De Utrechter Week 02 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 10 januari 2017
pagina 8
Cursus Erfgoed Utrecht 2017
Heeft u altijd al meer willen weten over de geschiedenis van de stad Utrecht? Meld u dan nu aan
voor de cursus Erfgoed Utrecht. Deze cursus geeft u inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling
van de stad Utrecht door de eeuwen heen. De stad wordt vanuit diverse invalshoeken benaderd
en zaken als religie, cultuur, economie en wetenschap komen aan bod. De cursus heeft altijd
een bijzondere spreker en is altijd op een bijzondere locatie. De lezingen worden afgesloten met
een museumbezoek of rondleiding. Zo zult u de stad op een heel nieuwe manier beleven en
begrijpen. Erfgoed Utrecht is een initiatief van Gilde Utrecht en partner Utrechts Monumenten
Fonds. Daarbij is een unieke samenwerking ontstaan met een aantal Utrechtse organisaties
op het gebied van erfgoed. De cursus start in februari, wordt op vrijdagochtend gehouden en
omvat twee semesters. De kosten bedragen € 120 per semester van 6 en 7 bijeenkomsten. Wilt
u meer weten over deze cursus en/of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op
.
Nicolaas van der Monde Lezing in Pieterskerk
Dinsdag 7 februari is de 32ste Nicolaas van der Monde-lezing, georganiseerd door de Vereni-
ging Oud-Utrecht. Spreker is Marieke van Dinter, fysisch geograaf. Zij zal een lezing houden
getiteld: “Vroegere rivierlopen in Utrecht: Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad
Utrecht in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen.” Tijdens de lezing worden de nieuwe
rivier- en landschapsreconstructies gepresenteerd en wordt ingegaan op de invloed die deze
ontwikkelingen hadden op de bewoningsgeschiedenis van het gebied. De voordracht is in de
prachtige Pieterskerk te Utrecht.
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Waar zijn de munten van pa eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor
het oud papier? U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels,
papiergeld, ansichtkaarten of penningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie
(MPO) elke woensdag een open inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil
laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein,
nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering.
Informatie: 030-6063944 of kijk op
.
Repair Cafés: ook in 2017 repareren, niet weggooien
Ook voor 2017 luidt het motto: Weggooien? Mooi niet! Het hele jaar helpen handige vrijwil-
ligers wijkbewoners hun kapotte huisraad, kleding en fietsen te repareren in Repair Cafés. Een
kapotte lamp of elektrisch kacheltje? Mottengaatjes in een wollen trui? De repairders pakken al-
les aan, en meestal met succes! Zelfs elektronica (geluids- en videoapparatuur, printers) werkt
vaak weer prima na een bezoek aan een Repair Café. Er wordt gewerkt in een gemoedelijke,
ontspannen sfeer. Wie wil maakt een praatje met buurtgenoten, eventueel onder het genot van
een kopje koffie. Op 14 januari zijn weer drie Repair Cafés in Utrecht open. Zie elders op deze
pagina waar en hoe laat.
Beelden van dertien Utrechtse beeldhouwers
Werk van dertien Utrechtse beeldhouwers is vanaf zondagmiddag 22 januari te zien in KuuB aan
de Pietersstraat 3 in Utrecht. Het gaat om werken van: Theo van de Vathorst, Paulus Reinhard,
Jos van Vreeswijk, Peter Engelen, Theo Mackaay, Joop Wouters, Hennie van Overbeek en
Wout Maters. Dertien beeldhouwers en penningenmakers die het gezicht bepaalden en bepalen
van de Utrechtse,voornamelijk figuratieve beeldhouwkunst. Beeldhouwers die letterlijk vele
sporen in de openbare ruimte van Utrecht hebben nagelaten met kenmerkende en door velen
geliefde beelden. Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan Utrecht als stad der beelden.
De tentoonstelling wordt op 22 januari geopend door dr. Louk Tilanus, tot vorig jaar universi-
tair docent en onderzoeker aan het Kunsthistorisch Instituut te Leiden, gespecialiseerd in de
beeldhouwkunst.
Zaterdag 14 januari
Drie Repair Cafés open in Utrecht
In bijna elke wijk in Utrecht is een Repair Café, de meeste met een maandelijkse repareerbijeenkomst.
Dat betekent dat vrijwel elke week ergens in de stad minstens één Repair Café open is. Zaterdag 14
januari zijn dat er zelfs drie: Repair Café Lunetten, Repair Café Zuilen en Repair Café Votulast. Iedereen
is welkom met zijn kapotte spullen. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Repair Café Lunetten, 10.00- 12.30 uur, buurthuis de Musketon, Hondsrug 19. Repair Café Votulast,
13.00 - 15.00 uur inloop; er wordt tot 16.00 u gerepareerd, buurtcentrum De Leeuw, Samuel van
Houtenstraat 1. Repair Café Zuilen, 10.00 - 13.00 uur, buurthuis Zuilen, St. Ludgerusstraat 251.
Zondag 22 januari
Tentoonstelling dertien Utrechtse beeldhouwers
In KuuB wordt zondagmiddag 22 januari om 17.00 uur een speciale tentoonstelling geopend die ge-
heel is gewijd aan de generatie Utrechtse beeldhouwers uit de tweede helft van de vorige eeuw, tot op
heden. Sommigen daarvan zijn overleden: Pieter d’Hont, Joop Hekman, Jan van Luyn, Willy Blees en
Eka Thoden van Velzen. Anderen zijn nog werkzaam als beeldhouwer. Belangstellenden zijn van harte
welkom aan de Pietersstraat 3 in Utrecht.
Vanaf februari
Cursus Erfgoed Utrecht
Vanaf februari kunt u de Cursus Erf-
goed Utrecht volgen, een samenwer-
king van Gilde Utrecht en UMF. De cursus bestaat uit twee semesters van zes en zeven bijeenkomsten.
Elke bijeenkomst bestaat uit een lezing, waarbij u inzicht krijgt in de ontwikkeling van de stad, gevolgd
door een museumbezoek of wandeling. Aanmelden kan op
Dinsdag 7 februari
Nicolaas van der Monde Lezing over vroegere rivierlopen
In de Pieterskerk in Utrecht wordt dinsdag 7 februari de 32ste Nicolaas van der Monde-lezing gehou-
den. Spreker is Marieke van Dinter, fysisch geograaf. Haar lezing is getiteld ‘Vroegere rivierlopen in
Utrecht, ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse tijd en de vroege
middeleeuwen’. De lezing begint om 20.00 uur, de toegang is gratis, maar vanaf dit jaar uitsluitend
mogelijk via vooraanmelding via de website van Oud-Utrecht. U kunt daarvoor van 15 januari tot en
met 1 februari terecht op
Per aanmelding kan één persoon worden opgegeven.
Ter bevestiging krijgt u het toegangsbewijs toegestuurd per e-mail. Als u niet beschikt over internet,
vraag dan een relatie om u aan te melden.
Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
. Meer info elders op deze pagina.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook