De Utrechter Week 8 - page 13

In de Junkers vliegtuigfabrieken werden onder
andere bommenwerpers gebouwd. Wij willen
informatie verzamelen om een meer compleet
beeld te krijgen van de situatie en belevenissen
van onze vaders en/of grootvaders, die op jonge
leeftijd verplicht waren aan deze oproep gevolg
te geven, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Om aan de toenemende vraag naar metaalarbei-
ders voor de oorlogsindustrie te kunnen voldoen
werd een gebouw in de Vlijtstraat inge-
richt, dat voorheen in gebruik was als
centrale werkplaats, waar werklozen een
nieuw vak konden leren. Na verbou-
wing werd het geopend op 2-7-1942 als
Junkers Ausbildungs Werkstatt.
Arbeitseinsatz
In mei 1943 moesten mannen van 18 tot 35 jaar
zich verplicht melden om in Duitsland te werk
gesteld te worden, de zogenaamde Arbeitsein-
satz, via het gewestelijk arbeidsbureau afdeling
metaal werden mannen geselecteerd om omge-
schoold te worden tot metaalarbeider. Ook bij de
razzia’s werd menig Utrechter eruit gepikt.
Volgens ons moeten er nog lotgenoten zijn, die
net als wij geïnteresseerd zijn in het wel en wee
van onze vaders gedurende deze tijd en willen
bijdragen in een reactie naar peter@vermeulen-
web.de
Peter Vermeulen en Gerard van Ginkel
Dwangarbeiders bij Junkers
Samen met mijn lotgenoot Gerard van Ginkel doe ik een oproep aan alle zonen
en/of kleinzonen van dwangarbeiders, die in 1943-1945 naar Junkers in Fritzlar
en Bad Langensalza in Duitsland gezonden werden.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 februari 2017
pagina 13
Oproep voor de Arbeitseinsatz
Bij schoonrijden is het doel een zo fraai mo-
gelijke schaatsslag te laten zien. Men maakt
afwisselend op de buitenkant en de binnenkant
van het schaatsijzer bogen in een rustige en
gelijkmatige slag, waarbij het lichaam “recht in
de baan” blijft.
Website
Over de historie is veel te vertellen. Tussen 1850
en 1875 werden op diverse plaatsen in het land
de eerste wedstrijden schoonrijden op natuurijs
georganiseerd.
In 1946 werd de Landelijke Vereniging van
Schoonrijders opgericht (LVS). Deze vereniging
heeft een website waarop van alles te vinden is
over deze sport, die nog steeds met veel plezier
wordt beoefend op de diverse kunstijsbanen in
het land.
Ard Schenk
Sinds 1 november 2012 is schaatslegende Ard
Schenk ambassadeur van het schoonrijden.
Volgens hem is de techniek van het schoonrijden
zeer nuttig voor alle schaatsdisciplines. Doordat
men de sport tot relatief hoge leeftijd kan
beoefenen kan het ook een belangrijke bijdrage
leveren aan een gezonde leefstijl.
Zelf schoonrijden
Elke maandagavond gaat een aantal enthousiaste
schaatsliefhebbers uit de regio naar de Utrechtse
ijsbaan om het schoonrijden te beoefenen. Er
wordt ook op verschillende niveaus lesgegeven.
Op 7 maart aanstaande van 12.00 uur tot 16.00
uur worden de Nederlandse Kampioenschappen
Schoonrijden verreden op de Vechtsebanen te
Utrecht. Belangstellenden kunnen op de tribune
meegenieten van het schouwspel.
Streekdrachtengroep
Een bijzondere groep van deze schoonrijders,
de Streekdrachtengroep, presenteert zich tijdens
de wintermaanden in klederdracht op diverse
kleinere ijsvloeren in het land.
Wie eens wil meedoen op maandagavond op de
ijsbaan in Utrecht (2x gratis) is van harte wel-
kom. Er zijn schaatsen te leen en indien nodig is
meerijden mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met één van de baancoördinatoren: Joke van de
Scheur tel. 0318-471283.
Nostalgie op het ijs
Het schoonrijden is één van de oudste vormen van schaatsenrijden in Nederland.
Tot het eind van de 18e eeuw waren in hoofdzaak twee schaatsvormen bekend: het
rechtuit schaatsen wat vooral ging om de snelheid en het buitenover rijden waarbij
de elegantie voorop stond.
Schoonrijden in klederdracht
Plusgids helpt senioren op weg
“Er is de laatste jaren zoveel ver-
anderd in Utrecht, geen idee meer
waar je moet beginnen om hulp te
vragen”, zuchtte Karel. “Vroeger
zou ik dat allemaal nog wel hebben
uitgevogeld, maar ik heb er gewoon
de energie niet meer voor, het is
veel teveel voor me. En ze denken
maar dat je allemaal internet hebt,
dat je jezelf wel redt. Mijn dochter
zoekt wel eens wat voor me uit,
maar zij woont ergens anders en
kent hier dus ook de weg niet echt.
Bovendien moet ze werken op tij-
den dat die instellingen bereikbaar
zijn.”
Wat Karel me
vertelt, hoor ik niet
alleen van Utrechtse
senioren, maar
ook hulpverleners
signaleren dat som-
mige mensen uit
beeld geraakt zijn
in de jaren dat het
welzijnswerk en de
zorg op de schop gingen. Vooral ouderen en
migranten vinden moeilijker de weg naar de
nieuwe organisaties. Bovendien werken die
organisaties ook anders dan voorheen: mensen
moeten zelf meer doen of anders hun familie
of kennissen inschakelen. Op zich kan dat ook
best, maar dan moet de daarvoor benodigde
informatie wel goed te vinden zijn, en niet
alleen digitaal. Als belangenbehartiger voor
ouderen zet ik me daar graag voor in.
Hoe vraag je huurtoeslag aan? Waar kun je an-
dere senioren ontmoeten? Waar meld je je aan
voor vrijwilligerswerk? Wat doet een buurt-
team? Allemaal vragen die ook Karel had.
Ik kon hem een beetje op weg helpen met de
Plusgids Utrecht, waarin heel veel te vinden
is over voorzieningen rond wonen, welzijn,
zorg en inkomen. Die gids komt elk voorjaar
opnieuw uit en is gratis af te halen bij buurt-
centra, woonzorginstellingen, bibliotheken,
huisartsen of op andere plaatsen waar senioren
komen. Ook bij COSBO is altijd een aantal
exemplaren voorradig. Of haal er eentje bij U
Centraal (Pieterskerkhof 16 / 030 - 2361770).
Voor wie actief is op internet, is er bovendien
een digitale versie beschikbaar:
nl. Hierop is nog uitgebreidere informatie
te vinden over het aanbod van activiteiten,
voorzieningen en organisaties. Dit kan u zeker
verder helpen de weg te vinden in het woud
van mogelijkheden.
Zelf heb ik ook een Plusgids op mijn bureau,
als naslagwerkje. Waar vind ik bepaalde
zorginstellingen? Wat voor eetgroepen zijn er
in welke wijken? Hoe zat het ook weer met
die U-pas? Er is weliswaar veel veranderd
de afgelopen jaren, maar de Plusgids toont
dat er nog veel over is waar senioren wat aan
kunnen hebben.
Martina van den Dool
Veilig Fietsen
Eén van de 167 gecrashte Junkers in Nederland
Zelf oefenen in schoonrijden
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook