De Utrechter Week 12 - page 5

Nieuwe woonwijken met ruime wo-
ningen werden uit de grond gestampt.
Werkende jongeren kregen geld te
besteden voor eigen vermaak en
kochten modieuze kleding, brom-
fietsen, muziekplaten. Iedereen kon
na zijn schoolopleiding werk krijgen
met vooruitzichten op ontplooiing en
loonsverhoging. De muziekindustrie
glorieerde in deze voor iedereen opti-
mistische tijd.
Kees van den Berg groeide tot zijn
tiende jaar op in Oudwijk en woonde
met het gezin met drie kinderen sinds
1958 in Oog in Al. “Mijn vader, telg
uit een ouderwetse slagersfamilie,
had een slagerij op de hoek van de
Mendelssohnstraat. In Oog in Al
waren op de straathoeken nog buurt-
winkels. Zwemmen konden we in het
Amsterdam Rijnkanaal, een Utrechts
Zandvoort aan Zee. Oog in Al was
een kinderrijke wijk waar bewoners
het bekende touwtje uit de brievenbus
hingen en je overal zo naar binnen kon
lopen. In onze straat woonde wethou-
der Albert van Koningsbruggen, waar
later het verzorgingshuis in Kanalenei-
land naar genoemd is. Ik was bevriend
met z’n zoon Peter.”
Muziek
Muziek maken was een hobby
van veel jongeren. “Met Peter had
ik, als 14-jarige, provisorisch een
radiozender opgericht. We maakten
programma’s voor vriendjes in de
straat. Bij gebrek aan een zendinstal-
latie spanden we elektrische draden
over straat. Door onszelf gemaakte
muziekprogramma’s speelden we ‘s
avonds af. Het was in 1962, de tijd dat
piratenzenders als Radio Veronica en
Radio Caroline opkwamen. Ik zat op
het Christelijk Lyceum in de Konings-
bergerstraat, speelde piano en gitaar
en richtte met mijn broer en een paar
vriendjes een band op: the Rhythms.
We speelden veel in Utrecht in werf-
kelders als Persepolis, bij dansscholen
en hippe clubs als Rootie Tootie en
Art.66. Hoogtepunten waren optredens
voor 9000 jongeren op het Paarden-
veld en in het voorprogramma van The
Moody Blues in de Jaarbeurs.”
Spelen bij een populaire jongensband
leidt veelal tot bewondering van jonge
meisjes. “Voor mij een verwarrende
periode. Ik had wel vriendinnen, maar
dat was meer omdat het zo hoorde. Ik
voelde me meer tot jongens aange-
trokken. Homoseksualiteit, daar werd
alleen negatief over gesproken. Pas
toen mijn seksuele voorkeur
voor mezelf duidelijk werd, ben
ik uit de kast gekomen.”
Na het Lyceum vond Kees werk
bij Drukkerij Bosch. “Ik werd opge-
leid voor een commerciële functie en
zag hoe onderbetaald personeel de
hele dag achter stampende machines
stond. Jan van Veen, vader van de
toen beginnende musicus Herman
van Veen, was er chef en zag dat het
drukkersvak niets voor mij was. Hij
vond dat ik, zoals zijn zoon, verder in
de muziek moest gaan. Maar de zware
werkomstandigheden, die ik gezien
had, bleven me bezighouden. Daarom
besloot ik me daarvoor te gaan inzet-
ten.”
Op de schop
Een logische opleiding is dan de
Sociale Academie De Horst in Drie-
bergen. “Eén van de docenten was
Piet Reckman, actieve ideologische
PvdA’er, Nieuw Links, de vernieu-
wingsbeweging binnen de PvdA. Het
hele onderwijssysteem ging, mede
door hem, op de schop. Studenten en
leraren overlegden elke zaterdag over
vernieuwing van de opleiding. Autori-
teiten bestonden niet meer. We sympa-
thiseerden ook met ontwikkelingen op
de WA-Stichting in Den Dolder, waar
directeur Carel Muller werkte aan
een gelijkwaardige leefgemeenschap
tussen psychiatrische patiënten en
behandelaars. Er werd daar veel meer
vrijheid toegestaan. Het mondde uit in
een publiek conflict door veel media-
aandacht, Muller werd ontslagen en
door de politie weggevoerd.”
Op de Sociale Academie vonden Kees
en enkele medestudenten dat tv een
verdovende en betuttelende invloed
had op de bevolking. “Hiernaar deed
ik een onderzoek, gevolgd door een
stage bij de NCRV om dat uit te wer-
ken in een programmaformat. Mijn
begeleider was Toon Gispen, de latere
wethouder Welzijn in Utrecht. Ik
kwam in contact met beroemde arties-
ten en nationaal bekende tv-figuren.
Jan Fillekers van Farce Majeure kwam
ook uit Utrecht. Met hem zong ik re-
gelmatig spontaan ‘Als ik boven op de
Dom sta’. Toen de NCRV te progres-
sief werd voor de christelijke achter-
ban moest het roer om. Ik kon mij hier
daardoor niet verder ontplooien en ben
er in 1978 vertrokken.”
Jeugdproblematiek
“Ik werd jongerenwerker in Wit-
tevrouwen en zag de ingewikkelde
jeugdproblematiek. Ik werd actief bij
het COC, onder andere met caba-
retgroep Spitsroeden en speelde in
popgroep Kadanz. Op mijn 50ste werd
ik beleidsmedewerker bij de gemeente
Utrecht voor migranten, welzijn en
tenslotte LHBT-emancipatie (Les-
bisch, Homo, Biseksueel en Transgen-
der). Ik heb geen vaste relatie meer;
muziek is mijn grote liefde en de rode
draad in mijn leven. Mooie herin-
neringen heb ik aan de jaren zestig in
Oog in Al, aan the Rhythms en met
veel genoegen speel ik nu in popgroep
2LOUZ.”
Herinneringen aan optimisme
in jaren zestig in Oog in Al
Begin jaren zestig namen de economische groei en welvaart spectaculair toe en ontrukten jongeren zich massaal aan de be-
dompte sfeer van de verzuiling en de verstarde gezinsideologie. Nederland werd overspoeld met nieuwe Amerikaanse producten
als wasmachines, stofzuigers en koelkasten die het gezinsleven veraangenaamden.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 maart 2017
pagina 5
Kadanz
Ouderen van nu zijn opgegroeid in enerverende naoorlogse jaren vol optimisme.Vooral in de jaren zestig braken jongeren zich
los van verkalkte tradities en ontstond er een ware jongerenrevolutie. Kees van den Berg (68) heeft warme herinneringen.
Interview door Jan Jansen
Kees van den Berg
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! Het grootste Gazelle assortiment in Nederland 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
GARANTIE OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
he fiets met Impulse en Panasonic systeem
en (op de elektrische delen) vanaf € 99,00
GARANTIE OP UW
TRISCHE GAZELLE FIETS
elektrische fiets met
systeem
p.v. 2 jaar)
GRATIS!
!
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
OnOvertrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen *
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar.
Experience Cent
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
City S ore
Amsterdamsestraatweg 591
355 EJ Utrech
030 244 6 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
VERLENG DE GARANTIE OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Bij aankoop van een elektrische fiets met Impulse en Panasonic systeem
U kunt 2 jaar garantie bijkopen (op de elektrische delen) vanaf € 99,00
VERLENG DE GARANTIE OP UW
NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Bij aankoop van een elektrische fiets met
Impulse en Panasonic systeem
NU 4 jaar garantie
(i.p.v. 2 jaar)
GRATIS!
Bespaar
€99,- EXTRA!
* De bovenstaande fietsen zijn slechts een greep uit onze collectie aanbiedingen.
** Deze actie is geldig van
24 september tot 1 november 2015
* De bovenstaande fietsen zij l chts e n greep uit onze coll ctie aanbi dingen.
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ U recht
030 244 26 37
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
OnOvertrOffen
nieuwste Pa
tOegePast OP Onze
gaz
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOO
* (tot 4 jaar garantie mog
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m²
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c
Van:
2249,-
Voor
Fiets kopen?
peterMacco.nl!
- koop online en voordelig ...
E ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
OnOv rtrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen *
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
City Store
Amsterdams straatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
OP UW NIEUWE ELEKTRISCHE GAZELLE FIETS
Panasonic systeem
len) vanaf € 99,00
OP UW
AZELLE FIETS
t
S!
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
Experience Center
Nijverheidsweg 18 b
3534 AM Utrecht
OnOvertrOffen
nieuwste PanasOnic techniek nu
tOegePast OP Onze
gazelle mOdellen *
fiets kOPen?
PetermaccO.nl!
- kOOP Online en vOOrdelig ...
* (tot 4 jaar garantie mogelijk)
Al sinds 1939 dé fietsenwinkel in Utrecht. Internetprijzen met service en garantie! 1750 m² fietsplezier op 2 locaties met ruim 2000 fietsen direct leverbaar.
Experience Center
Nijverheidsweg 18
3534 AM Utrecht
030 243 38 32
City Store
Amsterdamsestraatweg 591
3553 EJ Utrecht
030 244 26 37
* Gazelle’s krachtigste en lichtste
voorwielmotor ooit heeft tevens een
bijzonder laag geluidsniveau.
* Niet van een normale fiets te
onderscheiden door de geïntegreerde
onovertroffen Panasonic voorwielmotor.
* Ervaar een natuurlijke rijbeleving door de
trapondersteuning die uw eigen kracht
versterkt.
gazelle chamonix c7 hf
(Ook verkrijgbaar in dames)
Van:
2199,-
Voor
1799,-
gazelle Orange c8 hf
Van:
2249,-
Voor
1799,-
Het grootste
assortiMent
van nederland ruiM
2000 Fietsen op voorraad
Gazelle Chamonix C7 HF
ook verkrijgbaar in dames, incl. accu brons
n: 219 ,-
v 169 ,-
Gazelle Orange C8 HF
met accu brons
n: 2 49,-
v 179 ,-
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook