De Utrechter Week 6 - page 15

Balilaan
In het voorjaar van 1952 zijn
mijn vader en ik uit Indonesië in
Nederland gekomen. We hebben
een korte poos gewoond bij een
familie in de Balilaan in Zeist.
Wie heeft daar ook gewoond en
kent die familie? De dochter van
die familie werkte in de buurt
bij een groothandel in snoep-
goed. Op bijgaande foto staat de
hospita in een zwarte jurk.
Isak Laurens
of 06-10216288
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 februari 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. conditietraining; 7. telwoord; 12. uitvinder van de saxofoon; 13. fraaie witte bloem; 14. dierenverblijf; 15. grote kle-
dingmaat (afk.); 17. plaats in Italië; 19. land in Azië; 21. voetbalclub uit Alkmaar; 22. Trans Europa Express (afk.); 24.
rampspoed (pech); 27. Nederlandse omroep; 28. toespraak; 30. ogenblik; 31. Nederlandse rivier; 32. reinigingsdoek;
33. eikenschors; 35. plaats in België; 37. vorm van Boedhisme; 38. balsport; 41. vochtig; 42. jaargetijde; 44. glad
(gelijk); 46. spijskaart; 47. balsport te paard; 48. zangstem; 49. huiduitwas; 50. melkklier; 52. opgeworpen heuvel;
54. goederenverkeer (zaken); 56. hazenslaap; 58. vastklinken; 61. nachtroofvogel; 62. gereedschap; 64. sprekende
vogel; 65. binnenste van botten; 67. renloop bij honkbal; 68. gymnastiektoestel; 70. gebakje met slagroom; 72. die-
renmond; 73. iemand die met valken jaagt; 76. vangwerktuig; 77. zeer jong kind; 78. vijlgereedschap; 79. dagroofvo-
gel; 81. middelbaar onderwijs (afk.); 82. gevangenverblijf; 83. jenever; 84. grappenmaker; 86. lekkernij; 87. iemand
waarderen (ontzag).
Verticaal
1. van oorsprong een Amerikaanse dans; 2. technische school (afk.); 3. houten drinkbakje; 4. uitrit (Engels); 5. een
diploma behalen; 6. door koorts verward praten; 7. watersport; 8. rooktabak; 9. duizend kilo; 10. persoonlijk voor-
naamwoord; 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16. smalle tak van een waterloop; 18. tennisterm; 20. recht
stuk vaarwater; 21. tijdperk; 23. lusthof; 25. geestdrif; 26. ontuchtige vrouw; 27. graafschap in Engeland; 29. niet weel-
derig; 32. zeer nerveus persoon; 34. vochtig koud; 36. de hoogste waarde; 37. gretig verlangen; 39. verwoestende
virusziekte; 40. schermwapen; 42. Europese hoofdstad; 43. verdieping; 45. voertuig; 46. insect; 51. magertjes (teer);
53. borstbeen; 54. plaats in Duitsland; 55. humeurig mens; 56. militair voertuig; 57. het middelpunt; 59. jongensnaam;
60. biljartterm; 62. dienstbode; 63. visetende vogel; 66. eikenschors; 67. snel (haastig) 69. steen; 71. rivier in Utrecht;
73. dagroofvogel; 74. zwemvogel; 75. zuurachtig; 78. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 80. vlug; 83.
centraal beheer (afk.); 85. muzieknoot.
De puzzel in het vorige nummer van De Oud-Utrechter had deze keer een winters thema waar we geen winter om-
heen kunnen. De oplossing van de puzzel luidde:
De Elfstedentocht komt elke dag dichterbij
Uit de goede inzendingen hebben we drie prijswinnaars geloot die ieder de dubbel-cd ‘Dinnertime for Hungry Col-
lectors’, met een overzicht van 50 jaar jazzmuziek, krijgen toegestuurd. Die prijswinnaars zijn: Gerard de Ruyter,
Trudy Loopik en H. van Engelen.
Ook voor de nieuwe puzzelopgave hebben we weer
een leuk prijsje klaarliggen. Er worden deze keer
driemaal twee tickets weggegeven voor de Huis-
houdbeurs, die van 18 tot en met 26 februari wordt
gehouden in de RAI in Amsterdam.
Stuur uw oplossing naar De Oud-Utrechter, Postbus
615, 3500 AP Utrecht of via internet naar info@
deoud-utrechter.nl. U kunt de puzzel ook oplossen op onze website
-
utrechter.nl
  
  




 


 

















 










 













 






















        
       
 
        
    

Oproepjes
Schoolfoto
Wie herkent zijn vader of
opa op deze schoolfoto van
voor de oorlog? Wie weet er
meer over deze school op de
1e Daalsedijk? Er is helaas
geen schoolarchief aanwezig
in het Utrechts Archief. Ver-
moedelijk werd de foto rond
1930 opgenomen. Gezien de
prenten aan de muur, was het
geen openbare school.
Peter Vermeulen, Duitsland
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
  
  




 


 

















 










 













 





















  
    
  
       
   
 
  
     

        
       
 
        
    
    
  
    
   
   

     
   
   
    
    
   
      
      
    
   


1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook