De Utrechter Week 8 - page 5

Eenzaamheid is het grootste probleem
bij ouderen. Bij het Odensehuis An-
dante in de Oudwijkerveldstraat 148
kunnen mensen met beginnende de-
mentie en hun naasten elkaar ontmoe-
ten, actief bezig zijn en daardoor hun
talenten ontdekken. “Je kunt gewoon
binnenlopen”, vertelt coördinator Lia
Kemerink. “Je hoeft geen diagnose
of indicatie te hebben. Je kunt alleen
komen of met je partner, vrienden,
buren. Het is prima eens kennis te
maken en anderen te ontmoeten die
dezelfde zorgen delen. We bieden de
mogelijkheid eens langs te komen
voor een kop koffie of een lunch. Of
kijk gewoon een kwartiertje rond. We
zijn open op dinsdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur. Ook kun je aan
activiteiten meedoen. We willen een
prettige omgeving scheppen waardoor
je met elkaar in een vertrouwde
omgeving kunt praten. Daarbij komen
soms verborgen emoties los. Dat biedt
kansen nieuwe talenten te ontdek-
ken waardoor positieve kanten boven
komen.”
Laagdrempeliger
Lia Kemerink (63) is van oorsprong
maatschappelijk werkster met een
opleiding op de Sociale Academie
De Horst in Driebergen. Ze heeft het
Odensehuis in Utrecht verleden jaar na
anderhalf jaar voorbereiding opgezet
vanuit haar persoonlijke situatie. “Bij
twee van mijn vrienden werd dementie
geconstateerd. Ik zag waaraan ze
in die kwetsbare levensfase sterke
behoefte hadden. Hoe fijn het voor ons
zou zijn als we naar een plek zouden
kunnen waar we onszelf konden zijn
en begrepen zouden worden. In Am-
sterdam is sinds 2009 een Odensehuis.
Ik kon van hun organisatorische erva-
ring gebruik maken. Inmiddels zijn er
veertien Odensehuizen in Nederland.
Omdat je geen indicatie nodig hebt, is
het vrijblijvender en laagdrempeliger
dan de dagopvang.”
Geen etiket
Lia vindt het belangrijk mensen met
problemen geen etiket op te plakken.
“Het gaat erom dat je iets hebt en dat
je niet iets bent! Te snel zijn we in
onze samenleving geneigd iemand
af te schrijven als die niet meer aan
algemene verwachtingen kan voldoen.
Iedereen wordt daar ongelukkig van.
De naaste wordt ongeduldig en geïr-
riteerd en de direct betrokkene wordt
onrustig en ongelukkig, want die kan
er zelf niets aan doen. Accep-
tatie en geduld zijn voor beide
partijen belangrijk. Pas vanuit
die instelling kun je zoeken naar
nieuwe ontplooiingsmogelijkheden.
We hebben daar positieve ervaringen
mee. Bij onze bezoekers komen vaak
onontdekte talenten boven als musice-
ren of schilderen. Het zelfbewustzijn
wordt versterkt en de levenskwaliteit
gaat met sprongen vooruit. Mensen
kunnen zo veel langer op een prettige
manier zelfstandig functioneren en
minder aanspraak maken op zorgkos-
ten van de overheid.”
Vallen op straat
Een regelmatig bezoeker is Frans
(70), voormalig hoogleraar. “Ik was
actief in de wereld van wetenschap-
pelijke lezingen en internationale
optredens. Zo’n tien jaar geleden
kon ik mijn functie niet meer aan
en ben ik vervroegd gepensioneerd.
Het laatste jaar kreeg ik plotseling
problemen met vallen op straat.
Ik mag nu niet meer autorijden en
fietsen. Mijn vrouw werkt nog full
time. Voor ons is het belangrijk dat
zij haar werk kan voortzetten en ik
me in een vertrouwde omgeving kan
bezig houden en ontplooien. Ik ben
heel blij met mijn bezoeken aan het
Odensehuis, omdat ik hier interessante
mensen ontmoet en er veel activiteiten
worden aangeboden. Wekelijks doe ik
mee met een wandelclub. Gitaarspelen
had ik lang niet meer gedaan en dat
heb ik hier weer opgepakt. Alle liedjes
kwamen weer boven. Ik kan hier een
zangclubje begeleiden. Ondanks dat
ik me volledig bewust ben van mijn
dementie ben ik een gelukkig mens,
omdat ik goed in staat ben me aan te
passen aan mijn veranderende omstan-
digheden en mede daardoor zelfstan-
dig kan functioneren en deelnemen
aan het sociale verkeer.”
Geaccepteerd
Buurtbewoonster Eileen O’Callaghan
(67). “Ik zag een verwarde oude man
regelmatig bij mijn huis langslo-
pen. Hij woont alleen in een groot
herenhuis en kan door dementie niet
goed meer voor zichzelf zorgen. Ik
trok me zijn lot aan en heb hem naar
het Odensehuis gebracht. We werden
er hartelijk ontvangen. Hij kon zijn
verhaal kwijt en er werd met belang-
stelling naar hem geluisterd. Het blijkt
een man te zijn met een bijzonder
levensverhaal. Je zag hem in korte tijd
compleet veranderen. Hij is nu een re-
gelmatig bezoeker en verzorgt zichzelf
weer goed. Het gevoel geaccepteerd
en gewaardeerd te worden doet zoveel
bij mensen die verward zijn.”
Het Odensehuis Andante bestaat nog
maar kort en zal bij meer bekendheid
een grote bijdrage kunnen leveren aan
het langer zelfstandig kunnen blijven
functioneren van mensen met demen-
tie. Naast professioneel coördinator
Lia Kemerink zijn er zes vrijwilligers
actief. Er zijn nog vacatures voor het
dagelijks bestuur en vrijwilligers.
Geïnteresseerden kunnen informatie
krijgen via
.
nl en
of
06-19197810.
Odensehuis helpt mensen
met beginnende dementie
De meeste ouderen krijgen er wel last van: het onthouden van namen, de juiste woorden vinden. Op zich zegt dat nog niets, want
het wordt gezien als een natuurlijk proces, behorend bij het ouder worden. Er kan ook sprake zijn van beginnende dementie. Ac-
tief blijven deelnemen aan de samenleving en sociale contacten zijn dan erg belangrijk om niet in een isolement te raken.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 februari 2017
pagina 5
Ouder worden kan gepaard gaan met enige vergeetachtigheid.Als klachten erger worden is het goed te letten op beginnende
dementie. Contact met mensen met eenzelfde probleem is een aanbeveling. Een Odensehuis is een laagdrempelige voorziening.
Interview door Jan Jansen
Lia Kemerink
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! Het grootste Gazelle assortiment in Nederland 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
GARANTIE OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
he fiets met Impulse en Panasonic systeem
en (op de elektrische delen) vanaf € 99,00
GARANTIE OP UW
TRISCHE GAZELLE FIETS
elektrische fiets met
systeem
p.v. 2 jaar)
GRATIS!
!
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
OnOvertrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar.
Experience Cent
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 2
City S ore
Amsterdamsestraatweg 591
355 EJ Utrech
030 244 6 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
VERLENG DE GARANTIE OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Bij aankoop van een elektrische fiets met Impulse en Panasonic systeem
U kunt 2 jaar garantie bijkopen (op de elektrische delen) vanaf € 99,00
VERLENG DE GARANTIE OP UW
NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Bij aankoop van een elektrische fiets met
Impulse en Panasonic systeem
NU 4 jaar garantie
(i.p.v. 2 jaar)
GRATIS!
Bespaar
€99,- EXTRA!
* De bovenstaande fietsen zijn slechts een greep uit onze collectie aanbiedingen.
** Deze actie is geldig van
24 september tot 1 november 2015
* De bovenstaande fietsen zij l chts e n greep uit onze coll ctie aanbi dingen.
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ U recht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
OnOvertrOffen
nieuwste Pa
tOegePast OP Onze
gaz
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOO
* (tot 4 jaar garantie mog
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m²
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c
Van:
2249,-
Voor
Fiets kopen?
peterMacco.nl!
- koop online en voordelig ...
E ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
OnOv rtrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen *
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
City Store
Amsterdams straatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Panasonic systeem
len) vanaf € 99,00
OP UW
AZELLE FIETS
t
S!
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
OnOvertrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen *
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar.
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
Het grootste
assortiMent
van nederland ruiM
2000 Fietsen op voorraad
Gazelle Chamonix C7 HF
ook verkrijgbaar in dames, incl. accu brons
n: 219 ,-
v 169 ,-
Gazell Orange C8 HF
met accu brons
n: 2 49,-
v 179 ,-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook