981. Mede-
samensteller, oud-eerste elftalspeler
en ex-voorzitter Piet van Dort moet
er nu om lachen. “Met de wetenschap
van nu natuurlijk belachelijk strenge
regels”, aldus de huidige inwoner van
Vianen.
Ton Uiterwaal
“Ik bewaar zelf mooie herinneringen
aan Ton Uiterwaal. Hij was niet alleen
jarenlang mijn jeugdleider, maar voor
iedereen ook de man van de waarden
en normen; hoe je je als lid diende te
gedragen. Ton was zijn tijd echt ver
vooruit. Hij deed alles voor HMS, een
unieke clubman.”
Voorzitter
“Ik heb zo’n vijf jaar als voorzitter
gefungeerd. Ik kwam na een onrustige
periode met veel bestuurswisselingen
en een financiële chaos. HMS heeft
toen veel te danken gehad aan pen-
ningmeester Ad van Basten, die de
boel gelukkig weer financieel op orde
kreeg. Ook dienen in dat verband Nico
Steenbrink en Jan v.d. Bildt genoemd
te worden, zij hebben zich als oer-
HMS’ers toen enorm ingezet voor hun
cluppie.”
Debuut
“Ik mocht op 17-jarige leeftijd, als
rechtsbuiten, mijn debuut maken in
HMS 1. De later bekende doelman
Nico de Bree was net weggekocht
door Elinkwijk. HMS had toen een
goed, maar ook heel gezellig eerste
elftal met de teruggekeerde ex-betaald
voetballers John van de Velde en Chris
Oomen. Zij zijn in mijn beleving de
beste voetballers die bij HMS hebben
gespeeld. Ik wil in dit verband ook
nog even de trainers Buurman, de
Nijs, Kronenburg en Van Zijl noemen.
Zij hebben HMS op een hoger voet-
balniveau gebracht.”
Toekomst
“Ik heb, doordat ik al jaren niet meer
in Utrecht woon, weinig binding meer
met HMS. Lees wel eens wat over het
voetbal in De Oud-Utrechter en hoor
af en toe wat van mijn zwager Ton
Tukker over de huidige HMS-situatie.
Ik heb nog met Ton bij de veteranen
en in de zaal gespeeld. Hij nadert de
80, maar is nog steeds actief als vrij-
williger. Helaas, niet bij HMS, maar
bij zijn derde liefde Elinkwijk.”
“Heel jammer dat er niet veel meer
over is van HMS. Ze zijn recent ver-
huisd naar Sportpark Zuilen, begreep
ik, maar zonder een jeugdafdeling.
Vroeger hadden we bij HMS onder
andere de afdelingen toneel, trim, car-
naval, voetbal, zaalvoetbal, handbal,
tennis en niet te vergeten een honkbal
en Groep 72.”
“Ik vraag me echt af of voor HMS een
fusie met buurman EDO niet beter
was geweest. Overvecht vergrijst en is
natuurlijk ook qua samenstelling van
de bevolking erg veranderd. Ook lees
je dat de jeugd steeds minder voor de
voetbalsport kiest.”
Verzorger
Clubgenoot Theo Pijper (70) is het
daar hartgrondig mee eens. ‘Ik kwam
eind jaren ‘60 van DWSV naar
HMS. Ik wilde al een tijdje stoppen
bij DWSV en was daarom met mijn
trainer Henk Nebbeling sr een sport-
massagecursus gaan doen bij Thim
van der Laan. Mijn oom Joop Pijper,
kaderlid van HMS, hoorde dat ik ge-
slaagd was en vroeg me of ik lid wilde
worden van HMS en verzorger wilde
worden bij de A-jeugd. Ik kon zonder
problemen lid worden van HMS.
Aangezien de A-jeugd interregionaal
en op zondag speelde, moest ik zelf
met voetballen stoppen.”
“HMS was toen een goed geleide club
met veel jeugd- en seniorenelftallen
op de zondag. Nooit een wanklank
gehoord, ieder lid wist echt hoe hij
zich diende te gedragen. Het bestuur
zat er bovenop, er gebeurde echt nooit
wat. Medio ‘75 ben ik op verzoek van
Ton van Burik van de A-jeugd over-
gestapt naar het eerste elftal dat toen
Ed van Stijn als trainer had. Na enige
jaren ging ik toch het zelf voetballen
missen. Stopte met mijn activiteiten
als verzorger en ging lekker in het
derde team spelen. Ik heb daarna nog
met heel veel plezier afgebouwd bij de
veteranen.”
“Mijn vriend, wijlen Evert van
Maanen, trainer van HMS-zaterdag 1,
vroeg me in ‘93 om als verzorger bij
het eerste zaterdagteam van HMS te
komen. Evert was een kundige trainer,
is ook kampioen geworden met HMS.
Het toenmalig algemeen bestuur
van HMS had helaas een duidelijke
voorkeur voor de zondagafdeling, we
voelden ons niet echt gewaardeerd.
Echt jammer, achteraf een gemiste
kans. Immers, vele verenigingen kie-
zen tegenwoordig voor het zaterdag-
voetbal.”
Prins Schuim V1
“Vanaf 1957 tot 1978 waren de
Lolbroeken de carnavalsclub van
HMS. Mijn vrouw Bep en ik zijn
echte carnavalsfiguren, we deden altijd
mee. Helaas kwam daar medio ‘78
een einde aan, de Lolbroeken stopten
ermee. Maar gelukkig, na twee jaar
geen carnavalsvereniging van HMS
ging het toch weer bij mij en wat
andere HMS’ers kriebelen en namen
Evert van Maanen, Fred van Dun, Ad
van Miltenburg en mijn persoontje het
initiatief weer een HMS-carnavalsclub
op te richten. De dochter van Evert
van Maanen kwam met de mooie
naam voor de nieuwe carnavalsclub,
de Schuimhappers, een toepasselijke
naam, ha ha.”
“Opeens leefde het carnaval weer
als vanouds. Sponsor Group 72 van
HMS betaalde de kleding, mevrouw
Roos van Maanen vervaardigde de
capes en de strikken. We waren klaar
voor een nieuwe start. Prins Adam 1
werd de eerste Hoogheid in 1980. Het
Neuzenbal, het kindercarnaval, de
bezoeken aan de verzorgingscentra en
de Mytylschool werden onder andere
weer in ere hersteld. Er kwam zelfs
een heus plaatje op de markt, HMS
Capade.”
“Ik ben in 1988 uitgeroepen tot Prins
Schuim de V1. Mijn vrouw Bep werd
Prinses. We vormden bij de Schuim-
happers jarenlang een hechte groep die
elkaar ook buiten het carnaval door
dik en dun steunde. Lid van onze Raad
van Elf Leo van Treijen werd zelfs
twee keer, 2009/2010 en 2010/21011)
uitgeroepen tot Prins Martijn XXXIV,
Stadsprins van Leemput(Utrecht).”
“Al met al een fantastische periode,
zou hem zelf zo willen overdoen. De
Schuimhappers bestaan helaas niet
meer. Wel hebben we gelukkig met
de harde kern van de Schuimhappers
onze Blaaskapel, Na Elleve, in ere
kunnen houden. Als mijn gezondheid
het toelaat hoop ik nog jaren mee te
kunnen blazen met Na Elleve.”
Toekomst
Het is intussen alweer 47 jaar geleden
dat ik me aanmeldde bij HMS. Kom
er nu amper nog. Leo van Treijen en
Hans Vonk hebben er jarenlang veel
energie en tijd in gestopt, maar helaas,
HMS is HMS niet meer. Geen jeug-
delftallen bij een voetbalvereniging is
vaak het begin van het einde. Ook zijn
er van de oude getrouwen door ver-
grijzing en overlijden niet veel meer
over. Ik heb met mijn Bep er een hele
gezellige tijd gehad, veel hoogte- maar
ook dieptepunten beleefd.”
Gert van Es
HMS, club met echt katholiek karakter
De invloed van het katholieke geloof was vroeger elke zon-
dag duidelijk zichtbaar bij HMS. Een bisschoppelijk schrijven
maakte het bestuur van HMS immers duidelijk dat op zondag
niet voor 12 uur met de wedstrijden mocht worden begonnen.
Iedere HMS’er werd geacht eerst de kerkdienst van 10 uur te
bezoeken.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 14 juni 2016
pagina 13
Carnavalvieren bij HMS
Piet van Dort in actie
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook