De Utrechter Week 6 - page 7

Ken je dit nog? Het is misschien wel één van de interessantste gebouwen van Utrecht. En ook mensen
van ver daarbuiten zijn er nieuwsgierig naar. Bent u er wel eens geweest? Wat vond u ervan? Hoe heet
het? Waarom is het beroemd? Heeft u er bijzondere herinneringen aan? Wij zijn natuurlijk weer razend
benieuwd wat u er allemaal over te melden heeft! Laat het ons weten. Schrijf uw herinneringen aan: De
Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of per mail naar
Guus van Lexmond: “Het is een leuke foto van
het Spoorwegmuseum (voorheen het Maliebaan-
station) in Utrecht. Uiteraard heb ik vele leuke
herinnering aan het bezoek aan dit museum. Maar
dan in het verre verleden. Voor de eerste keer
(rond 1957) met mijn peetoom (ome Piet Urlus,
toenmalig hoofdconducteur bij NS) naar het
spoorwegmuseum. Het was prachtig en je kwam
ogen tekort. Vooral in de grote zaal (links van de
hoofdingang) met modeltreinen, waaronder de
hefbrug uit Rotterdam) én - dat was het leukste -
Er stond een oude, nog werkende treincabine in
de hal, met buiten op het eerste perron de officële
stroomvoorziening door middel van pantograaf
én bovenleiding. Op voorspraak van mijn oom
(dat voorrecht werd mij in de schoen geschoven)
mocht ik plaats nemen in de cabine en de trein
‘’starten’’ door de ‘’dodemansknop’’ met de hand
en met de voet (pedaal) in te drukken. Op enige
momenten later werd ik verzocht mij ‘’dood’’ te
houden en daardoor alles los te laten. Een enorm
remkabaal overstemde al het geluid in de hal. De
stroomvoorziening werd afgebroken en de trein
stond uiteindelijk stil. Een prachtige belevenis die
ik van mijn leven nooit zal vergeten. Misschien
is dit ook wel de start geweest van mijn tot op
de dag van vandaag grote interesse in alles wat
met treinen te maken heeft, zowel nationaal als
internationaal (waaronder zeker de Zwitserse
spoorwegen). Wel jammer is dat de modeltreinen
- zoals die er toen stonden - zijn verdwenen en na
de vele verbouwingen niet meer zijn terugge-
keerd. Maar… het blijft genieten én boeien in dit
spoorwegmuseum van minuut tot minuut.”
Arie Schoenmaker: “Dit is een foto van de
parkeerplaats van het Spoorwegmuseum, dat is
gevestigd in het vroegere Maliebaanstation. Daar
heeft het overigens niet altijd gezeten. Utrecht
heeft al vanaf 1928 een spoorwegmuseum, maar
dat zat eerst in een gebouw dat nu niet meer
bestaat. Het heeft ook een tijdje in Amsterdam ge-
zeten, kort na de oorlog meen ik. In 1954 is het in
het Maliebaanstation geopend, weet ik nog. Dat
station deed al voor de oorlog geen dienst meer.
Het moest natuurlijk eerst worden verbouwd.
Later zijn er nog meer verbouwingen en uitbrei-
dingen geweest. De treinen stonden eerst aan één
perron en later aan nog meer. In 1989 was er ook
een grote verbouwing, kan ik me nog herinneren.
Toen bestonden de Spoorwegen ook 150 jaar. En
een jaar of vijftien geleden ging de boel weer op
de schop. Toen is ook de Koninklijke Wachtka-
mer erbij gekomen. Ik ging alle keren kijken,
want ik ben een echte treinenliefhebber. Het werd
steeds mooier en uitgebreider.”
Frans van Diermen: “De foto uit De Oud-
Utrechter van 24-01-2017 roept bij mij warme
herinneringen op. Geboren in 1944 in de Johan de
Wittstraat was het plein voor het latere Spoor-
wegmuseum onze speelplaats voor alle kinderen
uit de buurt. Vele voetbalwedstrijdjes zijn er
gespeeld. Ook werd het plein gebruikt als atle-
tiekbaan. ‘s Nachts lagen we te schudden in ons
bedje van de goederentreinen die toen nog volop
langs het Maliebaanstation reden en ook van de
olietreinen uit Drenthe. Een maal per jaar waren
er transporten van zieke en hulpbehoevende
mensen die met de trein naar Lourdes gingen
om voor beterschap te bidden. Dat was altijd een
drukte van belang met de vele ziekenwagens en
alle mogelijke andere vervoersmiddelen. Nadat
het station een museum werd kon de jeugd nog
veel meer spannende avonturen beleven. De
opstelplaatsen van de treinen waren een mooie
speelplaats voor het verstoppertje spelen of in
de wagons met enige fantasie de mooiste reizen
maken. Het buitenterrein had voor ons geen
geheim, mooie gelegenheid om kattenkwaad uit
te halen. De hekken rond het opstelspoor waren
voorzien van metalen punten. En die waren niet
erg geschikt voor onze voetbal. De oplossing was
dat ook om ze met een ijzeren pijp om te buigen!!
Ik denk met veel plezier terug aan mijn jeugd
rond het Maliebaantation.”
Wil Brakkee: “Zonder twijfel heb ik uw foto
direct herkend. Namelijk het Mailiebaanstation
te Utrecht aande Oosterspoorweg. Gebouwd in
1874. Gebruikt door H.IJ.S.M.. Thans is hier het
spoorwegmuseum in gevestigd. In de Tweede
Wereldoorlog vertrokken hier vandaan ook
deportaties naar Duitsland, met Utrechtse joden.
Recht voor het hoofdgebouw lagen rails, twee
sporen, tot aan dit gebouw. Dus buiten de perrons
(voorplein). Als oud-Oudwijker had ik in de jaren
vijftig niets met ditgebouw, maar wel met de
zogenaamde metalen spoorbrug die was gebouwd
als verbinding in 1901, van de Bolstraat naar
de 1e Baansteeg. Zo kwam je op de Maliebaan.
In 1667 is deze brug afgebroken. Deze brug lag
circa 500 meter vanaf het station Maliebaan,
westzijde, ter hoogte van de Wagenstraat. Het
leuke voor ons jongens van ongeveer 10 jaar
oud was om op deze brug in het midden te gaan
staan als er een, toen nog, stoomtrein aankwam
richting Burgemeester Reigerstraat en je even in
de witte damp kwam te staan. Ik kwam nooit op
het station, want ik ging naar de Maliebaanschool
op nummer 56, richting De Biltsstraat.”
Maliebaanstation werd Spoorwegmuseum
Nee, het antwoord op de ‘Ken je dit nog’ van de vorige krant was niet zo moeilijk.
Velen antwoordden kortweg: ‘Spoorwegmuseum’. Of ‘Maliebaanstation’. Enkele
lezers gingen gelukkig een stukje verder en kwamen met hun herinneringen. Op
deze pagina treft u hen relaas. Samen met enkele karakteristieke foto’s van mis-
schien wel het meest bijzondere spoorwegstation van Nederland. Immers: het is
de plaats waar alle verleden van onze spoorwegen samenkomt en tentoongesteld
wordt voor alle liefhebbers en geïnteresseerden.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 februari 2017
pagina 7
30
Ken je dit nog?
31
Nr.
Nr.
Het Maliebaanstation werd uiteindelijk het Spoorwegmuseum (foto: Het Utrechts Archief)
Interieur Spoorwegmuseum in Maliebaanstation, in 1976 (foto: Het Utrechts Archief)
De mooiste locomotieven en rijtuigen uit het Nederlands
spoorwegverleden vind je in het museum in Utrecht
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook