De Utrechter Week 12 - page 8

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 21 maart 2017
pagina 8
Lezing over kunstenaar Van de Hulst
In combinatie met de lopende tentoonstelling en het eeuwfeest van de kunstschilder, schrijver
en beeldhouwer Willem G. van de Hulst organiseert het Vechtstreekmuseum een lezing/rondlei-
ding waarbij dieper op het gedachtengoed van deze veelzijdige kunstenaar wordt ingegaan. Zijn
zoon Wim presenteert 29 maart de avond. Hijzelf heeft zich veelzijdig ontwikkeld in de sfeer van
zijn eigen tijd. Hij studeerde kunsten aan Artibus en de Rietveld Academie. Als jonge fotograaf
begon hij met het portretteren van grillige rocksterren als Lou Reed en Nick Cave. Voor Volks-
krant Magazine fotografeerde hij hierna jarenlang de portretten waarbij onder meer Hugo Claus,
Umberto Eco en Isabel Allende voor zijn lens verschenen. Hij is met zus Rose Marijne medebe-
heerder van Atelier Willem G. van de Hulst te Nieuwersluis. (Zie ook elders op deze pagina)
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa
eigenlijk gebleven? En zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier? U bent niet de
enige met vragen over een verzameling munten, postzegels, papiergeld, ansichtkaarten of pen-
ningen. Daarom houdt de Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) elke woensdag een open
inloopdag. Wie zijn of haar verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen
10.00 en 16.00 uur terecht bij de MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is
er desgewenst advies met betrekking tot verkoop of verzekering. Informatie: 030-6063944 of
kijk op
Muziek en vitaal ouder worden
In bibliotheek Vleuterweide is donderdag 6 april een nieuwe aflevering in de serie bijeenkom-
sten rond ‘Vitaal ouder worden’. Deze keer draait alles om muziek. Muziekgroep de Koningskin-
deren zingt liederen uit verschillende muziekperiodes van klassiek, via opera en operette naar
musical. Vera Heins speelt deze ochtend enkele prachtige vioolstukken. In het tweede gedeelte
van de ochtend kunt u naar hartenlust meezingen met bekende Nederlandse liedjes, o.l.v. Irene
Franssen. De Koningskinderen, Elly de Bruin, Lida van Agthoven en Dick Schuurman worden
gecoached door zangpedagoge Loes de Koning. Het geheel wordt op de piano begeleid door
Jan Bloemkolk. Deze ochtenden zijn een gezamenlijk initiatief van Welzaam, Hofpoort Leidsche
Rijn en de Bibliotheek Utrecht.
Vraag het de plantendokter in het Repair Café
Moet een bepaalde plant op een lichte of juist donkere plaats staan? Wat voor grond heeft ze
nodig? Heeft ze mest nodig? Wanneer en hoe moet je een plant verpotten? En welke plant past
het best in mijn huis? De plantendokter in Repair Café Utrecht-Oost beantwoordt al dit soort
vragen zaterdag 25 maart. Hij laat eventueel informatie vanaf zijn smartphone zien. Bezoekers
zelf kunnen overigens ook foto’s op hun smartphone meenemen van de plant(en) waarover ze
vragen hebben. Het verpotten of bemesten gebeurt niet in het Repair Café. De plantendokter
geeft alleen uitleg. Natuurlijk wordt in het Repair Café ook weer het gebruikelijke spul gerepa-
reerd: huishoudelijke apparaten, lampen, elektronica (cd- of dvd-speler, printer), gereedschap
en speelgoed. Ook worden er kleine reparaties uitgevoerd aan kleding en huishoudtextiel,
fietsen en kleine meubelstukken.
Leer Utrecht beter kennen
Deelnemers aan de voorjaars-
cursussen van Gilde Utrecht
krijgen de kans de stad beter
te leren kennen. Dat kan bin-
nenkort tijdens twee cursussen
over architectuur. De Architec-
tuurcursus Bouwstijlen geeft
een overzicht van de architec-
tuurgeschiedenis van de stad
Utrecht. Deze cursus staat al
gedurende een 10-tal jaren op
de lijst van het cursusaanbod
van het Gilde en wordt in voor-
en najaar gegeven. Aan de orde
komen vijf verschillende bouw-
stijlen. In de architectuurcursus
Buiten de singel -west staat
elke keer één wijk centraal. Op
een karakteristieke locatie in
de wijk wordt een introductie
gegeven gericht op de variatie
in bouw en de stedenbouwkun-
dige planning die aan de wijk
ten grondslag ligt. Vervolgens
maken de deelnemers een
wandeling van ongeveer twee
uur door de wijk. Start is om
10.00 uur en de eindtijd is circa 13.00 uur.
‘Jezus was geen populist’
Dat is de titel van de Martinuslezing van dit jaar, die op 29 maart wordt gehouden in het Pas-
toraal centrum Aloysius. Iedereen is welkom om er bij te zijn als Dirk Gudde, voorzitter van de
Raad van Kerken, spreekt. Zijn verhaal heeft de titel ‘Jezus was geen populist’. Gudde belicht te-
gen de achtergrond van het huidige populisme de rol van de kerken in de samenleving vanuit de
“navolging van Christus”. In het evangelie staan liefde en barmhartigheid centraal, woorden die
in de politieke discussies vaak ontbreken. Drs. Dirk Gudde studeerde theologie in Utrecht. Sinds
anderhalf jaar is hij voorzitter van de landelijke Raad van Kerken. Eerder was hij beleidsmede-
werker van de r.k. Bisschoppenconferentie op het gebied van oecumene en van pastoraat. Als
pastoraal werker is hij voornamelijk actief in Voorschoten af (bisdom Rotterdam). Dirk Gudde
is ook actief geweest in de politiek, in een landelijke functie en lokaal als gemeenteraadslid en
wethouder in Zeist. De Martinuslezing is een initiatief van de Parochie St. Martinus en wordt dit
jaar voor de achtste keer gehouden. Met de lezingen wil de parochie bijdragen tot ‘duurzaam
denken en doen’ op alle gebied.
Vanaf 23 maart
Voorjaarscursussen Gilde Utrecht
Gilde Utrecht houdt ook dit voorjaar weer cursussen om Utrecht
beter te leren kennen. Zo start op 23 maart de architectuurcursus
Bouwstijlen en op 6 april de architectuurcursus Buiten de Singel -
West. Het gaat in beide gevallen om vijf bijeenkomsten. Deelname
kost 75 euro per persoon per cursus inclusief koffie en cursusma-
teriaal. Aanmelden: kijk op de website
cursussen-en-lezingen
Zaterdag 25 maart
Plantendokter bij Repair Café Utrecht-Oost
Zaterdag 25 maart is een plantendokter bij Repair Café Utrecht-Oost. Bezoekers kunnen bij hem vooral
terecht met vragen over de verzorging kamerplanten. Ook wordt er weer gerepareerd natuurlijk. Ook
kunt u een praatje aanknopen met andere bezoekers, eventueel bij een kop koffie. De toegang is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor parkeren moet worden betaald. Reparaties
worden van 13.30 tot 16.00 uur aangenomen. Adres: Buurtcentrum Sterrenzicht, Keerkringplein
40, Utrecht-Oost. Meer informatie via de website
, e-mailadres repairca-
of tel. (06) 1677 5696 (Judy Sijlbing).
Woensdag 29 maart
Lezing over Willem G. van de Hulst in Vechtstreekmuseum
Het Vechtstreekmuseum in Maarssen organiseert 29 maart in het
museum een lezing over Willem G. van de Hulst door zijn zoon Wim van
de Hulst. Aanvang: 20.00 uur. Entree, inclusief koffie/thee € 15,00. Voor
inschrijven en informatie zie de website van het Vechtstreekmuseum,
Op 17 mei wordt deze lezing herhaald.
Martinuslezing door Dirk Gudde
In het Pastoraal centrum Aloysius aan de A. van Ostadelaan 4 in Utrecht
verzorgt Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland, dit
jaar de Martinuslezing. De titel: ‘Jezus is geen populist. Werk voor de
kerk na de stembusuitslag’. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: gratis.
Donderdag 6 april
Vitaal ouder worden met muziek
In de serie bijeenkomsten rond ‘Vitaal ouder worden’ organiseren Bibliotheek Vleuterweide, Stichting
Welzaam en Zorgpoort Leidsche Rijn elke eerste donderdag van de maand (behalve in januari en
juni) een bijeenkomst met voorlichting door specialisten aangevuld met een ontspannende activiteit.
Donderdag 6 april gaat het over muziek. De ochtenden beginnen om 10.00 uur en zijn om 11.30 uur
afgelopen. De toegang en consumpties zijn gratis. Wel graag vooraf reserveren via
-
recht.nl of via de balie in het Informatiecentrum.
Elke woensdag
Munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten
Ergens slingeren nog de postzegelalbums van opa op zolder. Een open inloopdag. Wie zijn of haar
verzameling deskundig en gratis wil laten beoordelen, kan tussen 10.00 en 16.00 uur terecht bij de
MPO, Energieweg 7, IJsselstein, nabij Utrecht. Aansluitend is er desgewenst advies over verkoop of
verzekering. Informatie: 030-6063944 of kijk op
. Meer info elders op deze pagina’s.
Vermeld uw evenement in deze ladder!
Bel: José Gouweleeuw, 030-8200570
Esmay Hoekman 030 - 8200570
bisonbowlingmaarssen.nl
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook