De Utrechter Week 8 - page 3

De meeste speeltuinen in Nederland
dateren uit de jaren vijftig. Zo ook
speeltuin De Halve Maan in Utrecht,
die razend populair was bij de jeugd.
We waren met heel veel kinderen in
de wijk, onder andere uit de Minahas-
sastraat, Makassarstraat, Keulsekade,
Spinozaweg en Laan van Nieuw
Guinea.
We hadden daar veel steun van de
begeleider, de heer Smeding, die ons
in de gaten hield, eerst vanuit een
noodgebouwtje en later vanuit een
permanente ruimte. Hij lette er op ook
op dat je je huiswerk deed en bij aller-
lei activiteiten deed hij vaak voor hoe
het moest en deed zelf ook mee.
Klaverjassen
In dat gebouwtje brachten we soms
hele middagen door en deden daar
ons huiswerk van de mulo en de heer
Smeding leerde ons hier klaverjassen,
wat later goed van pas kwam.
Hutten bouwen
Een van de mooiste spelactiviteiten
was, dat er veel hout werd verzameld,
waarmee we hele middagen bezig wa-
ren om hutten te bouwen. Dat waren
natuurlijk allerlei vreemde creaties.
Aan de zijde van de Punt was een heu-
vel waarvan we in de winter heerlijk
af konden glijden als het gesneeuwd
had, wat in die periode nog geregeld
voorkwam.
Sleepie
In de zomer hadden we natuurlijk
het voordeel, dat de speeltuin naast
het Merwedekanaal was gelegen. Bij
warm weer namen we vanuit de speel-
tuin een aanloop en doken dan van
de kade het kanaal in om eventueel
een sleepie te nemen en later weer
een sleepie terug te nemen naar de
speeltuin.
Straatvoetbal
Een van de fijnste herinneringen was
het straatvoetbal om de NUD-beker,
die gespeeld werd op vele plekken
in Utrecht, dus onder andere.ook in
speeltuin Centrum, de speeltuin in
Hoograven en bij het Noorderbad,
alsmede aan de Graat van Roggenweg.
Daar werd op split gespeeld, wat voor
de spelers erg link was met slidings en
duiken door de keepers.
Op de fiets
Wij speelden onder de naam Spinoza
en werden in 1960 poulewinnaar.
Helaas verloren we de finale van
Hoograven. De Spinozawelpen wer-
den tweede in de poule.
We speelden in de Johannapolder en
dat was knap ver op de fiets. De mees-
te voorbereidingen werden gedaan
op de velden naast de Halve Maan.
Voor een toernooi of competitie moest
ondergetekende er meestal op de fiets
op uit om voldoende spelers bij elkaar
te krijgen en iedereen te laten weten
wanneer er gespeeld werd.
In 1961 speelden we mee onder de
naam De Halve Maan. Na drie over-
winningen en een gelijkspel werd het
toernooi afgelast vanwege ongeregeld-
heden bij een andere wedstrijd (die
dingen gebeurden ook toen al!). Dat
was natuurlijk jammer, gelet op onze
resultaten tot dat moment.
Al met al een prachtige herinnering
aan onze jeugd in die jaren.
Jaap van Eeuwijk
Mooie tijden in speeltuin De Halve Maan
In de latere jaren vijftig, begin jaren zestig jaren kregen wij als
kinderen de mogelijkheid ons te vermaken in de speeltuin De
Halve Maan, die gelegen was tussen de Spinoza mulo en de Punt
in Utrecht. En daar maakten wij veelvuldig gebruik van, want
er was verder niet veel gelegenheid om te spelen in de buurten
voor de kinderen.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 februari 2017
pagina 3
Er bestaan nog tientallen andere namen
voor belastingen die wel belastingen
zijn, maar niet zo heten. De BPM is
er zo een. Behalve autodealers lopen
er vrijwel geen mensen vrij rond die
weten wat die afkorting betekent, maar
iedereen die in Nederland een nieuwe
auto koopt, betaalt BPM. En niet
weinig ook. Behalve als het een auto
is die op elektriciteit rijdt, want die
energiebron is namelijk niet vervuilend.
Als je de kolencentrales waarin de bulk
van onze elektriciteit gemaakt wordt
gemakshalve niet meerekent. Zou je
dat namelijk wel doen, dan vervalt de
reden Teslabezitters een schenking uit
de schatkist te doen en dat zou lullig
voor ze zijn.
Hoe dan ook, de vuistregel gaat in 99
van de 100 gevallen op; de helft van
uw inkomen gaat naar belastingen.
Daar zit ik niet zo mee. Ik ben wel eens
op vakantie geweest in landen waar
ze geen riolen, scholen, begaanbare
wegen, schoon water en ziekenhuizen
hebben. Als je die ellende hebt mogen
zien, dan betaal je hooguit nog met mil-
de tegenzin belasting. Op de helft van
het inkomen dat u zelf mag uitgeven,
wordt door Jan en alleman een beroep
gedaan. Sinds ik bijna met pensioen
mag, krijg ik de ene bedelbrief na de
andere van stichtingen en organisaties
die van mij willen dat ik zo snel mo-
gelijk een testament maak om daarna
direct dood te gaan. De een zijn dood is
immers de ander zijn brood.
Er komen ook wekelijks goedge-
bekte jongeren aan de deur, die niet
accepteren dat ik een paar euro in een
collectebus wil gooien, maar die willen
dat ik maandelijks enige tientallen
euro’s overmaak naar bijvoorbeeld
Stichting de Twaalfvingerige Darm.
Ik heb een onbetrouwbare achterneef
met een sympathieke uitstraling die dit
werk elk weekend beoefent en daarmee
zoveel commissie bij elkaar sprokkelt
dat hij doordeweeks niet werkt. En er
in een aardige elektrische auto van kan
rijden. Nooit intuinen dat soort dingen
en nooit ook maar iets ondertekenen,
kreeg ik van hem als deskundig advies,
omdat ik nou eenmaal familie ben.
Behalve organisaties die voor het grote
geld gaan, heb ik zeker drie keer per
week een kleuter aan de deur die voor
schoolboeken in een arm land rondjes
rond de school wil gaan rennen. Ik ben
steevast goed voor vijf rondjes van een
volle euro elk. Een keer of tien in de
maand komt er iemand met een col-
lectebus rammelen. Als ik geen zin heb
om te dokken, maar te laf ben om ze
keihard weg te sturen, dan hanteer ik de
truc die ik van mijn moeder leerde. “Is
het geld bestemd voor alle gezindten?”
Als het antwoord van de collectant ja
was, zei mijn moeder dat ze uit religi-
euze overtuiging alleen aan katholieke
doelen geld schonk. Was het antwoord
daarentegen nee, dan was dat in strijd
met het door haar omarmde gelijk-
heidsbeginsel. Collectanten kwamen
vroeger trouwens vrijwel altijd op vrij-
dagavond. Dan was het pas ontvangen
loonzakje nog net niet leeg.
Is het voor alle gezindten?
Het ligt bij iedereen een beetje anders, maar door de bank geno-
men gaat de helft van uw inkomen naar belastingen. Die belas-
tingen heten niet altijd belastingen, want ze kunnen ook heffin-
gen, toeslagen, precariorechten of verwijderingsbijdragen heten.
Lekker spelen in de speeltuin: wie verlangt er niet terug naar de glijbaan en de schommel?
HWtje
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...16
Powered by FlippingBook