De Utrechter Week 8 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
De treinramp in Harmelen in
1962 staat velen nog wel voor
de geest. Het was de ergste
treinramp in de Nederlandse
geschiedenis. Gerard van
Kooten, jarenlang hulpverle-
ner in Utrecht en omgeving,
zette de gebeurtenissen rond
de hulpverlening nog eens
op een rij en kwam tot een
belangrijke conclusie: de
hulpverlening, komend uit
Utrecht, Amersfoort, Rotter-
dam en Gouda, schoot op veel
fronten tekort. Naast ambu-
lances reden ook particulie-
ren met hun auto’s gewonden
naar de ziekenhuizen. Van
enig gecoördineerd optreden
leek geen sprake. Hier het
relaas van Van Kooten.
Op 8 januari 1962 werd Nederland
opgeschrikt door de treinramp nabij
Harmelen, waarbij ongeveer 150
gewonden en doden vielen. Van de
slachtoffers was tweederde overleden
en eenderde gewond. Deze treinramp
heeft grote gevolgen gehad, niet alleen
voor de slachtoffers en hun familie,
maar ook voor de hulpverleningsor-
ganisaties.
Binnen een dag kwam de arts J.G.
Herschel, commandant van de Rode
Kruiscolonne Utrecht, met een groot
artikel in het Utrechts Nieuwsblad met
de vraag waarom hij niet gevraagd
was hulp te verlenen, wat de nodige
ophef en verontwaardiging deed
ontstaan. Het Rode Kruis behoefde
niet gevraagd te worden, want zij kon
ook spontaan optreden. Op een later
tijdstip heeft hij daarvoor zijn veront-
schuldigingen aangeboden.
Cadillacs
Het bijzondere aan deze ramp was het
grote aantal doden, want normaal zag
men bij treinrampen veel gewonden
en minder doden. De GG en GD was
door het grote aantal Cadillacs, die elk
drie slachtoffers konden vervoeren,
in staat een flink aantal slachtof-
fers af te voeren. Ook had de GG en
GD GEVU-bussen ingezet, die acht
slachtoffers konden vervoeren en met
de ambulances, opererend in omlig-
gende gemeenten, kon men het aantal
gewonden in relatief korte tijd naar
ziekenhuizen transporteren.
Nasleep
De ramp kreeg een grote nasleep,
doordat men nu alle tekortkomingen
bij grootschalige hulpverleningsac-
ties op een presenteerblaadje kreeg
aangeboden. Dat waren er een massa,
waarbij de brancards, die verschil-
lende maten hadden, niet pasten op
de systemen van andere diensten.
Uiteindelijk heeft het geleid, hoewel
met de snelheid van een slak, tot de
wet Ambulancevervoer.
Ambulancediensten, of het toen
overheid of particuliere ondernemers
waren, opereerden zeer verschillend
van elkaar. Zowel qua uiterlijk als
werkwijze, opleidingen en inrichting
van ziekenauto’s en het leek erop dat
per definitie niets hetzelfde mocht
zijn. Zo konden Utrechters echt niet
werken in een ziekenauto van de
GG en GD Zeist, negen kilometer
verderop. Je kunt je geen bedrijfstak
voorstellen, zo klein en zo versnip-
perd als deze bedrijfstak, terwijl het
aantal personeelsleden in 1962 toch
gering was.
Schandalige situatie
De directeur gaf aan, dat hij de eer had
namens de vereniging van directeuren
GG en GD plaats te nemen in de Bui-
tengewone Normalisatie Commissie.
Maar ze waren er nog niet uit. In 1963
meldde hij dat er een bevredigende
oplossing was gevonden, maar welke
werd niet vermeld. Zelfs de meest
incompetente ambtenaar op het Minis-
terie van Volksgezondheid kon weten
dat het bij toekomstige calamiteiten
nooit goed zou gaan en men heeft
deze situatie nog bijna een decennium
laten voortbestaan. Een schandalige
situatie! De Wet Ambulancevervoer
werd uiteindelijk afgekondigd in het
Staatsblad op 15 juni 1971. Het heeft
acht jaar geduurd voor alles definitief
was ingevoerd.
Gerard van Kooten
Bovenstaande tekst is een fragment uit
het nieuwe boek ‘Van Zakkendrager
naar Ambulancehulpverlener. De ge-
schiedenis van het Ongevallen- en Zie-
kenvervoer in en rond de stad Utrecht’.
Meer over dit boek leest u op pagina 11
in deze krant.
Hulp haperde bij treinramp Harmelen
Dinsdag 21 februari 2017 . Jaargang 8 nr. 4
Deze week o.a.:
Lia Kemerink
Pag. 5
Wijk C bijna
ten onder
Pag. 7
Bollenhofse-
straat
Pag. 9
Dwangarbeid
bij Junkers
Pag. 13
Chaos op het spoor bij Harmelen,1962 (foto: collectie Gerard van Kooten)
Oplage: 55.30 ex.
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan
rden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook
orgh
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Ove
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een ro lator, sc ot obiel, rolstoel of en sta-opstoel nodig? De gem ente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en da
orden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat o
zorgh
groeit. Ze openden d arom onlangs en grotere winkel in Shoppingcenter Ov
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
Op alle producten zit garan
oud kunt u
bij ZORGOUTLET UTRECHT
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
Ook voor onderhoud en reparaties
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd d kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTL
dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen
groeit. Ze opende daarom onla gs
pin
gcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTREC T
VERHUISD!
Een ro lator, sc ot obiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De ge ente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
ZORGOUTL
e dat ok: de vraag naar tweedehands zorghulp i delen
groeit. Ze opende daar m onlangs
gcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
ntie en ook voor reparatie en onderhoud kunt u
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Chaos op het spoor bij Harmelen,1962 (foto: collectie Gerard van Kooten)
Remco Hondema
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T
0348-448600
M
06-22409270
Uw veelzijdige vakman
voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV
Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen
remco.hondem @DeAllroundKlusser.nl
Remco Hondema
Willeskop 15
3417 MA Montfo rt
T
0348-44860
M
06-22409270
Uw veelzijdig vakman
voor al uw klussen:
Badkamers - Keukens - Toiletten - Elektra - CV
Kozijnen -Schilderwerk - Kleine klussen
remco.hondem @DeAllroundKluss r.nl
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook