De Utrechter Week 14 - page 8

23 APRIL 2017
foto links: A.A.M. Witkamp / foto rechts: J.P. van Al , bron: Het Utrechts Archief
STADSKANTOOR UTRECHT
STADSPLATEAU 1
De hele maand april is de tentoon-
stelling
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
in het Stadskantoor te
zien. Hiervoor selecteerden Ad
van Liempt en Ton van den Berg
de mooiste privéfoto’s die zij na een
oproep voor hun gelijknamige foto-
boek kregen toegezonden.
Op 23 april zijn de auteurs aanwezig
en geven zij een presentatie met
enkele makers van de foto’s.
Ook brengt AORTA hier het grootse
optimisme en de grootse ambities
van de stadsplanners van Utrecht
na de oorlog tot leven met de 3-in-1
lezingen
Stadsleven in de uitdijende
stad
en
Grootse ambities voor de
oude binnenstad
. Verder zijn er
originele plankaarten, video’s en
foto’s van de naoorlogse stadsont-
wikkeling te zien, met op gezette
tijden een toelichting van stadsken-
ners Bettina van Santen, Arjan den
Boer en Hans Buiter.
DIVERSE LOCATIES
Buurtwandeling langs
de Kromme Rijn
Fietstocht Overvecht
Buurtwandeling Hoograven
Fietstocht Kanaleneiland
Buurtwandeling Halve Maan
Wandeling Hoog Catharijne
Architectuurcentrum AORTA
organiseert diverse buurtwande-
lingen en fietstochten die langs
de hoogtepunten uit de Utrechtse
stadsontwikkeling tussen 1950 en
1975 voeren. Bekijk de website van
Culturele Zondagen voor meer
informatie over deze stadtours.
Duur wandeling of fietstocht is
1,5 uur. Kosten: € 5,- (U-pas gratis).
De capaciteit is beperkt, graag
aanmelden via aorta.nu
WIJK C
NEDERLANDS VOLKSBUURT
MUSEUM WATERSTRAAT 27 29
Al voor de oorlog zijn er vergaande
plannen voor de sanering van Wijk C.
Het begint allemaal met de aanleg
van de Jacobstraat dwars door de
wijk waardoor deze letterlijk uit
elkaar wordt gereten. De tentoon-
stelling
De Utrechtse Droom of hoe
Wijk C bijna ten onder ging
toont
zowel de stedenbouwkundige
impact als de enorme impact voor
de inwoners, die ‘het Wijk’ voor
hun neus zien verdwijnen. In het
museum is tevens de korte film
Markt in Wijk C
te zien, een zang-
spoedcursus in het Utregs dialect
door Victor Frederik en een wande-
ling met Koos Marsman door Wijk C
van ‘the sixties’.
VENUE
VARKENMARKT 16
CAFÉ ZANZIBAR
WILLEMSTRAAT 51
CAFÉ WILLEM SLOK
KORTE KOESTRAAT 2
Braaf en zedig was Utrecht in de
eerste helft van de jaren ‘60. In 1965
sloot de gemeente jeugdclub De
Paraplu aan de Oudegracht omdat
daar een ‘verderfelijke sfeer’ hing.
Maar de vooruitgang was niet tegen
te houden, ook niet in de muziek.
Er ontstond een bloeiende popcul-
tuur in de stad. De beatmuziek van
de jaren ‘60 herleeft op deze zondag
in de cafés van Wijk C. Een walk
down memory lane met optredens
van The Jets (Venue), Rob van den
Berg (Café Zanzibar) en The Jugglers
(Café Willem Slok).
VREDENBURGPLEIN
In een caravan uit 1975 wordt door
middel van oude tv's een beeld
geschetst van de Croeselaan zoals
'ie was en hopelijk ook blijft. Pet van
de Luijtgaarden neemt i.s.m. andere
buurtbewoners de Croeselaan onder
de loep.
WINKEL VAN SINKEL +
OUDEGRACHT 158
Na de brunch start direct de wer-
velende
Talkshow 1950-1975
met
interessante gasten, muziek,
columns en minimaal één goochel-
act. Onder leiding van Oscar Kocken
en Patrick Nederkoorn is te horen
hoe Utrecht flink op de schop ging
in de jaren vijftig, zestig en begin
zeventig van de vorige eeuw. Er
wordt stil gestaan bij de beroemde
goochelaar Kaps, de rasentertainer
Wim Sonneveld, de angst voor de
Russen, het dempen van de grach-
ten, het verzet tegen Hoog Catharij-
ne, de swingende jazz in de kelders,
de strijd tussen de Sjorsklanten en
Vetkuivers, The Jets en nog veel
meer. Met gasten als Jaap van de
Klomp, Marcel van Dam, Gijs
Schreuders, Tony Neef, Jan Terlouw
e.v.a. De Culturele Zondag wordt hier
afgesloten met een Feesie en muziek
uit de jaren ’50-’75
THEATER KIKKER
GANZENMARKT 14
Speciaal voor
Utrecht 50-75
maken
theatergroep Aluin en Paul Feld een
voorstelling over een historische
gebeurtenis in 1958: het Utrechtse
DOS wordt landskampioen. DOS en
MARNIXLAAN
AMSTERDAMSE
CARTESIUSWEG
AMSTERDAMSESTRAATWEG
NIJVERHEIDSWEG
TRACTIEWEG
LOCOMOTIEFSTRAAT
FREGATSTRAAT
2E DAALSEDIJK
SERINGSTRAAT
ROYAARDS VAN DEN HAM
THORBE
NAR
VAN EGMONDKADE
VAN HOORNEKADE
JULIANAPARKLAAN
VLEUTENSEWEG
J.P. COENSTRAAT
KANAALSTRAAT
KEULSEKADE
KEULSEKADE
LESSINGLAAN
SPINOZAWEG
LESSINGLAAN
JOSEPH
HAYDN
LAAN
JOHAN WAGENAARKADE
EVERARD MEIJSTERLAAN
PARK OOG IN AL
BEETHOVENLAAN
HANDELSTRAAT
MOZARTLAAN
DICKENSLAAN
WEG DER VERENIGDE NATIES
RAVELLAAN
LEIDSEWEG
SCHÖNBERGLAAN
BENEL
VAN BIJNKERSHOEKLAAN
ADMIRAAL HELFRICHLAAN
VA
DOMINEE MARTIN LUTHER KINGLAAN
KANAALWEG
GROENEWEG
BILITONKADE
CREMERSTRAAT
LOUIS COUPERUSSTRAAT
ZWEDER VAN ZUYLENWEG
HERMANNUS ELCONIUSSTRAAT
MAJELLAPARK
JULIANAPARK
Tal van stedenbouwkundige projecten maken
dat het huidige Utrecht aan het veranderen is.
Ook in de naoorlogse periode veranderde het
karakter van Utrecht ingrijpend. Van een stad
met zware industrie naar een stad met dienst-
verlening, een groeiende universiteit en een
bloeiend cultureel leven. Hoe werd deze periode
beleefd? De Culturele Zondag
Utrecht 50-75
leidt langs belangrijke locaties en gebeurtenissen
uit die periode, en brengt middels theater, foto’s,
film, muziek en persoonlijke verhalen deze
markante periode tot leven. Op deze pagina’s
een beknopt overzicht van alle locaties en
activiteiten, kijk voor meer informatie op de
website van Culturele Zondagen.
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
7
8
3
4
5
6
9
Foto: L.H. Hofland, bron: Het Utrechts Archief
Afbeelding: Hollandse Meesters
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 4 april 2017
pagina 8
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook