De Utrechter Week 10 - page 3

Wie waren dwangarbeiders bij Junkers?
Samen met mijn lotgenoot
Gerard van Ginkel doe ik een
oproep aan alle zonen en/of
kleinzonen van dwangarbei-
ders, die in 1943-1945 naar
Junkers in Fritzlar en Bad
Langensalza in Duitsland
gezonden werden.
In de Junkers vliegtuigfabrieken
werden onder andere bommenwer-
pers gebouwd. Wij willen informatie
verzamelen om een meer compleet
beeld te krijgen van de situatie en
belevenissen van onze vaders en/of
grootvaders, die, tijdens de Tweede
Wereldoorlog, op jonge leeftijd ver-
plicht waren aan deze oproep gevolg
te geven.
Vlijtstraat
Om aan de toenemende vraag naar
metaalarbeiders voor de oorlogsin-
dustrie te kunnen voldoen, werd in de
Vlijtstraat een gebouw ingericht, dat
voorheen in gebruik was als centrale
werkplaats, waar werklozen een
nieuw vak konden leren. Na verbou-
wing werd het geopend op 2-7-1942
als Junkers Ausbildungs Werkstatt.
Arbeitseinsatz
In mei 1943 moesten mannen van 18
tot 35 jaar zich verplicht melden om
in Duitsland te werk gesteld te wor-
den, de zogenaamde Arbeitseinsatz.
Via het gewestelijk arbeidsbureau
afdeling metaal werden mannen gese-
lecteerd om omgeschoold te worden
tot metaalarbeider. Ook bij de razzia’s
werd menig Utrechter eruit gepikt.
Lotgenoten
Volgens ons moeten er nog lotgenoten
zijn, die, net als wij, geïnteresseerd
zijn in het wel en wee van onze va-
ders gedurende deze tijd en die willen
bijdragen met een reactie. Reageren
kan naar
Peter Vermeulen en Gerard van
Ginkel
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 maart 2017
pagina 3
want hij kan maar niet wachten om
groter te zijn. Logisch, want als hij
groot is mag hij met oma trouwen, kei-
hard in de auto van opa rijden, alleen
op de fiets naar school en elke vrije
woensdagmiddag met de snelste trein
ter wereld naar Japan en terug. En niet
te vergeten, net zo vaak pizza eten als
hij zelf maar wil. Als mijn kleinzoon
straks boven de 1 meter 80 uitkomt,
zal zijn wens om richting de vier meter
door te groeien vanzelf ophouden te
bestaan. Hij zal namelijk beseffen dat
hij bij aanhoudende groei regelrecht in
het circus belandt om daar net als de
vrouw met de baard en de paarse kro-
kodillenogen meelijwekkend bekeken
te worden. Hij kan, als hij de vier meter
toch haalt, misschien wel twee seizoe-
nen een eigen show op SBS 6 krijgen.
Waarin hij mannen met zeven hoofden,
vrouwen met elf borsten en schapen
met vijf poten door een brandende
hoepel mag laten springen. Mocht
kleinzoon ondanks zijn lengte geen
broze botten hebben en uitgerust zijn
met een natuurlijk souplesse, dan lonkt
wellicht een kortstondige carrière als
basketballer. Al met al durf ik er vergif
op in te nemen dat mijn kleinzoon, net
als alle andere kinderen die groot wil-
len groeien, vanzelf ophoudt die wens
te koesteren.
Politici in het algemeen en die in
Utrecht in het bijzonder blijven hun
leven lang oprecht geloven dat er niks
mooier is dan onafgebroken groter
groeien. Elke week wordt immers het
persbericht opnieuw verspreid dat
Utrecht de grootste fietsenstalling op
aarde te wachten staat. En hoewel je
op school niet opgelet hoeft te hebben
om te kunnen bedenken dat je beter
tien kleinere stallingen door de stad
verspreid kunt hebben dan een centrale
joekel, zijn onze bestuurders niet in
staat dat in te zien. Hoe groter hoe beter
immers. Daarom heeft ons stadsbestuur
ook een City Marketeer aangetrokken.
City betekent Stad, maar is Engels,
wat een grotere taal is dan Nederlands,
dus dat klinkt gelijk al ambitieuzer. De
goeie man heet Rijk van Ark en moet
van Utrecht het Nieuwe Amsterdam
maken. Amsterdammers mopperen nu
weliswaar massaal op hun stad, omdat
ze, net als de bewoners van Venetië,
stapelgek worden van de onafzien-
bare hordes opgefokte toeristen, maar
Utrechters lopen op dit gebied achter.
Daarom moet er grote groei in het
toerisme komen, zodat Utrechters daar
net zo ongelukkig van kunnen worden
als Amsterdammers zijn. Stadsmana-
ger Rijk van Ark liet ooit voor heel
veel geld I AMsterdam bedenken;
wat I AMstelveen en I AMelisweerd
onmiddellijk deed vergeten. De hier
gehanteerde slogan UtrECHT heeft
misschien als nadeel dat halverwege
België al geen hond meer begrijpt wat
ECHT betekent, maar Rijk van Ark
heeft vast nog wel een paar troeven
achter de hand om de Utrechters zover
te krijgen dat ze hun eigen stad gaan
haten.
Hoe groter hoe beter
Om de paar maanden gaat
mijn oudste kleinzoon op zijn
blote voeten kaarsrecht tegen
de deur van de logeerkamer
staan. Ik leg een meetlat op
zijn hoofd en op de deur komt
met potlood zijn leeftijd in
maanden en zijn lengte in cen-
timeters te staan. Twee keer
per week komt mijn kleinzoon
logeren en op allebei de lo-
geerdagen controleert hij een
paar keer hoeveel centimeter
hij gegroeid is.
Dat zijn teleurstellende ervaringen,
Het pand van Junkers aan de Vlijtstraat
Instructeurs van Junkers
HWtje
HWtje
Leerlingen en instructeurs van Junkers aan de Vlijtstraat
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook