De Utrechter Week 14 - page 5

“Mijn man Henk en ik zaten in de
handel. Het was scharrelen, elke dag
weer om aan de kost te komen. Henk
werd de Paling genoemd en stond
zo sinds zijn jeugd bekend, omdat in
de buurt waar hij opgroeide, bij de
‘Rooje Brug’, iedereen een bijnaam
had. Niemand kende zijn echte naam.
Henk werkte in het begin van ons
huwelijk een tijdje als lasser in Pernis
aan pijpleidingen. Handelen deed hij
erbij. Dat was spannend, leverde meer
op en werd ons bestaan. Het huis aan
de Springweg, waar we ingetrok-
ken waren, was van de gemeente en
bestemd voor de sloop. Het was in
staat van verval. Van elke gulden die
we verdienden, waren er drie kwartjes
voor het opknappen en een kwartje
voor het eten.”
Het is nu niet meer voor te stellen. De
Springweg stond in de jaren zestig
vol met geparkeerde auto’s en met
te verkopen spullen op de stoep van
meerdere uitdragerijen. “Wij hadden
wel een winkelruimte, maar daar
konden we lang niet alles in kwijt.
Grote tweedehands spullen als meu-
bels van inboedels die we opkochten,
ijscokarren, auto’s en fietsen stonden
op de stoep. We werkten samen met
handelaar Joop de Lor. Veel hande-
laren kwamen bij ons over de vloer.
Daar zaten ook erkende misdadigers
bij als Ouwe Nol, die niet schuwde
ergens een overval te plegen.”
In de handel wordt van alles aan-
geboden. “Je wist nooit of het geen
gestolen spullen waren. Daarom hield
ik een register bij waarin ik opschreef
van wie ik het had gekocht en voor
welke prijs. Als ik het niet vertrouwde
en iemand niet kende, wilde ik zijn
legitimatie ook opschrijven. Een man
bood ons eens een schilderijtje aan en
vroeg 500 gulden. We hadden dat geld
op dat moment niet, stelden voor het
voor hem te verkopen en zetten het
daarom in onze etalage. Op een dag
komt Ouwe Nol langs, die ons een
krant laat zien waarin staat dat er een
bijzonder kostbaar schilderij is gesto-
len en de eigenaar 3.500 gulden be-
schikbaar stelt voor de eerlijke vinder.
Het schilderijtje in onze etalage dus.
We haalden het direct weg. We ver-
wachtten dat de eigenaar nu snel zou
langskomen, maar dat gebeurde niet.
Nol stelde voor het in te metselen en
na jaren weg te halen. Maar het was te
laat. De politie was er achter gekomen
en arresteerde Henk. Het kostte veel
moeite aan te tonen hoe we het in ons
bezit kregen. Henk moest voorkomen,
maar werd vrijgesproken.”
Ouwe Nol zat halverwege de jaren
zestig bij Henk en Ali aan een biertje
toen er een enorme consternatie in
de buurt ontstond: een overval met
poging tot moord op een jonge vrouw,
vlak om de hoek in de Haverstraat.
“Nol liep er rustig met ons naartoe om
te kijken. Later bleek dat de overval
door Hans van Zon gepleegd was en
Ouwe Nol zelf de bedenker was. Van
Zon werd gearresteerd en bekende drie
moorden op jonge vrouwen te hebben
gepleegd. Hij wees Ouwe Nol aan als
informant en inspirator. De kranten in
heel Nederland stonden vol van deze
seriemoordenaar. Van Zon werd in
1969 tot levenslang veroordeeld. Ook
Ouwe Nol moest de bak in.”
Soms kwamen er interessante partijen
goederen langs. “Van een collega,
naast wie we op het Waterlooplein in
Amsterdam stonden, hoorden we van
een partij nieuw gereedschap. Hij kon
het voor een goede prijs inkopen bij
een loods in Amsterdam. We kochten
via hem hele partijen op en zetten
onze winkel ermee vol. Na een dag op
het Waterlooplein kwamen we thuis
en bleek onze hele winkel leegge-
haald. Henk naar het politiebureau om
aangifte te doen, maar hij werd direct
vastgezet. Toen hij niet terugkwam
ging ik ook naar het politiebureau.
Daar vertelden ze me niets. Maar ik
vermoedde toen wel dat het mogelijk
gestolen gereedschap was. Ben ‘s
avonds naar die loods in Amsterdam
gegaan om ernaar te vragen. De vol-
gende ochtend vroeg deed de politie
een inval in de loods. Bleek dat die
leeg was, dezelfde nacht leeggehaald.
Omdat we konden aantonen aan wie
we betaald hadden, mochten we ons
gereedschap bij Domeinen terughalen.
Wat bleek, de helft was verdwenen.
Had het eigen personeel achterover
gedrukt! Zo’n ervaring is een deuk in
het geloof in mensen.”
Ali’s uitdragerij is een herinnering aan
het handelsverleden van de inmiddels
geheel opgeknapte Springweg. “Henk
is negen jaar geleden overleden. Zelf
heb ik maar drie jaar lagere school
gehad en heb de uitdragerij voort-
gezet. Het echte leven heb ik wel,
vaak tot eigen scha en schande, leren
kennen. Je krijgt in de wereld van de
handel zeker mensenkennis. Nu, op
mijn 85e, ben ik nog actief en blij met
mijn levenservaring die ik op mijn
kinderen en kleinkinderen heb mogen
overbrengen.”
De laatste uitdragerij van de
mooi opgeknapte Springweg
Het bord Uitdragerij hangt aan de gevel van Springweg 27. Ali van de Hoeff heeft de uitdragerij 53 jaar. Toen ze met haar man en
drie kinderen het huis in 1964 betrok, was de Springweg een vervallen straat. Huizen waren slecht onderhouden en veelal door
bewoners verlaten. Door de leegstand kwamen er pakhuizen en uitdragerijen. De hele binnenstad ging in die tijd sterk achteruit.
Alle aandacht van het gemeentebestuur was gericht op de plannen voor Hoog Catharijne en op verkeersdoorbraken om en door
de binnenstad om autoverkeer ruim baan te geven.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 4 april 2017
pagina 5
Van een vervallen straat in de jaren zestig is de Springweg nu een gewilde woonplek in het museumkwartier met mooie monu-
mentale woonhuizen.Ali van der Hoeff (85) heeft de straat in 53 jaar ingrijpend zien veranderen. Zij heeft er een uitdragerij.
Interview door Jan Jansen
Ali van de Hoeff
De kosten van een uitvaart bedragen, afhankelijk
van uw wensen, al gauw zo’n 6.000 tot 7.000 euro.
U kunt deze kosten o.a. middels een uitvaartverze-
kering dekken. Een uitvaartverzekering vergoedt
de kosten van een uitvaart. Er zijn twee soorten
uitvaartverzekeringen: een natura-uitvaartverzeke-
ring en een kapitaalverzekering.
Natura-uitvaartverzekering
Bij een natura-verzekering worden er een aantal
standaard diensten verzekerd, zoals het werk van
de uitvaartverzorger, de kist, het rouwdrukwerk en
de rouwauto. Deze verzekering heeft de volgende
kenmerken:
• De uitvaart wordt precies zo geregeld als in de polis
genoemd staat. Nabestaanden hoeven geen extra kos-
ten te betalen, maar als nabestaanden andere wensen
hebben, zal wel bijbetaald moeten worden.
• Omdat het een pakketverzekering is kan er in
principe alleen worden gekozen voor aangesloten
uitvaartverzorgers. Wilt u de uitvaart door een andere
uitvaartondernemer laten verzorgen, dan wordt er
veelal een (lager) bedrag uitgekeerd, waarvan de
gekozen diensten over het algemeen niet volledig
betaald kunnen worden.
• De nabestaanden zitten meestal vast aan alle diensten
die onderdeel zijn van het gekozen pakket, zelfs wan-
neer men van deze diensten geen gebruik wil maken.
Er zal dan ook geen geld worden uitgekeerd.
Kapitaalverzekering
Bij deze uitvaartverzekering keert de verzekeraar aan
de nabestaanden een geldbedrag uit, waarmee de uit-
vaart verzorgd en betaald kan worden. De kenmerken
van een kapitaal uitvaartverzekering zijn:
• Nabestaanden hebben volledige vrijheid over het te
besteden bedrag. Er is dus vrijheid in keuze over hoe
de uitvaart wordt ingericht.
• Er is volledige vrijheid in de keuze van een uitvaart-
verzorger.
• De hoogte van het verzekerd bedrag kan vooraf
bepaald worden. Zo kunt u dus voor een sobere of
uitgebreide uitvaart kiezen.
• De nabestaanden dienen bij het regelen van de uit-
vaart zelfstandig een uitvaartverzorger in te schakelen
en alles in overleg met hem/haar in te vullen.
• In sommige gevallen kan het voorkomen dat de
hoogte van het uitgekeerde bedrag op het moment
van overlijden niet voldoende blijkt te zijn om de
wensen in te vullen. De nabestaanden zullen dan bij
moeten betalen. Zeker bij lang geleden afgesloten,
niet geïndexeerde uitvaartverzekeringen kan dit het
geval zijn.
Veel mensen hebben in het (verre) verleden een
uitvaartverzekering afgesloten. Of zij namen de
verzekering over die hun ouders ooit voor hen afge-
sloten hebben. Daardoor is vaak niet exact duidelijk
waarvoor zij zijn verzekerd. Is dat bij u ook het geval?
Wij kunnen u kosteloos en vrijblijvend inzicht in uw
uitvaartverzekering(en) geven: heeft u een natura-
uitvaartverzekering of een kapitaalverzekering, voldoet
die uitvaartverzekering nog aan uw wensen, wordt er
t.z.t. voldoende uitgekeerd om de uitvaartkosten te
dekken of past een andere financieringsvorm of type
uitvaartverzekering wellicht beter bij uw huidige situ-
atie? Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
met Barbara op 030-2966666.
Barbara Uitvaartverzorging
Egginklaan 51
3527 XP Utrecht
Tel. 030 – 296 66 66
Het verzekeren van uw uitvaart
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook