De Utrechter Week 6 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Een poosje geleden werd er in
De Oud-Utrechter geschreven
over armoede. Hoewel wij
niet echt arm waren, moest
ik toch denken aan hoe het er
bij ons aan toeging vroeger.
Vroeger, toen we met onze ouders in
de Betonbuurt woonden, hadden we
geen douche. Dat was nog zo rond
1970. Met ons achten woonden we in
een nogal klein huis. Soms was het
wel behelpen. Op vrijdagavond gingen
we in de teil. Dit gebeurde om de
beurt. Meestal eerst de jongste. Daarna
kwam ik enzovoort. Tot we allemaal
blonken en glommen.
Pannen water
Mijn twee broers gingen naar het
badhuis aan de Boerhavelaan. De teil
moest eerst gevuld worden met warm
water. Omdat we ook geen geiser had-
den, zette mijn moeder grote pannen
water op het fornuis zodat het water
kon koken. Wij moesten dan uit de
buurt blijven en deden ondertussen
een spelletje.
Knoopjevangen
Vaak deden we knoopjevangen. Met
ieder een grote knoop die we aan een
touwtje hadden vastgemaakt in onze
hand wezen we iemand aan die eerst
de baas mocht spelen. Die had een
plastic beker in haar hand en dan was
het de bedoeling dat je je knopentouw
heen en weer zwiepte over de tafel en
dat degen met de beker deze touwtjes
moest vangen door de beker erop te
zetten. Het knopentouw dat het eerst
was gevangen moest dan ophouden
en de laatste die erbij was werd dan
bekerbaas.
Ondertussen was het water warm
geworden en kon de eerst in de teil.
Telkens zette mijn moeder een nieuwe
pan op om het warme water voor de
volgende bij te vullen.
Sunlightzeep
‘s Zomers zaten we in de keuken te
badderen en na een poosje kwam
ma onze rug en haren wassen. We
gebruikten Sunlightzeep en ik denk
dat we daar allemaal onze krullen aan
te danken hebben.
Deken
In de winter was het veel te koud om
in de keuken te baden en dan verhuis-
de de teil naar de voorkamer. Toen we
op een gegeven moment vrouwelijke
vormen begonnen te krijgen en we
ons daar nogal voor schaamden, kreeg
ma een goed idee. Ze hing tussen de
schuifdeuren een deken op, zodat we
wat meer privacy hadden. Ze spande
daarvoor een waslijntje en zette de
deken aan de zijkanten vast met een
houten knijper.
Kerels
Nou wil het geval dat mijn twee ou-
dere broers in het weekend uitgingen
met vrienden. Die vonden het altijd
gezellig om eerst even bij ons thuis
iets te drinken voordat ze naar Dikke
Dries gingen. Juist toen ze binnen-
kwamen zat ik in de teil en ik dacht bij
mezelf ‘he, wat vervelend nou. Straks
blijven ze heel lang zitten’. Het ergste
was nog dat ik alleen mijn hemd en
onderbroek in de voorkamer had en
ik had geen zin om zo ten overstaan
van die kerels tevoorschijn te komen.
Het water begon koud te worden en
ik ook. Toen het bijna niet meer uit te
houden was , riep ik ma om me mijn
kleren aan te geven.
Pracht en praal
Ik hoorde de ene vriend roepen: “Zal
ik je rug even komen wassen, Bep-
pie?” “Nee”, zei de ander lachend,
“dat wil ik wel even doen!”
Ik hoopte dat ik op zou lossen in het
sop, maar dat gebeurde helaas niet.
Ma schoof de schuifdeur een stukje
open om mijn kleren op de leunstoel
te leggen en juist op dat moment viel
de deken die al mijn pracht en praal
aan die mannenogen onttrekken moest
op de grond.
Gelukkig zat ik met mijn rug naar
het raam, zodat ze geen zich op mijn
voorkant hadden. O, wat voelde ik
me bloot en wat schaamde ik me
een ongeluk. Iedereen lachte en de
opmerkingen waren niet van de lucht.
Het ergste was nog dat ma doordat
ze zo moest lachen, de deken niet zo
snel weer kon ophangen. Ik zat daar
maar in die koude teil en durfde niet
te bewegen.
Douche
Gelukkig gingen de uitgaanders
daarna gauw weg en durfde ik einde-
lijk tevoorschijn te komen. Toen we
na een poos een douche kregen was
ik daarmee nog het meest blij van
allemaal. Dat kunt u zich vast wel
voorstellen.
Bep van Geel,
Thorbeckelaan 27, Utrecht
tel. 030-2421077
In de teil ten prooi aan jongensogen
Dinsdag 7 februari 2017 . Jaargang 8 nr. 3
Deze week o.a.:
Fons Boink
Pag. 5
Spoorwegmu-
seum
Pag. 7
Belhamels
Bazelstraat
Pag. 9
Elinkwijk-
verzamelaar
Pag. 11
In de teil badderen,zo ging dat
55.30 ex.
Wassen met Sunlight zeep
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Audio
Zaal
Dé HiFi zaak van Utrecht
Nachtegaalstraat 72, Utrecht-oost, 030-8898500
met de Vorstelijke
Winter
Uitverkoop!
Op is Op!
Kijk op
voor een overzicht.
Van 449,-
Nu 199,-
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook