De Utrechter Week 16 - page 1

U
Dé g r a t i s k r an t voo r de e ch t e Ut r e ch t e r
Oplage: 55.300 ex.
Ook na de Culturele Zondag,
over Utrecht tussen 1950 en
1975, die als een rode draad
door ons vorige nummer liep,
bleven de verhalen over die
periode binnenkomen. In
deze krant publiceren we er
daarom nog enkele. Zoals
dit prachtige verhaal over
een jeugd in die periode in
Utrecht, geschreven door
Hans van Eck.
Met mijn ouders en zusjes woonde ik
op de Koppeldijk aan de rand van de
stad, het huidige Laagraven. Bij mijn
moeder achter op de fiets kwam ik in
de jaren vijftig bij mijn grootouders
in de wijk Wittevrouwen, toen nog
grauw, grijs met de vieze stank van de
aanwezige gasfabriek. Op straat kon
volop worden gespeeld, want auto’s
waren nog een bezienswaardigheid.
Deze bezoekjes op zaterdag werden
vaak gecombineerd met een bezoek
aan de markt op het Paardenveld om
een visje en een bloemetje te kopen.
Op de plek van de gasfabriek is nu het
mooie Griftpark, de straten zijn voller
met auto’s, maar de markt bestaat
nog steeds. Alleen staan de kramen
nu op het Vredenburg, de plek waar
vroeger auto’s werden geparkeerd,
een poppenkastspeler zijn show met
Jan Klaassen en Katrijn opvoerde en
de pindaman zijn lekkernij aan de
voorbijgangers verkocht. Met op de
achtergrond het oude Jaarbeursgebouw
stonden er zelfs de kermisattracties.
Wonen in treinen
Na mijn lagere schoolperiode, in (toen
nog een dorpje) Houten, ging ik naar
de middelbare school in Utrecht. Mijn
mulo stond aan de Rubenslaan, vlakbij
het Lodewijk Napoleonplantsoen, met
daartussen de Kromme Rijn. Om daar
te komen fietste ik dwars door de wei-
landen, over het Houtensepad, langs
de forten, de zogenaamde Lunetten.
Langs de spoorlijn stonden oude trein-
rijtuigen, die vanwege de woningnood
als woningen werden gebruikt. Waar
de uitgestrekte weilanden waren, staan
nu de huizen van de wijk Lunetten.
Al fietsend kwam ik dan bij de,
inmiddels verdwenen dubbele spoor-
wegovergang aan de Bokstraat. Een
lastig obstakel, omdat je daar altijd
lang voor de neergelaten spoorbomen
moest wachten. Daarom probeerde
je, als het even kon, ook al waren
de bomen al half naar beneden, er
toch nog snel onderdoor te komen.
Voorovergebogen over het stuur ging
het dan, onder luid geschreeuw van
de seinwachters uit het naastgelegen
seinhuis, vaak nog net goed.
Galgenwaard
Op de mulo zat ik op zaterdagmorgen
nog in de klas die door leraren met
hun sigaar sigaret of pijp vol in de
rook werd gezet. Het schoolgebouw
staat er nog, maar bij een reünie een
paar jaar geleden bleek de bouwkun-
dige staat zo slecht dat alleen de bene-
denverdieping nog werd gebruikt. Via
de gymnastieklessen in de inmiddels
verdwenen Jan Willem Gunningschool
kwam ik door een enthousiaste gymle-
raar met diverse sporten in aanraking.
Onder andere het zaalhandbaltoernooi
in de Bernardhal met de ongelijke
vloer van betonplaten en stoeptegels
en het schoolkorfbaltoernooi aan de
Zuilenselaan in Zuilen. Ook ging ik
naar stadion Galgenwaard, met de
wielrenbaan, om naar het wielrennen
achter motoren of een voetbalwed-
strijd van DOS te kijken. Het oude
stadion is afgebroken en heeft plaats
gemaakt voor een mooi nieuw stadion,
echter zonder wielrenbaan.
Na een succesvolle en plezierige
schoolperiode ben ik gaan werken,
alleen wist ik totaal niet wat ik wilde.
Uiteindelijk ging ik werken bij de
reeds lang verdwenen grootgrutter
Piet de Gruyter aan het Smaragdplein.
Daar bezorgde ik met een bakfiets
boodschappen en liep, als de nor-
maalste zaak van de wereld, elke dag
met de dagopbrengst van duizenden
guldens over straat naar de AMRO-
bank. Al snel had ik gezien dat deze
werkzaamheden niets voor mij waren
en ik ging werken bij een accountants-
kantoor.
Lange haren
Inmiddels waren de jaren 60 aange-
broken, de periode waar de jeugd zich
steeds meer ging afzetten tegen de
brave burgerlijke, bekrompen situatie
van de gevestigde orde uit de jaren
50. De lange haren vormden een
symbool van een generatiekloof. Ook
mijn haren werden, tot ergernis van
mijn ouders, langer en mijn kleding
nonchalanter. De nieuwe muziek
met de bijbehorende idolen ging een
belangrijke rol spelen. Als voorbeeld
een botsing met mijn vader over de
haardracht.
Mijn vader had een manier ontdekt
mij naar de kapper te krijgen. Hij
haalde de naald uit mijn pick-up, mijn
kostbare schat waarop ik mijn platen,
EP-tjes van mijn idolen draaide. De
naald kon ik terug krijgen als de
kapper mijn haar kort genoeg had
geknipt.
Bandjes
In de stad ontstonden plekken waar
de jeugd samenkwam om naar hun
favoriete muziek te luisteren, onder
andere de grachtkelders Cavern en
Sarasani waren populair. Ook ging
ik met vrienden naar optredens van
bekende en minder bekende bands o.a.
het optreden van de Moody Blues in
de Jaarbeurs en Les Baroques in een
kerkzaal op het Kanaleneiland waren
een belevenis. Geïnspireerd door de
diverse bands begonnen mijn vrienden
en ik net als zoveel jongelui in de
tijd, ook een bandje. We noemden ons
‘DOP, Dop en de Erwten’ en begon-
nen te oefenen. We hadden veel ple-
zier, maar optredens bleven beperkt.
We hadden wel mooie professionele
kaartjes. Dat kwam door Cees, die
bij een drukkerij werkte. In diezelfde
periode werden mijn vriend Jan Wil-
lem en ik gevraagd door een band van
de Spaanse vereniging van gastarbei-
ders in Utrecht of we met hen wilden
meespelen. We speelden in de grote
zaal van het houten noodgebouw, ge-
bouw Tivoli in park Lepelenburg. Het
gebouw met de ingebouwde bomen.
Lees verder op pagina 3
Pick-upnaald pas terug na knipbeurt
Dinsdag 18 april 2017 . Jaargang 8, nr.8
Deze week o.a.:
Café TrösT
Pag. 5
1400 nieuwe
persfoto’s
Pag. 7
Kleuterleid-
sters
Pag. 9
Voorjaars-
special
Het oude Tivoli in het park Lepelenburg
Oplage: 55.30 ex.
Meer informatie:
Donaudreef 25
Utrecht
Dag en nacht bereikbaar
voor directe hulp na
overlijden(030) 262 2244
Geertekerkhof 3
3511 XB Utrecht
06 45 363 220
altinguitvaarten.nl
Hiske Alting &
Pauline Res
alting uitvaarten
ruimte voor afscheid
Winkelcentrum Overvecht -
Tel: 06 55 15 89 65 - 6 dagen per week open
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook
orghulpmiddelen
groeit. Ze openden daarom onlangs een grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTRECHT
VERHUISD!
Een ro lator, sc ot obiel, rolstoel of en sta-opstoel nodig? De gem ente (WMO)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat o
zorghulpmiddelen
groeit. Ze openden d arom onlangs en grotere winkel in Sho pingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
Op alle producten zit garan
oud kunt u
bij ZORGOUTLET UTRECHT
ZORGHULPMIDDELEN
2e HANDS & NIEUW
10% ExtRA kORtING op onze
scootmobielen, ook 2e hands
Ook voor onderhoud en reparaties
2e HANDS ZORGHULPMIDDELEN
Een rollator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De gemeente (WMO)
vergoedt lang niet altijd d kosten en dan kan het een prijzig verhaal worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ook: de vraag naar tweedehands zorghulpmiddelen
groeit. Z o
gs en grotere winkel in Shoppingcenter Overvecht.
Wij komen graag bij u langs, ook voor onderhoud en reparaties.
Zorgoutlet
Utrecht
ZORGOUTLET
UTREC T
VERHUISD!
Een ro lator, scootmobiel, rolstoel of een sta-opstoel nodig? De ge ente ( O)
vergoedt lang niet altijd de kosten en dan kan het en prijzig verh al worden. Bij
ZORGOUTLET UTRECHT merken ze dat ok: de vr ag n ar t edehands zorghulp i delen
groeit. Ze
gs en grotere winkel in Sho pingcenter Overvecht.
Mét een openingsactie: een rollator voor maar € 35,- (op is op!).
n
oud kunt u
facebook.com/deoudutrechterkrant
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook