De Utrechter Week 10 - page 10

zoveel mogelijk zelf
kan blijven doen.
In Utrecht zijn achttien buurt-
teams, verspreid over de stad.
Bij elk buurtteam werken
professionele hulpverleners met veel ervaring in
de wereld van zorg, welzijn en wonen. Zij kunnen
u helpen met al uw vragen, bijvoorbeeld: een
maatje zoeken, zelf uw huishouden doen, andere
mensen ontmoeten, een andere woning zoeken,
zorg- en huurtoeslag aanvragen, ondersteuning bij
mantelzorg
Bij gezondheidsproblemen blijft de huisarts uiter-
aard het eerste aanspreekpunt, maar het buurtteam
kan wel helpen.
Hoe werkt het?
Het buurtteam zoekt met u naar de beste oplossing
of een instantie die u verder kan helpen en biedt
concrete hulp. Samen met u zet de medewerker
een aantal zaken op een rijtje. Wat kunt u nog zelf
doen? Wie uit uw omgeving kan u helpen? Of is
er professionele hulp nodig? We maken een plan
waarmee u aan de slag kunt en ondersteunen u
waar nodig.
Kom langs!
Heeft u concrete vragen of wilt u gewoon een
keer kennismaken, dan bent u van harte welkom.
Wij hebben speciaal inloopspreekuren voor senio-
ren. Kijk voor meer informatie en openingstijden
op de website:
Zo lang mogelijk zelfstandig
Of we het willen of
niet, als we ouder
worden hebben we
vaker hulp nodig om
zelfstandig te kunnen
blijven wonen. Zoals
aanpassingen in uw
woning of hulp bij het
zorgen voor een zieke
partner. De buurtteams
van Utrecht helpen u
hierbij. De hulp van
het buurtteam is erop
gericht dat iedereen
Dinsdag 7 maart 2017
pagina 10
AxionContinu is een organisatie voor
wonen, zorg en revalidatie met
zeventien locaties in Utrecht, IJsselstein
en Lopik. Ook biedt AxionContinu
thuiszorg, waaronder wijkverpleging
en huishoudelijke hulp.
Een workshop kunstbeschouwing
of luisteren naar muziek van
Bach. Het kan bij Dagbehande-
ling Koningsbruggen in Utrecht.
De deelnemers van de ‘sociëteit’
zijn hoger opgeleide cliënten met
dementie.
Jeannette Blok, afdelingsmanager van de
dagbehandeling en casemanager dementie,
komt bij mensen thuis. Ze merkte dat er
een groep mensen is, die wel ondersteuning
nodig heeft, maar zich niet thuis voelt in de
bestaande groepen van de dagbehandeling
voor mensen met dementie. “Zij hebben
een andere leefstijl en andere belangstel-
ling. Denk aan cultuur en muziek. Het is
belangrijk dat er een dagbehandelingsgroep
is, die bij deze leefstijl aansluit,” zegt zij.
In samenspraak met een psycholoog, een
specialist ouderengeneeskunde begon de
dagbehandeling vorig jaar daarom met een
‘sociëteit’ voor hoger opgeleiden. Twee
dagen per week komen de deelnemers bij
elkaar in Koningsbruggen.
Jeannette geeft aan dat hoger opgeleiden
niet ‘beter’ zijn dan andere mensen.
“Zij raken onderprikkeld als iets niet bij in
interesses aansluit. Hier worden zij op hun
eigen niveau aangesproken en vinden zij
herkenning.”
Hebt u belangstelling voor deze vorm
van dagbehandeling? Neem dan contact
op met afdelingsmanager Jeannette Blok:
06 - 109 04 602,
Dagbehandeling Koningsbruggen
Beneluxlaan 924 te Utrecht
Lezingen en workshops voor
hoger opgeleiden met dementie
AxionContinu. Optimisten in de zorg.
Onze locaties:
De Bijnkershoek
De Componist
Drie Ringen
Hospice IJsselstein
’t Huis aan de Vecht
De Ingelanden
Isselwaerde
Koningsbruggen
Marhaban
Mariënstein
De Parkgraaf
De Schutse
Voorhoeve
Voorveldse Hof
De Wartburg
Zorghotel De Wartburg
Dagbehandeling Koningsbruggen
Servicebureau AxionContinu
030 – 282 22 77
Komt u ook?
Wij ontmoeten u graag op maandagmiddag 27
maart, bij het Festival ‘Actief en gezond ouder
worden in Utrecht’. In de advertentie elders in
deze krant leest u meer over het programma.
Kijk voor meer informatie en om u aan te
melden op
.
Aanmelden kan ook telefonisch bij U Cen-
traal, via telefoonnummer 030 - 236 17 70.
Graag tot dan!
Namens de organisatoren: de gemeente
Utrecht, Zilveren Kruis, de COSBO, de
Adviescommissie Ouderenbeleid, Samen in
de Stad, U Centraal, het Netwerk Utrecht Zorg
voor Ouderen (NUZO), Buurtteam Sociaal,
De Rijnhoven, AxionContinu, Buurtzorg,
Careyn, Leven en Zorg en de huisartsen
Utrecht Stad.
Foto:
Fotograaf: (c) Birgit Schuch
Actief en gezond ouder worden
In het Vorstelijk Complex aan de Prinses Beatrixlaan 2 in Zuilen wordt maandag
27 maart van 14.00 tot 17.00 uur het festival ‘Actief en gezond ouder worden in
Utrecht’ gehouden.
“Ik ben benieuwd naar wat er te doen is in de stad
aan leuke/vlotte activiteiten voor 50-plussers.”
“Olga Commandeur ontmoeten, dat zou ik wel wil-
len. Kijk vaak naar haar bij omroep Max.”
“Dingen ondernemen daar blijf je fit bij. Ik kom
zeker!”
“Lijkt me leuk om te weten wat ik kan doen om
beter te ontspannen en minder stress te voelen.”
“Al die hypes over wat je nu wel of niet moet eten.
Ik wil gewoon lekker en gezond eten.”
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook