De Utrechter Week 16 - page 20

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 18 april 2017
pagina 20
AxionContinu is een organisatie voor
wonen, zorg en revalidatie met
locaties in Utrecht, IJsselstein en Lopik.
Ook biedt AxionContinu thuiszorg,
waaronder wijkverpleging en
huishoudelijke hulp.
Onze locaties:
De Bijnkershoek
De Componist
De Drie Ringen
Hospice IJsselstein
’t Huis aan de Vecht
De Ingelanden
Isselwaerde
Koningsbruggen
Marhaban
Mariënstein
De Parkgraaf
De Schutse
Voorhoeve
Voorveldse Hof
De Wartburg
Zorghotel De Wartburg
Servicebureau AxionContinu
030 – 282 22 77
Zorghotel De Wartburg
AxionContinu. Optimisten in de zorg.
De eerste steen bij de ingang,
de zwaan op het torentje en de
prachtige kapel, zij zijn allemaal
deel van de indrukwekkende
geschiedenis van De Wartburg
in het Utrechtse Oog in Al.
Een geschiedenis die teruggaat tot 1841, toen
dr. Johannes Decker Zimmerman, predikant
van de Utrechtse Lutherse gemeente,
met financiële steun van suikerfabrikant
Johan Pieter van Dorsselen het eerste
‘Wees- oude mannen- en vrouwenhuis’
opende op het Domplein van Utrecht.
Na het huis aan het Domplein, betrok men
een pand aan de Nieuwegracht. In 1941 werd
het markante witte gebouw in Oog en Al in
gebruik genomen. Rusthuis De Wartburg - zo-
als het toen heette - werd beschouwd als een
hypermodern bejaardenhuis, waarbij bewoners
zelfs een eigen kamer met sanitair hadden,
een unicum in die tijd.
Museumroute brengt historie tot leven
Sinds 2013 is het gebouw in gebruik als
zorghotel. Bij de renovatie die hieraan vooraf
ging, zijn veel historische elementen intact
gebleven. Daarom is er nu een museumroute
met audiotour ontwikkeld. Iedereen is welkom
om deze museumroute te lopen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de
receptie van Zorghotel De Wartburg, waar
wordt uitgelegd hoe het werkt. Het adres is
Kennedylaan 300 te Utrecht. De museumroute
is gratis.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 20
Powered by FlippingBook