De Utrechter Week 16 - page 9

Ik kreeg dit verzoek, omdat ik in en
na de oorlog mijn kleuterschooljaren
doorbracht op de Ondiep-kleuter-
school en daarna de ‘grote school, die
ernaast gevestigd was, bezocht. Ver-
volgens heb ik 21 februari 2017 mijn
eerste oproep geplaatst in deze krant.
Waardevolle tips
Hoewel ik veel meer reacties had
verwacht op mijn verhaal in De Oud-
Utrechter van 21 februari 2017 over de
kleuteronderwijzeressen van de On-
diepschool, ontving ik toch per brief,
telefoon en computer vijf waardevolle
tips, waaronder zeker vier met een
naam. Hartelijk dank hiervoor.
Overigens, van Truusje Ligtenringen
heb ik tot op heden niets vernomen.
Ook niet op mijn brief met ingesloten
retourenveloppe met postzegel. Lekker
ouderwets, maar wat nog steeds werkt,
dacht ik. Dus ik maak misschien nog
een kansje. Dat de Ondiepers niet zo
vlot reageren, kan ik best begrijpen.
Al die moeite doen voor wat? Diep
nadenken, oude herinneringen ophalen
en dan op papier zetten en als je dan
tegen de 80 bent, is dat toch een heel
werk. Ondertussen dus toch vier na-
men van de zes kleuteronderwijzeres-
sen ontvangen. Al hoop ik tezijnertijd
toch op wat meer.
Zes kleuterleidsters
Groepsfoto 1 is vermoedelijk uit 1945
en laat ons zes kleuterleidsters zien.
Staande links bovenin is Johanna Ach-
terbergh, geboren 13 oktober 1926 en
later bekend als Jo Meyneke-Achter-
bergh (bron; mw. Achterbergh-Donker
te Nieuwegein.) Zij zal op de foto
ongeveer 20 jaar oud zijn. De persoon
zittende vooraan blijft onbekend. De
derde zittende vooraan is mevrouw
A. Heeman (bron; mw.H.Veenendaal
te Beusichem). Nummer 4 (staande
midden) is vermoedelijk Alie Feenstra
(later juf 1e klas) (bron. F.Landzaat).
Nummer 5 (zittende vooraan) is Jo
van Oort (bron; mw.D.v.Waay-Peters
te Dordrecht). Nummer 6 (zittende
vooraan-brildragend) blijft onbekend.
Oudere foto
Groepsfoto 2 is mogelijk een wat
oudere foto (let maar eens op de kle-
ding en haardracht). Hier herkennen
we mevrouw A. Heeman (voornaam
onbekend). De andere kleuterleid-
sters zijn duidelijk een stuk jonger
en voor die tijd moderner. Mevrouw
Wakelkamp uit Utrecht meldt dat de
rechtse juf met bril, arm op haar rug
en gebloemde jurk juf Duivenman
is en dat de foto kort na de Tweede
Wereldoorlog is genomen. Helaas is
verdere informatie onbekend.
Groepsfoto 3 toont een grote groep
kinderen, met links en rechts bovenin
de leerkrachten (A. Heeman en A.
Feenstra). Ik herken enkele latere
klasgenootjes van de ‘Grote school’,
zoals wij die toen noemden. We waren
dan zeker zes jaar oud en je begon bij
de strenge juffrouw Alie Feenstra in de
eerste klas! Maar onderwijs kon gaf zij
als de beste!
Tegenprestatie
Ik moedig u aan ook de 98 foto’s
te bekijken. Een mailtje naar
is voldoende.
Ik verwacht wel van u als tegenpresta-
tie natuurlijk een naam (liefst meer!)
van een tot op heden onbekende
leerkracht of leerling. En misschien
ontdekt u dan u zelf wel terug! Dat
zou best leuk zijn! Dat gebeurde ook
bij Emmie Cöhrs en die vond ook haar
broertje Anton op de foto terug.
Frans Landzaat, Schalkwijk
030-6011207
Kleuterleidsters ‘op herhaling’
Van het Utrechts Archief
(beeldbank) ontving ik 98,
voor hen totaal onbekende en
niet gedateerde, foto’s die ge-
maakt zouden zijn in de voor-
malige Ondiep-kleuterschool
in Utrecht. Het verzoek was
eens te kijken of er wat te
herkennen viel. Zelf dacht
het Utrechts Archief dat zij
deze foto’s mochten dateren
omstreeks 1935. Maar wie er
allemaal op de foto’s staan,
was de grote vraag.
De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 18 april 2017
pagina 9
Groepsfoto 1
Groepsfoto 2
Belinda Meuldijk
In week 21 van dit jaar belde
mijn dochter Marjolein met
de vraag of ik op zaterdag 25
maart mee wilde naar de Bro-
cante Kasteelfair in Slot Zeist.
Zelf noem ik een Brocante altijd een
veredelde vlooienmarkt of snuffelmarkt.
Ik hoop niet dat ik iemand hiermee
beledig maar zo zie ik het nu eenmaal.
Alleen zijn de prijzen op een Brocante
een stuk hoger dan op een vlooienmarkt
en ook moet je een entreeprijs betalen.
Wat je hier te zien krijgt, zijn ook al-
lemaal oude spulletjes en de prijzen (de
meeste althans) liggen rond de 30 tot
50 euro!
Speurtocht
Het weer was fantastisch, maar we be-
gonnen eerst maar op het terras van het
Slot met een kopje koffie. Toen we dat
op hadden kon onze speurtocht begin-
nen. Groot was de verrassing toen we
bij een van de kramen ineens Belinda
Meuldijk, een Nederlandse actrice en
schrijfster, zagen staan.
Willeke Alberti
Behalve dat Belinda dus actrice is, is ze
ook schrijfster en op haar kraam zag ik
onder andere het door haar geschreven
boek over Willeke Alberti, een leven als
een lied. Is de normale verkoopprijs in
de boekhandel 25 euro. Bij haar op de
kraam betaalde je tien euro. En voor die
prijs kon ik het natuurlijk niet laten lig-
gen, vooral niet toen ze op verzoek het
boek met opdracht nog ging signeren
ook.
Gouden Harp
Niet vergeten mag worden dat Belinda
als tekstschrijver ook veel heeft bijge-
dragen aan het repertoire van Rob de
Nijs, met wie ze sinds 1984 getrouwd
was en bij wie ze twee zonen kreeg. In
2006 gingen ze uit elkaar. Hits waren
onder andere: Hou me vast (1981),
Alles wat ademt (1985) en Banger hart
1996. Haar kwaliteiten als schrijfster
werden terecht erkend, want in 2001
ontving Belinda een Gouden Harp voor
haar gehele oeuvre als schrijfster.
Theo de Ruiter
Groepsfoto 3
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook