De Utrechter Week 14 - page 15

Stichts Vrouwenkoor zoekt
versterking
We zijn een gezellig koor met
ongeveer 25 enthousiaste leden, die
het heerlijk vinden met elkaar een
prachtig klassiek repertoire neer te
zetten onder de bezielende leiding
van dirigent Paul Krijnen. Het koor
is opgericht in 1932 en zingt muziek
van onder meer Claudio Monteverdi,
Orlando di Lasso, Franz Schubert,
maar ook van modernere componisten
zoals Catharina van Renes 1858-1940
en Jan Nieland. Kortom, een diver-
siteit aan wereldlijke en religieuze
muziek uit verschillende stijlperioden.
Elke twee jaar studeren we een groter
stuk in en voeren dat uit, samen met
professionele musici in een feestelijk
concert. Ter afsluiting van het seizoen
organiseren we jaarlijks een gezellig
kooruitje. Nieuwsgierig geworden?
Kom dan eens naar onze repetitie.
Elke dinsdagmiddag repeteren we van
13.45 uur tot 15.45 uur in de parochie-
zaal van de Augustinuskerk. Ingang
aan de Rozenstraat 1 (naast parkeer-
garage La Vie). Of bel één van onze
bestuursleden, Ingrid 030-2333951 of
Rozemarijn 030-6925051. Je bent van
harte welkom! Meer informatie: www.
stichtsvrouwenkoor.nl
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 4 april 2017
pagina 15
Puzzel mee en win !!!
Horizontaal
1. zeer hoge snelheid; 7. niet zonnig; 12. aanwijzend voornaamwoord; 13. zuiver gewicht; 14. vlaktemaat; 15. lengtemaat
(afk.); 17. niet langzaam; 19. flesafsluiting; 21. koninklijk besluit (afk.); 22. alsmede; 24. het heelal (wereld); 27. Koreaans
automerk; 28. gemalen graan; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. deel van de
hals; 33. voordeel; 35. uitbouw aan een huis; 37. drankbuffet; 38. drinkebroer; 41. keukenmeester; 42. Indonesisch eiland; 44.
videofilmpje; 46. ondiep stilstaand water; 47. uiting van vrolijkheid; 48. iemand die voor niets deugt; 49. hetzelfde; 50. toe-
spraak; 52. plaats in Zwitserland; 54. luchtturbulentie (valwind); 56. aanlegplaats; 58. onbehouwen en hard rijden; 61. gehoor-
orgaan; 62. mals stuk vlees zonder been; 64. bloeimaand; 65. slaginstrument; 67. medicijn; 68. de schepper; 70. vogelverblijf;
72. por (duw); 73. plaats in Noord-Holland; 76. kledingstuk; 77. kippenproduct; 78. paarsachtige kleur; 79. deel van bijenkorf;
81. rivier in Italië; 82. slangvormige vis; 83. schoenmakersgerei; 84. behoeftig; 86. vulkanische uitbarsting 87. arbeidsloon.
Verticaal
1. ijsverkoper; 2. technische dienst (afk.); 3. vordering; 4. spijslijst; 5. verbonden met internet; 6. boerenplaats; 7. vuistvechter;
8. zomers (zwoel); 9. Scandinavische munt; 10. Frans lidwoord; 11. pittige Mexicaanse saus; 16. afgemat; 18. bouwland; 20.
deel van etmaal; 21. vochtig koud; 23. graafschap in Engeland; 25. deel van bestek; 26. kraaiachtige vogel; 27. boterton; 29.
horecagelegenheid; 32. plaats in Friesland; 34. ogenblik; 36. verblijfplaats voor vee; 37. dierengeluid; 39. tropische vetplant;
40. door ouderdom afgetakeld (seniel); 42. zuivelproduct; 43. adellijk persoon; 45. Engels gerecht (gebak); 46. Engelse
kroeg; 51. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 53. mannetjesschaap; 54. etappeoverwinning; 55. schijf (part); 56. onstui-
mig; 57. bekende bouwsteentjes; 59. vloeibare mest; 60. kous met mazen; 62. beslissingswedstrijd; 63. fakkel; 66. koordans;
67. onwrikbaar; 69. spoedig; 71. zeepwater; 73. zoutachtig; 74. telwoord; 75. schoolvak; 78. stuk doek of stof; 80. open plek
in een bos; 82. uitroep van pijn; 84. titel (afk.).
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer van De Oud-Utrechter haakte in op het eind van het eerste kwar-
taal van dit jaar en luidde:
Roert maart ook ditmaal zijn staart?
Veel lezers hadden dat na wat puzzelen door en stuurden hun oplossing in. Daaruit lootten wij vijf winnaars die ieder
twee tickets krijgen voor de VerzamelJaarbeurs, die op 8 en 9 april in Utrecht wordt gehouden. Het is de grootste
vintagebeurs van Europa. De prijswinnaars zijn: M.A. van Rijnsoever, Sophie van Arkel, Robert Frank Laveman,
George Wolfswinkel en F. Balte.
Voor de nieuwe puzzelopgave hebben we weer
drie leuke prijzen klaarliggen. Drie winnaars
krijgen de dubbel-cd ‘Dinner for hungry col-
lectors’ toegestuurd met tal van nummers van
de echte jazzlegendes, zoals Louis Armstrong,
Billie Holiday, Count Basie en Ella Fitzgerald.
Stuur uw oplossing naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500
AP Utrecht of via internet naar
. U kunt de puzzel ook
oplossen op onze website
.
Oproepjes
Wie staan er op de foto?
Dit is een klassefoto van klas 1 of 5 van de
Gerardus Majellaschool. Nog een echte jon-
gensschool, aan de Grave van Solmsstraat
2. De onderwijzer was frater Dorothé. De
eerste klas was van het jaar 1936/1937. De
vijfde klas van 1941/1942. De jaarrapporten
van die klassen heb ik nog in m’n bezit.
Toen was er nog een verschil tussen de
armen- en de rijkenschool. Misschien zijn er
jongens die nu oud zijn en zich hier herken-
nen. Zou wel leuk zijn om te horen. Reacties
zijn welkom.
A.M. van Gool (‘Fonssie’)
030-6666141
In verband met de privacywetgeving wijst De Oud-Utrechter de lezers erop dat zij met het insturen van een oproepje
akkoord gaan met het vermelden van hun adresgegevens in de krant en daarmee tevens in het krantenarchief op het internet.
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
Horizontaal 1. zeer hoge snelheid; 7. niet zonnig; 12. aanwijzend voornaamwoord; 13. zuiver gewicht;
14. vlaktemaat; 15. lengtemaat (afk.); 17. niet langzaam; 19. flesafsluiting; 21. koninklijk besluit (afk.); 22.
alsmede; 24. het heelal (wereld); 27. Koreaans automerk; 28. gemalen graan; 30. keel-, neus- en oor-
heelkunde (afk.); 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. deel van de hals; 33. voordeel; 35. uitbouw
KRUISWOORDPUZZEL
1
2 3 4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14
15 16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
2
49 70
31 38 73 43
87 65 14 69
59 86 7 35 24 26 34
84 29 80 1 12
56 39
75
Horizontaal 1. zeer hoge snelheid; 7. niet zonnig; 12. aanwijzend voornaamwoord; 13. zuiver gewicht;
14. vlakte aat; 15. lengtemaat (afk.); 17. niet la gzaam; 19. flesafsluiting; 21. koninklijk besluit (afk.); 22.
alsmede; 24. het heelal (wereld); 27. Koreaa s automerk; 28. gemalen graan; 30. k el-, neus- en oor-
heelkunde (afk.); 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. deel van de hals; 33. voordeel; 35. uitbouw
aan een huis; 37. drankbuffet; 38. drinkebroer; 41. keukenmeester; 42. Indonesisch eiland; 44. video-
filmpje; 46. ondiep stilstaand water; 47. uiting van vrolijkheid; 48. iemand die voor niets deugt; 49. het-
zelfde; 50. toespraak; 52. plaats in Zwitserland; 54. luchtturbulentie (valwind); 56. aanlegplaats; 58.
onbehouwen en hard rijden; 61. gehoororgaan; 62. mals stuk vlees zonder been; 64. bloeimaand; 65.
slaginstrument; 67. medicij ; 68. de schepper; 70. vogelverblijf; 72. por (duw); 73. plaats in Noord-Hol-
land; 76. kledingstuk; 77. kippenproduct; 78. paarsachtige kleur; 79. deel van bijenkorf; 81. rivier in Ita-
lië; 82. slangvormige vis; 83. schoenmakersgerei; 84. behoeftig; 86. vulkanische uitbarsting 87. arbeids-
loon.
Verticaal 1. ijsverkoper; 2. technische dienst (afk.); 3. vordering; 4. spijslijst; 5. verbonden met internet;
6. boerenplaats; 7. vuistvechter; 8. zomers (zwoel); 9. Scandinavische munt; 10. Frans lidwoord; 11. pit-
tig Mexic anse saus; 16. afg m t; 18. bouwl d; 20. deel van tmaal; 21. vochtig koud; 23. graaf-
schap in Engeland; 25. deel van bestek; 26. kraaiachtige vogel; 27. boterton; 29. horecagelegenheid;
32. plaats in Friesland; 34. ogenblik; 36. verblijfplaats voor vee; 37. dierengeluid; 39. tropische vetplant;
40. door ouderdom afgetakeld (seniel); 42. zuivelproduct; 43. adellijk persoon; 45. Engels gerecht
(g bak); 46. Engelse kroeg; 51. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 53. mannetjesschaap; 54. etap-
peoverwinning; 55. schijf (part); 56. onstuimig; 57. bekende bouwsteentjes; 59. vloeibare mest; 60. kous
met mazen; 62. beslissingswedstrijd; 63. fakkel; 66. koordans; 67. onwrikbaar; 69. spoedig; 71. zeep-
water; 73. zoutachtig; 74. telwoord; 75. schoolvak; 78. stuk doek of stof; 80. open plek in een bos; 82.
uitroep van pijn; 85. titel (afk.).
KRUISWOORDPUZZEL
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook