De Utrechter Week 14 - page 14

95 jaar Domtorentjes
Op 1 april 2017 was het 25 jaar
geleden dat wij de banketbakkerij
overnamen van de familie Blom. Het
was ook de dag dat de Domtorentjes,
de bekende chocolaatjes met roomvul-
ling, 95 jaar bestaan.
Evert en Gerda van Sloten
Utrecht
Joop Ganzeman
In de jaren 50/60 was er veel ambulan-
te handel die in onze straat, de Riet-
straat in Ondiep, langskwam. Zo was
er Simon, de bakker van Do Schat die
bij ons altijd zijn bakje koffie kreeg,
de visboer op vrijdag, koffie bij fami-
lie Heegers, Miltenburg de melkboer
en ook Miltenburg de groenteboer en
de voddenboer die om een of andere
reden de bijnaam de tentenneus had en
rond de kerstdagen luidkeels riep om
hazen en konijnenvellen. De meesten
met de bakfiets en de groenteboer
met paard en wagen. Maar mijn beste
herinneringen gaan toch uit naar Joop
Ganzeman, de aardappelenboer die op
woensdagmiddag en zaterdagmorgen
zijn ronde door de wijk deed en die
al een auto had; een groene Ford met
open laadbak. De ouders van Joop
hadden de winkel in de Klaverstraat.
Het waren heel lieve mensen, maar
wel zwaar in het geloof. Joop Ganze-
man had daar volgens mij niet zoveel
mee, maar was een bijzonder amicale
en flamboyante man en samen met
mijn twee jaar oudere broer Herman
was ik elke woensdag en zaterdag,
van 1956 tot en met 1959, zijn hulpje.
De route begon in het eerste gedeelte
van de Rietstraat -Vijgenboomstraat
- Elsstraat -tweede gedeelte Rietstraat-
Amandelstraat- Vlierboomstraat naar
de Sparstraat en in sommige straten
was het deur aan deur 10-15 of meer
kilo’s aardappelen bij de toen vrij gro-
te families en dat twee keer per week.
Vaak werden de kosten opgeschreven
in het toen zo bekende boekje en als
het op afrekenen aankwam, ontbrak
er weleens een bladzijde bij sommige
klanten. Joop wist dit precies en deed
dan of hij het niet in de gaten had. Hij
rekende bij anderen, waarvan hij wist
dat zij het beter hadden, iets meer. Een
moderne Robin Hood. Wij hadden het
altijd goed, elke zaterdag een hele le-
verworst. Nog zo’n echte, in varkens-
vel, die we gezamenlijk, in de cabine
van de auto, soldaat maakten. In die
tijd voor ons een hele traktatie. Ons
loon was drie gulden vijftig per week.
Op zaterdag moesten we dan naar
de Amsterdamsestraatweg om twee
gulden te brengen naar Banierhuis en
een gulden naar Danvers als afbetaling
voor onze fietsen en voetbalschoenen.
Tijdens de grote vakanties gingen
we vaak met Joop mee om spullen te
brengen naar gehuurde huisjes van
klanten, zoals naar het bekende ten-
tenkamp in Katwijk. Of hij nam ons
op zondag mee, samen met zijn vrouw
Loes, naar Drievliet, een grote speel-
tuin. In juni 1958 had Joop kaartjes
geritseld voor de beslissingswedstrijd
van DOS om het kampioenschap van
Nederland in Nijmegen. Wij, als lid
van DOS, wilden daar natuurlijk graag
bij zijn. De cabine zat vol en gezeten
op twee kratten achterin de open
laadbak ging het toen naar Nijmegen.
Na de feestvreugde over het behaalde
kampioenschap hebben we Joop en de
auto niet meer terug kunnen vinden
en zijn als 12- en 14-jarigen gewoon
op de supporterstrein gestapt, terug
naar Utrecht. Er zijn altijd bijzondere
mensen in je leven: Joop Ganzeman
was er zo een.
Cees van der Weert
Treinenwinkels
Iedereen is het opgevallen dat het
winkelbeeld de afgelopen halve eeuw
enorm is veranderd. Buurtwinkels en
speciaalzaken hebben plaatsgemaakt
voor de winkels van ketens. De
speelgoedbranche is zo’n bedrijfstak
die geheel is veranderd. Bart Smit en
Intertoys voeren de markt aan, houten
speelgoed en blokkendozen zijn
vrijwel verdwenen. Er is een lange
periode geweest dat jongens voor hun
verjaardag altijd
technisch speel-
goed, zoals raceba-
nen, Meccano en
treinen kregen. Alle
speelgoedwinkels
hadden hiervan
een assortiment
en er waren zelfs
speciaalzaken voor
treinen. Van de laatste kennen we in
Utrecht misschien nog wel nog de
winkels van Determan, Serree, Van
Arkel en Maurits. In een straal van
500 meter had je wel een stuk of vijf
verkooppunten. Met de neus tegen de
etalageruit zagen jongens welhaast
onvervulbare dromen op prachtige
demonstratiebanen van Fleischmann,
Trix Express en Märklin. In de
beginjaren van de elektrische treinen
werden die ook nog verkocht door
winkels met een technisch karakter,
zoals fietsenwinkels en winkels met
elektrische apparaten, omdat de fabri-
kant zeker wilde zijn van technisch
geschoold winkelpersoneel.
Helaas is de modelspoorhobby
tanende, de nog wijd verbreide Lego
en Thomas de Treinen ten spijt. Nu,
helaas, moet je de straal uitbreiden tot
50 kilometer om vijf verkooppunten
te vinden. Ze zijn op een enkel geval
na (zoals Kuijpers in de Minre-
broedersstraat) uit het straatbeeld
verdwenen en de handel is voor een
belangrijk deel op internet terechtge-
komen.
Ik was in 1961 dolblij met mijn eerste
elektrische trein. Het was daarna
heel lang een dankbaar cadeauonder-
werp bij verjaardag en Sinterklaas.
Treinen hebben mij al vroeg leren
modelbouwen en geleerd hoe dingen
in elkaar zitten. Het tegenwoordige
modelspoor is geen speelgoed meer
voor kleine jongens. Modellen zijn
uiterst gedetailleerd en daardoor ook
kwetsbaar. De digitale techniek en
computers hebben onvermijdelijk hun
intrede gedaan.
Gelukkig zijn er gelegenheden
nog eens de neus tegen de ruit van
de speelgoedwinkel van weleer te
drukken, zoals de Clubdag van de
Stichting Trix Express. Paaszaterdag
15 april richten zij de sporthal van J.F.
Witte in De Bilt in met alleen maar
Trix Express treinen uit de oude, maar
ook minder oude en nieuwe doos. De
voor u vroeger onbetaalbare locomo-
tieven en wagens komen ineens onder
handbereik. Verzamelaars laten mooie
exemplaren uit hun verzameling zien.
Techneuten tonen dat Trix meegaat
in de vooruitgang, maar ook dat je
met ‘analoge’ besturing nog heel veel
plezier kunt hebben. Kinderen kunnen
onder deskundige leiding kennisma-
ken met dit mooie speelgoed door zelf
rails te leggen en treinen te bedienen
op een groot tableau. En vanzelfspre-
kend zijn er vele ‘zoldervondsten’ te
koop en is er een reparatieploeg om
uw trein weer tot leven te wekken.
J.W. Leguit
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 4 april 2017
pagina 14
Tijdschrift Oud-Utrecht weer
uit
Het tijdschrift Oud-Utrecht is weer uit
en ook in het tweede nummer van dit
jaar veel aandacht voor de manifestatie
Utrecht 50-75. Zo wordt Utrecht als
de hoofdstad van de parapsychologie
belicht en is er speciale aandacht voor
de Jaarbeurs in de jaren vijftig, die toen
nog op het Vredenburg was gevestigd
en ambitieuze uitbreidingsplannen had.
Ook een interessant artikel is dat van
Ton van Schaik over De Dames Kanun-
nikessen en hun Cloese 1957 - 2017.
Het tijdschrift Oud-Utrecht is een
uitgave van de Vereniging Oud-Utrecht.
Losse nummers kosten 3 euro per stuk
en zijn verkrijgbaar bij Het Utrechts
Archief Hamburgerstraat 28, Broese
Stadhuisbrug 5, Bruna Nachtegaalstraat
83, Bruna Zevenwouden 220, Museum
Catharijneconvent Lange Nieuwstraat
38, Readshop Oudegracht 427 en
Utrecht Toerisme Domplein 9.
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de
krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
TANTE POST
U
Colofon
De Oude Stad B.V. neemt bij de vervaardiging
van De Oud- Utrechter grote zorgvuldigheid in
acht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijk
-
heid voor de inhoud van redactie of advertentie.
Prijswijzigingen en zetfouten zijn voorbehou
-
den. Copyright De Oude Stad BV; niets uit deze
uitgave mag worden gekopieerd voor publicatie
in andere media zonder uitdrukkelijke schrifte
-
lijke toestemming van de uitgever.
De Oud-Utrechter
is een uitgave van:
De Oud-Utrechter BV
Postbus 615
3500 AP Utrecht
Tel:
030 - 302 00 17
Email:
Website:
Administratie:
Advertenties:
José Gouweleeuw,
030-8200570
Eindredacteur:
Peter Schilthuizen
Tel: 030 - 302 00 17
Email:
Vormgeving:
Reclamestudio Baasimmedia,
Nieuwerkerk a.d. IJssel
Esmay Hoekman:
Tel: 030 - 82 00 570
Ontvang voortaan De Oud-Utrechter in uw brievenbus
Ja, ik wil een jaarabonnement op De Oud-Utrechter.
Ik ontvang hiervoor een factuur van De Oud-Utrechter BV en betaal:
€ 54,90 (in Nederland)
€ 82,50 (buitenland)
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Ingangsdatum
Wilt u dit abonnement cadeau geven? Vul dan hieronder de gegevens in van de ontvanger.
Dhr./Mevr. Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Plaats
Deze bon kunt u opsturen naar: De Oud-Utrechter BV, Postbus 615, 3500 AP Utrecht of ga naar
en vul de bon digitaal in.
FC Utrecht Jeugdacademie zoekt
chauffeurs m/v
op vrijwillige basis die het vervoer van haar jeugd spelers kan
verzorgen. Vervoer houdt in naar school en naar trainingscomplex
Zoudenbalch.
Wil je deel uitmaken van een enthousiast team reageer dan op
deze advertentie. Je kan dit doen door te bellen naar
John van den
Hurk 06-54263423
ook voor meer informatie.
FC Utrecht betaalt een vrijwilligersvergoeding en biedt de
mogelijkheid thuiswedstrijden van het eerste bij te wonen.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook