De Utrechter Week 10 - page 5

Hotel Mitland, met 141 kamers en 14
vergaderzalen, is prachtig gelegen,
met uitzicht op fort de Bilt. Het
hotelbedrijf wordt geleid door vier
broers Plijnaar, Bert (67), Rob (65),
Frank (64) en Wim (57). “We hebben
alle vier onze eigen specialiteit en
functie binnen het bedrijf”, vertelt Rob
Plijnaar. “We zijn zakelijk aanvullend
aan elkaar en kunnen verantwoorde
beslissingen nemen. Een hotelbedrijf
vraagt grote investeringen om up
to date te blijven. Constant moet er
verbeterd en gemoderniseerd worden,
want anders is een hotel snel geda-
teerd. Ik ben persoonlijk erg gericht
op perfectionering. Dat zit in mijn
karakter. Mijn broers zijn of zakelijker
ingesteld of hebben meer met perso-
nele aangelegenheden.”
Het Plijnaar-familiebedrijf bestaat
bijna honderd jaar. Oprichter is Gijs
Plijnaar (1878- 1956), opa van Rob
Plijnaar, die gymnastiekleraar was,
maar al op jonge leeftijd werd afge-
keurd. “Gijs werd makelaar en kocht
in 1920 een perceel voor een theehuis
met tuin achter de Willem Barents-
zstraat. In die tijd werd theehuis
Rhijnauwen gebouwd; voor Utrechters
een bekend uitje. ‘s Zondags wandelen
en theedrinken in een mooie omge-
ving, net buiten de stad. Toen in het
theehuis ook gedanst werd, kwam de
buurt in opstand. Gijs moest sluiten en
iets anders bedenken.”
Tussen de wereldoorlogen werd
tennis populair in dit rijkere deel van
Utrecht. “Daarom legde Gijs op deze
plek een betonnen tennisbaan aan, die
hij later uitbreidde met twee gravel-
banen. In de winter werden die banen
onder water gezet om te schaatsen.
Het werd, ondanks de economische
crisis van 1929, een succesvolle on-
derneming die het hele jaar bezoekers
trok. Gijs wilde meer tennisbanen en
kocht daarom in 1934 een stuk land
grenzend aan fort de Bilt. Tot zijn
grote teleurstelling mocht hij niet
bouwen. Duitsland was zich aan het
bewapenen en het fort was onderdeel
van een landelijke verdedigingslinie
met een schietvrije zone er omheen.”
Tijdens de Duitse bezetting was de
verdedigingsfunctie van het fort niet
meer nodig. Inmiddels hadden Gijs
zijn twee zoons Willem en Florens
Plijnaar het bedrijf overgenomen en
zij legden in 1941 een groot tennis-
park aan. Rob: “Ze noemden het de
Mitbanen (MIT = Match, Ice, Tennis),
geïnspireerd op de Metsbanen in
Scheveningen. Een grote tegenslag
was dat ze midden in de oorlog met
tennis moesten stoppen omdat de bal-
len op waren. In de winter werden de
banen met water opgespoten en kon al
snel op een dun laagje ijs geschaatst
worden. Men schaatste toen op Friese
doorlopers die niet zo scherp waren.
Als kind moest ik ‘s nachts meehelpen
met opspuiten van laagjes water. Mijn
vader Willem besliste ‘s morgens
vroeg of de ijsbaan open kon. Weense
walsmuziek op een grammofoon
verhoogde de sfeer.”
Andere wegen
Na de opening van de kunstijsbaan in
Overvecht in 1970 en de komst van
meer tennisbanen in de stad liep de
klandizie terug. “Mijn moeder Thea
nam het roer van mijn vader over en
begon in 1973 een bowlingbaan naast
de tennisbanen. In dat jaar namen wij
broers het bedrijf over. Het was een
moeilijke tijd in het begin, we deden
alles zelf en hadden geen personeel.
Moeder stond bij de schoenenbar
en maakte schoon. De zonen deden
de horeca en de tennisbanen. In
1978 voegden we een restaurant aan
de bowlingbaan toe en negen jaar
later het eerste deel van het huidige
hotelcomplex, dat we hotel Mitland
noemden. Dat ging niet zonder slag
of stoot. Er was veel weerstand van
buurtbewoners die hun uitzicht vanaf
de Karel Doormanlaan op het fort de
Bilt verstoord zagen. We hebben con-
stant gewerkt aan verdere uitbreiding
en verhoging van comfort. We hebben
nu 150 personeelsleden.”
Extreme marathon
Rob Plijnaar heeft naast zijn werk een
aparte hobby. Hij loopt extreme mara-
thons in alle werelddelen. “Marathons
van bijvoorbeeld 280 kilometer in de
hitte van de Sahara, op 5600 meter
hoogte in de Himalaya, de Noord- en
Zuidpool. Ik ben net terug van een
marathon op Antarctica bij 40 graden
onder nul. Het is voortdurend zoeken
naar je grenzen. Ik heb al meer dan
honderd marathons gelopen. Je loopt
ze met een rugzak van veertien kilo.
Mijn snelste tijd was ooit 2 uur 38.
Ik ben de eerste Nederlander die de
Grand Slam behaalde in extreme
marathons in alle werelddelen. Het is
een verslaving. In mei dit jaar loop ik
de marathon over de Chinese Muur,
The Great Wall Marathon.”
Plannen voor opvolging van de vier
broers voor hotel Mitland zijn er
nog niet. Wel werken er twee van de
vierde generatie Plijnaar in het bedrijf.
Voor Rob Plijnaar is het balanceren
tussen zaken en privé pure topsport.
Hij denkt nog niet aan stoppen.
Familiebedrijf dat staat voor
betrokkenheid: Hotel Mitland
Familiebedrijven zijn de ruggengraat van de Nederlandse economie. Ze hebben vaak een langetermijnvisie en zijn verantwoor-
delijk voor bijna de helft van de werkgelegenheid in ons land. Ze worden niet beheerst door de waan van winst en rendement op
korte termijn. Door het eigen vermogen zijn ze ook minder afhankelijk van banken. Een familiebedrijf staat daarom voor kwaliteit
en betrokkenheid. Goed kunnen samenwerken met familieleden en het goed regelen van de opvolging door een volgende genera-
tie is een voorwaarde.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 7 maart 2017
pagina 5
Mit Bowlingteam
Utrecht is in trek voor bezoekers uit binnen- en buitenland. De vraag naar aantrekkelijke hotelaccommodaties neemt toe.Vierster-
renhotel Mitland aan de oostkant van de stad is een echt familiebedrijf. Een gesprek met mede-eigenaar Rob Plijnaar.
Interview door Jan Jansen
Rob Plijnaar
Een afscheidssuite biedt u de mogelijkheid om 24
uur per dag bij uw dierbare overledene aanwezig
te zijn. U krijgt in de dagen vóór de uitvaart de
sleutel van de suite. U heeft uw ‘eigen’ buiten-
deur en kunt gaan en staan waar u wilt.
De afscheidssuite bestaat uit een sfeervol inge-
richte huiskamer met een kitchenette met kof-
fie- en theefaciliteiten en een magnetron, radio,
televisie, twee banken en een zithoek. U kunt de
kamer nog persoonlijker maken door er foto’s of
andere persoonlijke spullen te plaatsen. Er is een
aparte ruimte voor de overledene. Deze ruimte is
voorzien van airco en koelapparatuur. Wij contro-
leren dagelijks, net zoals bij een thuisopbaring, of
alles goed gaat.
Daags voor de begrafenis of crematie wordt de
overledene, in overleg met de nabestaanden,
meestal overgebracht naar één van de aula’s van
Barbara. Daar zijn alle mogelijkheden om -ook
voor grotere groepen belangstellenden- officieel
afscheid te nemen. De suite is tegen het uitvaart-
centrum aan de Egginklaan aangebouwd. De
ingang ligt aan de Van Bijnkershoeklaan. Mocht
u ons nodig hebben, dan zijn wij dus altijd dicht
in de buurt.
De afscheidssuite biedt u de gelegenheid om in
alle privacy rustig afscheid te nemen van een
dierbare. Het is een goede oplossing als u wèl
in huiselijke kring afscheid wilt nemen van de
overledene, maar geen bezoek aan huis wilt of
kunt ontvangen. De afscheidssuite is ook handig
voor nabestaanden die verder weg wonen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Barbara op nummer 030-2966666.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
EEn sPEcialE sUiTE Voor UWafscHEiD
Er zijn maar weinig rouwcentra in Utrecht, die de nabestaanden de mogelijkheid bieden 24 uur
per dag bij de overledene te zijn. Barbara Uitvaartverzorging biedt die mogelijkheid wel en
heeft daarvoor een afscheidssuite.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook