De Utrechter Week 14 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
In dit nummer van De Oud-
Utrechter loopt de manifesta-
tie Utrecht 50-75 als een rode
draad door alle pagina’s met
verhalen. Met als openings-
verhaal een nostalgische te-
rugblik op uitgaan in de jaren
vijftig en zestig in Utrecht en
omgeving, geschreven door
Willem Heijster. Ongetwijfeld
een feest van herkenning voor
menig lezer.
Het was in de tweede helft van de ja-
ren ‘50 dat ik met mijn vriend Laurens
bijna iedere zaterdagavond naar de
bioscoop ging. Zo niet, dan gingen
we naar Oud-Loosdrecht en wel naar
jachthaven Van Dijk, waar we in de
loods luisterden naar gezellige, swin-
gende jazzmuziek. Daarna nog even
naar ‘t Kompas, een café-dancing in
die plaats waar je kon dansen op een
verlicht glazen dansvloertje. De mu-
ziek kwam uit een prachtige jukebox,
die zodanig bij het vloertje was opge-
steld dat je er bij wijze van spreken
geld in kon doen tijdens het dansen.
In het midden van de jaren zestig ben
ik er nog vaak gaan dansen met mijn
vrouw. We kwamen nogal eens Rudi
Carell en Bueno de Mesquita tegen,
die daar aan de bar hingen of na ons
kwamen binnenvallen. Maar goed
voor hen dat er toen nog geen blaas-
proef bestond!
Bioscoop
Als we naar de bioscoop gingen, was
dat meestal het Filmac-Theater. Daar
draaide men altijd
spannende actiefilms,
bij voorkeur westerns.
Maar ook heel vreemde
films zoals ‘De trom-
men van Fu Manchu’
(al begin jaren vijftig).
Zo’n film was aan het
einde niet afgelopen.
Het vervolg ervan was
een week later. Dus
ging je weer terug.
De serie bestond uit
liefst 12 delen. Kassa!
Prijzen tussen 35 cent
en 1 gulden.
Jazzkelders
Na de bioscoop gingen
we naar onze vaste ca-
fetaria of naar een van
de twee jazzkelders in
Utrecht. Deze twee jazzkelders, Perse-
polis en Utrechtse Jazzclub, lagen aan
de Oude Gracht. Je kon daar heerlijk
zitten luisteren aan tafeltjes met
parasols. Ja, u leest het goed: parasols
in de werfkelder. Ziet u het al voor
u? Er kon ook gedanst worden. Of
liever gezegd: geschuifeld, vanwege
de grote drukte. Daar traden bekende
jazzmusici op, zowel Amerikaanse als
Nederlandse. Onder andere Trio Pim
Jacobs met Rita Reys en vele anderen.
Op de fiets
Als we naar de cafetaria gingen, was
dat per fiets. Alles ging per fiets in die
tijd, tenminste wat ons betreft. Eind
jaren vijftig werden de fietsen ver-
vangen door een Kaptein Mobyletje
en nog later door een DKW-motortje
met tankversnelling. De bioscoop was
op het Vredenburg, de cafetaria op de
Amsterdamsestraatweg, tegenover
de wijk Ondiep. Om daar te komen
moesten we eerst de Smakkelaars-
brug over, of via de draaibrug bij het
Paardenveld. Zowel die bruggen als
de Catharijnesingel bevinden zich nu
niet meer op die plaats. De singel is
trouwens wel bezig aan een grandioze
come-back!
Cafetaria
Het vertoeven in de cafetaria was
voor mij eigenlijk het leukste van de
hele avond. De reden daarvan was
voornamelijk de prachtige jukebox
die daar stond te spelen. Die jukebox
was een schitterende Seeburg V-200.
Hij werkte op dubbeltjes en kwartjes,
waarvoor je respectievelijk één en
drie platen kon beluisteren. We zaten
daar gezellig aan een tafeltje wat na
te praten over de voorbije avond of
plannen te maken voor de volgende
dag, zulks tijdens het draaien van onze
favoriete muziek. Dat was natuurlijk
rock ‘n roll, maar ook The Great
Pretender van The Platters, die grijs
gedraaid werd. Ook nummers van
Charles Aznavour en Frank Sinatra
waren razend populair.
We kregen niet genoeg van al die
muziek uit die mooie jukebox en
zijn hierdoor heel wat dubbeltjes
en kwartjes kwijtgeraakt. Toen al
droomde je even weg en zag je zo’n
prachtige jukebox op je kamer staan.
Helaas was dat maar een wensdroom.
Even later keerde je weer tot de wer-
kelijkheid terug. Wij aten en dronken
wat, een hartig hapje en Coca-Cola,
terwijl een van ons af en toe naar het
buffet liep om daar voor een stuiver
wat pinda’s uit een pindapot te halen.
Meestal verbleven we een uur in de
cafetaria, waarna we naar het ouderlijk
huis van mijn vriend gingen om nog
wat plaatjes te draaien op zijn kamer.
Nu, ruim vijftig jaar later, staan er
twee jukeboxen in mijn huis. Een
ervan is, u raadt het al, een Seeburg
V-200. Zo’n zelfde machine waaraan
ik zoveel herinneringen had overge-
houden. Ook mijn vriend uit die tijd
heb ik najaar 1989 ontmoet, na 25
jaar. Dat gebeurde bij toeval, in de
Hema. Ik was hem na mijn huwelijk
uit het oog verloren, maar het plaatje
van mijn herinnering was nu com-
pleet. U zult ongetwijfeld begrijpen
dat een V-200 voor mij meer betekent
dan zo maar een jukebox!
Willem Heijster
030-2932338
Jukeboxen, cafetaria’s en jazzkelders
Dinsdag 4 april 2017 . Jaargang 8 nr. 7
Deze week o.a.:
Ali van de
Hoeff
Pag. 5
Rietveld
Schröderhuis
Pag. 7
Van Stadsie
tot Stad
Pag. 11
De eerste
zoen
Pag. 13
Na een uitgaansavond wat plaatjes draaien en napraten.Willem Heijster tussen de lp’s op de kamer van vriend Laurens Hesse
Oplage: 55.30 ex.
Willem Heijster bij de jukebox Seeburg V200
Gansstraat 130
3582 EL Utrecht
telefoon 030 251 69 55
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Taxichauffeurs gezocht!
Flexibele inzetbaarheid en/of inzetbaar
voor het leerlingenvervoer/dagbesteding
Geen chauffeurskaart?
Wij verzorgen cursus en baan
Wij zien je inschrijving graag tegemoet
via
Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht
06 45 363 220
altinguitvaarten.nl
Hiske Alting &
Pauline Res
alting uitvaarten
ruimte voor afscheid
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook