De Utrechter Week 8 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 februari 2017
pagina 8
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa ei-
genlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de enige
met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of penningen.
Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open inloop-
dag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00
en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend kunt u
advies krijgen over verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
.
Nadenken over je uitvaart is stilstaan bij je leven
Graag vestigen we uw aandacht op de workshop Mijn laatste reis, wensen voor mijn uitvaart.
Een lichtvoetige manier om in klein gezelschap na te denken over een onderwerp, dat je meestal
voor je uitschuift. De Zwaan Uitvaarten nodigt belangstellenden uit voor de workshop. In groep-
jes van maximaal acht personen ontdekken deelnemers op lichte en speelse wijze wat er in de
reiskoffer meegaat. Na afloop hebben ze ideeën opgedaan, informatie over wat er kan en mag
en weten ze beter wat ze zelf willen beslissen en wat ze willen overlaten aan naasten. Deelne-
mers krijgen de’ Reisgids voor mijn laatste reis’ mee om notities in te bewaren. De uitvaartbe-
geleiders van De Zwaan Uitvaarten verzorgen de begeleiding in een veilige en informele sfeer.
Een ongelukkig koningspaar
Thera Coppens geeft 5 maart een lezing over Lodewijk Napoleon en Hortense, de vergeten
koningin van Holland. Coppens schreef over Hortense de Beauharnais een boek dat al aan de
negende druk toe is. Het gaat over het ongelukkige koningspaar. In het Museum Oud Amelis-
weerd wordt behalve de lezing die dag een compleet omlijstend programma georganiseerd. (Zie
elders op deze pagina.) Meer info:
.
Middenstanders van vroeger
Bijna iedereen deed tussen 1930 en 1970 zijn boodschappen om de hoek of kreeg de winkelier
aan de deur. We gaan terug in de tijd toen alles nog overzichtelijk was. Er was vaak een hechte
band tussen winkelier en klant en er ontsproten veel anekdotes. De stichting HKTH vertelt u
zaterdag 4 maart in de bibliotheek aan het Smaragdplein het zeer rijk gedocumenteerde verhaal
van de opkomst en de ondergang van het breed scala aan middenstanders dat onze wijken ooit
rijk was. We gaan in op de vele spitsvondige uitingen waarmee men zich probeerde te onder-
scheiden om de concurrentie de baas te blijven. Op slechts een uitzondering na bleef er geen
andere keus dan na een intensieve toewijding aan het eigen vak en haar cliëntele de handdoek
in de ring te gooien. Meer informatie vindt u elders op deze pagina.
Verlichte wandeling door historisch IJsselstein
Uit in IJsselstein organiseert tot en met maart maandelijks een bijzondere rondleiding langs
de verlichte monumenten in de binnenstad van IJsselstein. De stadsgids neemt u mee op een
historische reis langs de eeuwenoude gebouwen die IJsselstein uniek maken. Bijzonder aan de
wandeling op woensdag 22 februari is dat deelnemers tevens de mogelijkheid krijgen een kijkje
in de zestiende-eeuwse Kasteeltoren te nemen. De toren is tot en met 26 februari in gebruik als
satellietlocatie voor de tentoonstelling Verlicht MIJ. Eigentijds licht in de kunst. De start is om
19.30 uur vanaf de Bibliotheek, Overtoom 7, en de wandeling duurt circa anderhalf uur.
‘Leer mij Utrecht kennen’
Dit voorjaar organiseert Gilde Utrecht de cursus ´Leer Mij Utrecht Kennen´. De cursus start 18
maart en vindt plaats op zes zaterdagochtenden in maart en april. Tijdens de cursus krijgt u ant-
woord op vragen over de historie van de stad en de huidige ontwikkelingen. Voor de liefhebber
van de Utrechtse stadsgeschiedenis is een nieuw programma samengesteld, dat begint bij de
ontmoeting met de Utrechtse Romeinen en eindigt bij de bonte geschiedenis van het stadsbe-
stuur. Daarnaast behandelen we interessante onderwerpen uit de rijke stadsgeschiedenis van
Utrecht. De cursus bestaat elke ochtend uit een theoretisch deel en daaraan gekoppeld een
wandeling van maximaal anderhalf uur. Meer informatie vindt u op
Nieuwe cursus Erfgoed Utrecht
Voor de nieuwe cursus Erfgoed Utrecht hebben Gilde Utrecht, het Utrechts Monumenten-
fonds en een groot aantal ‘vrienden van de cursus’ een programma van dertien bijeenkomsten
samengesteld, waarin de rijke geschiedenis van onze stad centraal staat. Elke bijeenkomst is op
een andere, bijzondere locatie, met een inspirerende spreker en per onderwerp een afsluitende
rondleiding of stadswandeling.
Zaterdag 25 en zondag 26 februari
Brocante en Curiosamarkt
Zaterdag 25 en zondag 26 februari is in de Central Studios te Utrecht twee dagen lang een grootse
Brocante en Curiosamarkt. 130 Standhouders verkopen mooie brocante en curiosa, verzamelobjecten
en spullen uit Grootmoeders Tijd. Beide dagen van 9.00 tot 16.30 uur. Toegang € 5,- Kinderen onder
geleide t/m 12 jr. gratis. Parkeren gratis. Info: Org.buro Van Aerle, 0492-525483 of 06-53848622.
/
Locatie: Central Studios, Gietijzerstraat 3/5, 3534 AV Utrecht.
Dinsdag 28 februari
Informatiebijeenkomst leesgroep geschiedenis
Dinsdag 28 februari is in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht een informatiebijeenkomst voor de
oprichting van een leesgroep geschiedenis. Dat is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, sa-
men met het Bartholomeus Gasthuis. Leesgroepen geschiedenis maken een keuze uit een gevarieerde
boekenlijst, opgesteld door historici. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op
.
De leesgroep komt zes à zeven keer per jaar bij elkaar. Belangstellenden zijn welkom op 28 februari om
19.00 uur in het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht. Aanmelden bij gcmdenblan-
of bij Stichting Senia, tel. 0570-562656 of stuur een mail aan
Februari
Nieuwe cursus Erfgoed Utrecht
Deze maand start een nieuwe cursus Erfgoed Utrecht. Gilde Utrecht, het Utrechts Monumentenfonds
en een groot aantal ‘vrienden van de cursus’ hebben een programma van dertien bijeenkomsten sa-
mengesteld, waarin de rijke geschiedenis van onze stad centraal staat. Meer informatie:
.
Zaterdag 4 maart
Presentatie ‘In de strijd om het bestaan’
Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven houdt zaterdag 4 maart een presentatie over de mid-
denstand tussen 1930 en 1970, getiteld ‘In de strijd om het bestaan’. Aanvang: 11.00 uur. Locatie: de
bibliotheek op het Smaragdplein. Aansluitend is er van 4 maart tot en met 1 april een expositie.
Zondag 5 maart
Lezing over Lodewijk Napoleon
en Hortense
MOA|Museum Oud Amelisweerd
organiseert een tweede bijeenkomst met
schrijfster Thera Coppens. Daarnaast is
er een extra programma naar aanleiding
van de tentoonstelling Lodewijk Napo-
leon - tragisch heerser. De bijeenkomst
duurt van 12.30 tot 17.00 uur. Het arran-
gement, inclusief lunch, museumentree,
rondleiding en lezing kost 35 euro p.p.
U kunt dit extra programma uitsluitend
rechtstreeks boeken bij: MOA|Museum
Oud Amelisweerd Koningslaan 9,
3981 HD Bunnik. Stuur een e-mail met
uw naam, aantal personen, adres en
telefoonnummer naar:
of
reserveer telefonisch bij de kassa (alleen
tijdens openingsuren zie:
:
030- 8905460. Bij aankomst kunt u zich
melden bij de balie in het koetshuis en
daar betalen (bij voorkeur met pin). Met
een Museumjaarkaart krijgt u € 10,- kor-
ting op het arrangement. Als u alleen de
lezing wilt bijwonen, vermeld dat dan bij
uw aanmelding i.v.m. het aantal plaatsen
in de zaal. U kunt € 15 p.p. afrekenen bij
de kassa van het museum.
Donderdag 16 maart
Workshop Mijn laatste reis
De Zwaan Uitvaarten houdt donderdag 16 maart
de workshop ‘Mijn laatste reis, wensen voor mijn
uitvaart’. Locatie: Nieuwe Koekoekstraat 101 in
Utrecht, van 19.30 tot 21.30 uur. U kunt in een klein
gezelschap eens nadenken over een onderwerp, dat
je meestal voor je uitschuift. Deelname: € 10 p.p.
Opgave: mail naw-gegevens en aantal personen naar
of bel 030-2380038.
Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
Meer info elders op deze pagina’s.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook