De Utrechter Week 6 - page 5

De meeste pelgrims naar Santiago de
Compostela doen dit tegenwoordig
vanwege het cultuurhistorisch erfgoed
op de route, vanwege de fysieke
uitdaging of om geruime tijd in een
heel andere omgeving te verkeren.
Fons Boink is lid van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob en heeft
de tocht zelf twee keer ondernomen
met de fiets en drie keer lopend. “Ik
deed dat in de voetsporen van mid-
deleeuwse pelgrims,”vertelt hij met
trots. “Toen in de negende eeuw het
vermeende graf in het noordwestelijke
deel van Spanje is ontdekt van de
apostel Jacobus de Meerdere zijn de
pelgrimstochten op gang gekomen.
Santiago de Compostela lag toen in
het christelijke deel van het door de
Moren overheerste Siberisch schier-
eiland.”
Fysieke uitdagingen hebben Fons
Boink altijd aangetrokken. “Toen ik
in 1998 was gestopt met roken heb ik
van het uitgespaarde geld een tourfiets
gekocht. Een jaar daarop fietste ik
de Elfstedentocht in Friesland van
ruim tweehonderd kilometer op een
dag. Daarna wilde ik graag in het
buitenland fietsen en werd geïnspi-
reerd door de tweeduizend kilometer
lange pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. Mijn drie jaar oudere
zus Caroline wilde graag met me
mee en mijn vrouw gunde me deze
bijzondere uitdaging. Ik was in
dienst bij het RIVM als toxicologisch
onderzoeker en heb voorjaar 2003
van mijn werkgever tien weken verlof
gekregen. Het werd een geweldige er-
varing. Drieënveertig dagen lang zo’n
vijfenzeventig kilometer fietsen per
dag met een gemiddelde snelheid van
vijftien kilometer per uur en af en toe
een paar dagen rust. Onderweg krijg
je veel contact met andere pelgrims.
Door de lange duur van de tocht kom
je helemaal los van de hectiek van
alledag en ga je op in de natuur en het
cultuurhistorisch erfgoed.”
Pelgrims zijn onderweg herkenbaar
aan de jakobsschelp. “Bij het fietsen
had ik hem op het stuur en bij het lo-
pen op mijn rugzak. Die jakobsschelp
functioneert als een soort sleutel voor
ingewijden. Je wordt daarmee overal
door bewoners langs de route vriende-
lijk bejegend en ontvangen. Mensen
bieden je koffie aan en vragen of je in
Santiago voor ze wil bidden. Bagage
onderweg is uiteraard zo minimaal
mogelijk. Wat kleding, toilettas,
lakensloop, water en een stok. Je hebt
een stempelboekje waar stempels
ingezet worden van de plaatsen die
je bezocht hebt. Er zijn op de route
campings en voormalige schooltjes als
herberg beschikbaar voor goedkope
overnachtingen. Daar hoeft niemand
aanwezig te zijn. De sleutel hangt
boven de voordeur en je stopt vijf euro
in een gleuf van een bakje. Er staan
wat stapelbedden er is sanitair en een
keukentje.”
De aankomst en verblijf in Santiago de
Compostela is het hoogtepunt van de
pelgrimstocht. “Het indrukwekkende
beeld van de grote kathedraal doemt al
ver voor je de stad nadert voor je op.
In de kathedraal staat het beeld van
Jacobus de Meerdere. Er achter is een
trapje waar je het beeld van achteren
kunt benaderen en kunt omhelzen. Ik
noem het maar de knuffel Jacobus.”
Na zijn thuiskomst liet de bijzondere
ervaring van deze pelgrimstocht Fons
niet meer los. “Ik kreeg de moge-
lijkheid bij het RIVM om op mijn
58e jaar met vervroegd pensioen te
gaan. Dat heb ik met groot genoegen
aangegrepen en kan sinds dat moment
me helemaal wijden aan mijn grote
liefhebberij, lopen en fietsen. Om de
drie jaar vanaf 2003 tot 2015 heb ik
de tocht samen met Caroline gemaakt.
Twee keer op de fiets vanaf huis en
drie keer te voet, zo’n driehonderd-
zestig kilometer, vanaf een stad in
Frankrijk of Spanje. Verder heb ik elf
keer de Elfstedentocht gefietst en acht
keer de vierdaagse gelopen. Je kunt
gerust stellen dat ik behept ben met
een prettig soort loop-fietsvirus.”
In Utrecht zijn een aantal gebouwen
vanouds verbonden aan Sint Jacob als
de Jacobikerk en het voormalige Sint
Jacobsgasthuis aan de Oudegracht
213 met het pelgrimsbeeldje in de
Jacobsgasthuissteeg dat te bereiken is
via de poort in de Haverstraat. Fons
Boink is actief lid van het Nederlands
Genootschap van Sint Jacob met
een informatiecentrum ‘Huis van
Sint Jacob’ op het Janskerkhof 28a.
“We hebben zo’n 15.000 leden in
het hele land. Het genootschap wil
belangstellenden op weg helpen met
het uitwisselen van ervaringen door
het organiseren van bijeenkomsten en
cursussen. Pelgrimstochten hebben
dan wel van oorsprong een religieuze
achtergrond maar bij de huidige leden
is dat veelal geen item meer. Maar het
is toch wel heel bijzonder dat na de
eerste pelgrimstocht naar Santiago in
de negende eeuw nu nog steeds zoveel
belangstelling is.” Zie website www.
santiago.nl.
‘Je hebt geen geluk nodig om
gelukkig te zijn’
‘Je hebt geen geluk nodig op gelukkig te zijn’. Dat was de tekst op een bord langs de route van een van zijn pelgrimstochten naar
Santiago de Compostela die Fons Boink maakte. Het was een tekst die zijn emotie op dat moment duidelijk weergaf, de intense
beleving van de pelgrimstocht naar een vanouds heilig doel. Zijn katholieke achtergrond zal daar volgens zijn zeggen zeker een
rol bij gespeeld hebben. Vroeger hadden pelgrimstochten een religieus karakter. Pelgrims reisden eeuwenlang naar diverse oor-
den om relikwieën van heiligen te vereren. De bijna tweeduizend kilometer lange pelgrimstocht vanuit Utrecht naar Santiago de
Compostela is alom bekend en wordt als inspiratie nog steeds door mensen uit vele landen gelopen of gefietst.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 februari 2017
pagina 5
Het komt vaak uit een passie voort om bijzondere uitdagingen aan te gaan. Een voorbeeld daarvan zijn bedevaarten door pel-
grims door de eeuwen heen. Fons Boink (69) liep en fietste vijf keer naar Santiago de Compostela.
Interview door Jan Jansen
Fons Boink
Als u de mogelijkheden kent, kunt u hierover
betere keuzes maken. U heeft dan de tijd om rus-
tig na te denken en te overleggen met vrienden
en familie. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld
met uw as als u gecremeerd wordt? Wordt uw as
bijgezet of uitgestrooid? Of wordt het door een
familielid bewaard? Wij weten uit ervaring dat
nabestaanden die de wensen van de overledene
naleven, mooie en waardevolle herinneringen
overhouden aan een uitvaart. Zij weten immers
precies wat de laatste wens van de overledene
was. Dat komt het rouwproces ten goede.
Maar ook financieel kan het regelen van uw
eigen uitvaart voordelig zijn en rust geven. Uw
uitvaart vooruit bespreken en betalen, indien
u daar de financiële mogelijkheid voor heeft,
is een zekere manier om van de financiële
beslommeringen af te zijn. Als u uw begrafenis
of crematie vooraf regelt en betaalt, weet u niet
alleen dat u uw nabestaanden die zorg ontneemt,
maar u bespaart uzelf tevens kosten. U betaalt
nooit meer iets bij, ongeacht de kostenstijgingen,
die zeer realistisch zijn in deze tijd.
Barbara Uitvaartverzorging biedt deze construc-
tie, een Waardevaste Uitvaart, aan.
Om een optimale veiligheid in te bouwen
worden de gelden gestort in een apart opgerichte
Onderlinge Waarborgmaatschappij, welke uit-
sluitend tot doel heeft de toevertrouwde gelden
op verantwoorde wijze te beheren. Op uw ver-
zoek kunnen wij u in een persoonlijk gesprek bij
u thuis of op ons kantoor (in Utrecht of Vleuten),
geheel vrijblijvend, adviseren. Aan de hand van
uw wensen kunnen wij daarbij exact berekenen
wat voor u de kosten zijn.
Wilt u geheel vrijblijvend advies, of heeft u
vragen of opmerkingen?
Barbara Uitvaartverzorging staat voor u klaar.
U kunt ons bellen op 030-29 66 666 voor het
maken van een afspraak.
In ons Afscheidscentrum Vleuten kunt u ook
zonder afspraak terecht op woensdag tot en met
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag
ook op de koopavond tot 21.00 uur.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Uw eigen uitvaart vooraf regelen
In onze cultuur is het helaas (nog) niet gebruikelijk om openlijk te praten over de dood. Het
denken aan uw eigen dood beangstigt u misschien. Maar heeft u wel eens nagedacht over uw
eigen uitvaart? Wat zijn uw wensen? En zijn uw naasten daarvan op de hoogte?
‘Zonder zorgen’
Zo moet mijn
afscheid straks
zijn voor iedereen
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook