De Utrechter Week 12 - page 15

Wandelgroep LOOP
De lente komt eraan. Daarom nodigt wandelgroep
LOOP u uit één keer gratis mee te komen lopen
in de lentemaand maart om te ervaren hoe fijn het
is samen met andere wandelaars in de buitenlucht
te bewegen. We lopen doordeweeks in Vleuten,
Nieuwegein en Maarssen. Op zaterdag lopen we
elke week vanaf een andere locatie. Meld u even
aan door een mailtje te sturen naar smitejj@dds.
nl en kom gratis een keer meelopen om de lente
te begroeten. Even bellen mag natuurlijk ook
06-22767450. Voor verdere informatie kun je de
website
bezoeken en
tegelijk de nieuwe mooie foto’s bekijken van de
wandelingen met wandelgroep LOOP.
Sportclubje voor 50-plusminus
In ons trimclubje op de donderdagavond is weer
plaats voor enthousiaste dames. Wij werken op
een sportieve, gezellige en ontspannen manier
aan onze conditie. De gemiddelde leeftijd is 50-
plus. Kom eens vrijblijvend een lesje meedoen!
Waar en hoe laat? Van 18.30 tot 19.30 uur in
de nieuwe sportzaal aan de Joh. Wagenaarkade
45A in Utrecht. En als straks de nieuwe Dafne
Schippersbrug klaar is, nog makkelijker bereik-
baar voor als je in Leidsche Rijn woont. Deze
fietsbrug komt over het dak van onze sportzaal
te lopen! Ben je nieuwsgierig geworden of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met An-
nemieke Wollenberg, 06-16613197.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 maart 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. insect; 7. handgeklap; 12. uitgestorven struisvogel; 13. huisvuil; 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. ziekenhuis-
afdeling (afk.); 17. larve van de vlinder; 19. Spaanse schilder; 21. familielid; 22. eikenschors; 24. balsport; 27. vrouw-
tjeskip; 28. hoofdstad van Oekraïne; 30. spie; 31. bedorven; 32. vakvereniging; 33. oude lap; 35. scheepsexploitant;
37. jong dier; 38. tweede oogst van een gewas; 41. Noord-Europeaan; 42. cijferpuzzel; 44. paarsachtige kleur; 46.
leep; 47. Franse kaassoort; 48. vluchtige relatie (voorval); 49. iemand met gemengd bloed; 50. Engelse lengtemaat;
52. deel van voet; 54. mythisch wezen; 56. priem; 58. gevangenis; 61. bloeiwijze; 62. openbaar vervoermiddel; 64.
bak (joke); 65. van geringe breedte; 67. Javaanse praatvogel; 68. vertragingsmiddel; 70. bladader; 72. zachte metaal-
soort; 73. vechtsport; 76. ontkenning; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. beest; 79. opsmuk; 81. laatsleden (afk.);
82. Scandinavische munt; 83. zin om iets te doen; 84. plechtige belofte; 86. openbaar ambtenaar; 87. aantekeningen
maken.
Verticaal
1. asociaal taalgebruik; 2. in memoriam (afk.); 3. gevangenis; 4. ochtendnevel; 5. netwerk van punten of lijnen;
6. werklust; 7. onophoudelijk; 8. balspel te paard; 9. soort dakbedekking; 10. wintervoertuig; 11. Berlijnse wijk; 16.
steen; 18. kostuum; 20. zangstem; 21. schrijfgerei; 23. soort zeewier; 25. insecteneter; 26. plezier; 27. gay (nicht); 29.
balsport; 32. racketsport; 34. vogeleigenschap; 36. complete mislukking; 37. werkschuw; 39. temperatuurregelaar;
40. jonge jenever; 42. deel van bruidsjurk; 43. groep van dieren; 45. afdeling (afk.); 46. soort (afk.); 51. verwaande
houding; 53. rivier in Utrecht; 54. telwoord; 55. hemellichaam; 56. god van de liefde; 57. koningstitel; 59. toegankelijk;
60. gezellig dineren; 62. buitenzitje bij een café; 63. worstelgreep; 66. brood van fijn roggemeel; 67. uitroep van
afkeuring; 69. bloeimaand; 71. opstootje; 73. zeegras; 74. metalen wasbak; 75. luizenei; 78. spoedig; 80. schuw dier;
82. deel van bijbel (afk.); 85. titel (afk.).
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van De Oud-Utrechter ging over de verandering der seizoenen en
luidde:
Nog even en de lente is weer in het land
Dat hadden velen, na een tijdje puzzelen, weer goed. Uit de goede inzendingen hebben we drie prijswinnaars geloot
die ieder een cd krijgen toegestuurd van Count Basie and his Orchestra in Concert. De prijswinnaars zijn: Lies Of-
fermans, A.B.H. Hamoen-Treur en J.F. Ammerlaan.
Voor de nieuwe puzzelopgave hebben we weer een leuke
prijs klaarliggen. Vijf winnaars mogen gratis naar de
VerzamelJaarbeurs die op 8 en 9 april wordt gehouden
in de Jaarbeurs in Utrecht. Het is de grootste zogeheten
‘Vintage beurs’ van Europa, inclusief een platen- en cd-
beurs. De winnaars krijgen ieder twee toegangstickets.
Stuur uw oplossing naar De Oud-Utrechter, Postbus
615, 3500 AP Utrecht of via internet naar info@
deoud-utrechter.nl. U kunt de puzzel ook oplossen op
onze website
.
Oproepjes
SCHRIJF MEE OVER UTRECHT 50-75
De Oud-Utrechter wijdt begin april een themanummer aan
de periode 1950-1975 in Utrecht. We doen daarvoor een
beroep op u, lezers van onze krant. We roepen u op verha-
len in te sturen over deze bijzondere periode. Herinnerin-
gen aan, anekdotes en verhalen over bijzondere gebeur-
tenissen, groot en klein, bijzondere mensen en bijzondere
plaatsen in de stad in deze periode zijn van harte welkom!
Stuur ze naar: De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP
Utrecht of naar
.
In het themanummer komt de organisatie van de manifes-
tatie Culturele Zondag 50-75, die op 23 april wordt gehou-
den, ook met uitgebreide informatie over het programma
van het evenement.
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
Kom met spoortrein
Genoten van het artikel over het Spoorwegmuseum in De Oud-Utrechter
van enkele nummers geleden. Wij verzamelen Maastrichts Aardewerk en
bezitten een kom van de Petrus Regout-fabriek met het decor ‘Spoortrein’.
En… we hebben de koperen etsplaat waarvan de afdrukken op de komme-
tjes staan: binnenkant, buitenkant en onderop. De kom is gemaakt in 1939
ter herdenking van het feit dat de stoomtrein De Arend in 1839 de eerste
rit van Amsterdam naar Haarlem maakte. Wie de kom heeft laten maken
weten we niet. Het Spoorwegmuseum misschien? Wie het weet mag het
zeggen.
Wim en Anke Meershoek
Stadhouderslaan 50
3417 TX Montfoort
0348472857
  
  




 


 

















 










 













 





















Horizontaal 1. insect; 7. handgeklap; 12. uitgestorven struisvogel; 13. huisvuil; 14. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 15. ziekenhuisafdeling (afk.); 17. larve van de vlinder; 19. Spaanse schilder; 21. familielid;
22. eikenschors; 24. balsport; 27. vrouwtjeskip; 28. hoofdstad van Oekraïne; 30. spie; 31. bedorven; 32.
vakvereniging; 33. oude lap; 35. scheepsexploitant; 37. jong dier; 38. tweede oogst van een gewas; 41.

  
  




 


 

















 










 













 





















    
    
  
      
  
     
Horizontaal 1. insect; 7. handgeklap; 12. uitgestorven struisvogel; 13. huisvuil; 14. sterk ijzerhoudende
grondsoort; 15. ziekenhuisafdeling (afk.); 17. larv van de vlinder; 19. Sp anse schilder; 21. familielid;
22. eikenschors; 24. balsport; 27. vrouwtjeskip; 28. hoofdstad van Oekraïne; 30. spie; 31. bedorven; 32.
vakvereniging; 33. oude lap; 35. scheepsexploitant; 37. jong dier; 38. tweede oogst van een gewas; 41.
Noord-Europeaan; 42. cijferpuzzel; 44. paarsachtige kleur; 46. leep; 47. Franse kaassoort; 48. vluchtige
relatie (voorval); 49. iemand met gemengd bloed; 50. Engelse lengtemaat; 52. deel van voet; 54.
mythisch wezen; 56. priem; 58. gevangenis; 61. bloeiwijze; 62. openbaar vervoermiddel; 64. bak (joke);
65. van geringe breedte; 67. Javaanse praatvogel; 68. vertragingsmiddel; 70. bladader; 72. zachte
metaalsoort; 73. vechtsport; 76. ontkenning; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. beest; 79. opsmuk;
81. laatsleden (afk.); 82. Scandinavische munt; 83. zin om iets te doen; 84. plechtige belofte; 86. open-
baar ambtenaar; 87. aantekeningen maken.
Verticaal 1. asociaal taalgebruik; 2. in memoriam (afk.); 3. gevangenis; 4. ochtendnevel; 5. netwerk van
punten of lijnen; 6. werklust; 7. onophoudelijk; 8. balspel te paard; 9. soort dakbedekking; 10. winter-
v ertuig; 11. Berlijnse wijk; 16. steen; 18. kostuum; 20. zan stem; 21. schrijfgerei; 23. soort ze wier; 25.
insecteneter; 26. plezier; 27. gay (nicht); 29. balsport; 32. racketsport; 34. vogeleigenschap; 36. com-
plete mislukking; 37. werkschuw; 39. temperatuurregelaar; 40. jonge jenever; 42. deel van bruidsjurk;
43. groep van dieren; 45. afdeling (afk.); 46. soort (afk.); 51. verwaande houding; 53. rivier in Utrecht; 54.
telwoord; 55. hemellichaam; 56. god van de liefde; 57. koningstitel; 59. toegankelijk; 60. gezellig dine-
ren; 62. buitenzitje bij een café; 63. worstelgreep; 66. brood van fijn roggemeel; 67. uitroep van afkeu-
ring; 69. bloeimaand; 71. opstootje; 73. zeegras; 74. metalen wasbak; 75. luizenei; 78. spoedig; 80.
schuw dier; 82. deel van bijbel (afk.); 85. titel (afk.).

1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook