De Utrechter Week 18 - page 10

De Oud-Utrechter - Dé gratis krant voor de echte Utrechter
Dinsdag 2 mei 2017
pagina 10
Utrecht 40-45
Utrecht was in de Tweede Wereldoorlog
‘de Stad der Beweging’. Het kloppend
hart van de NSB. Maar er gebeurde
meer. Het prachtige boek Utrecht 40-45
vertelt met veel foto’s het verhaal van
een stad in oorlogstijd. Het is geschre-
ven door Utrechter Ad van Liempt, die
eerder naam maakte met tal van oorlogsboeken en verscheen in
samenwerking tussen W-Books en Het Utrechts Archief.
De Bezetting: 20
dvd’s over Tweede
Wereldoorlog
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog ging
Nederland gebukt onder
Duitse overheersing, geweld, vervolging van Joden en
honger. Ruim zeventig jaar na dato is het gelukt alle waarde-
volle filmopnamen uit die tijd in beeldarchieven terug te vinden
en te bundelen in een box met 20 dvd’s, getiteld ‘De Bezetting’.
Hij was de held. Hij die geen
held wilde zijn
Hettie de Jong schreef in 2014 een
prachtig boek over haar vader in
oorlogstijd. Tijdens haar jeugd vertelde
hij haar veel over gebeurtenissen in
de Tweede Wereldoorlog. Toen de
oorlog uitbrak weigerde vader Hein de
Arbeitseinsatz en ging in het verzet. Maar bij het uitdelen van
verzetsbladen in juni 1942 werd hij met grof geweld een Duitse
vrachtwagen ingesleurd voor deportatie naar Duitsland.
Het begin van een nog ellendiger tijd.
(Zie ook elders in deze krant.)
Utrecht 40-45............................................................ 24,95
De Bezetting (dvd-box met 20 dvd’s)........................ 79,99
Hij was de held. Hij die geen held wilde zijn.............. 19,90
Utrecht Centraal........................................................ 24,95
Van Stadsie tot stad Utrecht 1950-1975.................... 24,95
Oma kan jij nog huppelen......................................... 12,95
Bestelbon ‘t Winkeltje
Voor alle producten geldt dat er € 3,75 verzendkosten worden berekend. Bij meer
bestellingen tegelijk betaalt u slechts eenmaal de verzendkosten.
Naam + voorletters:
Straat:
Postcode/woonplaats:
Telefoon:
Email:
Ja, ik bestel:
Utrecht Centraal
Het Centraal Station in Utrecht is hét
spoorweghart van Nederland. Duizenden
reizigers stappen er dagelijks in of uit
de trein. Zo gaat het al bijna 175 jaar.
Vanaf de opening in 1843 onderging het
station allerlei gedaanteverwisselingen.
Over de geschiedenis verscheen een
fraai boekwerk van Jos Zijlstra, conservator van het Spoorweg-
museum en Victor Lansink, beheerder van de spoorhistorische
fotocollectie van Het Utrechts Archief.
Van Stadsie tot Stad, Utrecht
1950-1975
Dit fotoboek van Ad van Liempt en Ton
van den Berg geeft een indruk van ont-
wikkelingen in de stad Utrecht tussen
1950 en 1975. Het is samengesteld met
onder andere de beste amateurfoto’s
die de auteurs kregen toegezonden na een oproep via de lokale
media en sloot aan op een gelijknamige expositie die de hele
maand april was te zien in het Stadskantoor in het kader van de
manifestatie ‘Utrecht 50/75’.
Oma kan jij nog huppelen
‘Oma kan jij nog huppelen?’ is een ver-
halenbundel over klein geluk. Een boek
vol kleine wijsheden over grote geluk-
smomenten. In een bonte verzameling
rijgt Irene Kraaijenhagen herkenbare
situaties, gekke types, oude liedjes en
kostbare herinneringen zorgvuldig aan
elkaar. Met haar verhalen en gedichten wil ze de lezers raken,
laten lachen en vooral laten meedoen.
€ 24,95
€ 79,99
€ 19,90
€ 24,95
€ 24,95
€ 12,95
Stuur deze bon op naar De Oud-Utrechter, Postbus 615, 3500 AP Utrecht.of ga naar de webshop
op
en bestel digitaal.
Met Hollands geld werden alle
Tjoklat chocoladerepen ge-
kocht. Zeker toen al beperkt
in Duitsland te krijgen.
Het eerste jaar viel het met voedsel
nog alles mee, hoewel veel artikelen
al ‘op de bon’ waren. Later werd het
echter veel slechter. Het woord ‘surro-
gaat’ kwam je overal tegen. Koffiesur-
rogaat van Van Nelle was gemaakt van
onder andere gebrande eikels. Keijzers
theesurrogaat van vruchtenblad.
Moppen
Gelukkig waren er nog wel moppen.
Adam was de eerste surrogaatge-
bruiker. Hij gebruikte vijgenblad als
dekblad voor zijn sigaar! En liedjes:
“Heb je geen boterbonnen, eet dan
brood met wagensmeer!”
Maar het eten werd steeds schaarser.
De vader van Jopie, mijn meisje, kon
elke week een schapenkop kopen.
Twee dagen trekken op het petrolie-
stel. En stinken!
Bij de boeren kon je met ruilen soms
wat melk of een stukje kaas krijgen.
Boerenkasten puilden uit van onze
lakens en goede goed. Een hebberige
boerin toonde mij vol trots drie inge-
ruilde trouwjaponnen!
Carl de Vaal Automatiek had nog lang
‘nierbroodjes’. Daar ging echt van
alles in. Je bofte als er maar één stukje
blauw-van-ogen in zat!
Bukshag
Voor rokers waren er geen merken
meer als Miss Blanche of Cristo
Cassimis (Egyptisch). Soms kreeg je
een rokersbon. Pakje van 20 ‘Consi’
sigaretten. Dat was inlandse tabak.
De Turmac tabaksfabriek maakte ze.
Een pakje deed op de zwarte markt al
gauw vijf gulden!
België teelde veel ‘home’tabak.
NS-machinisten namen uit Brabant
de gesmokkelde ‘Belse shag’ mee.
‘s Avonds zag je veel peukenrapers.
‘Bukshag’ heette dat.
Tulpenbollen
Het voedsel werd steeds minder, met
als dieptepunt de vreselijke winter 44-
45. We aten suikerbieten en tulpenbol-
len. Duizenden (oudere) mensen zijn
toen gestorven van de honger.
Na de bevrijding werd alles anders.
Neefje Roel kende de sinaasappel niet.
Hij bond het om-papiertje onder zijn
neus voor de geur!
Vel over been
Nu baden wij in een extreem voed-
selaanbod. Woorden als ‘afslanken’,
‘dieet’ en ‘overgewicht’ zijn gekomen
in plaats van ‘honger’ en ‘vel over
been’. Het is goed daar na zoveel jaren
toch eens even aan terug te denken.
Bob Smith
Adri Piecklaan 12
3739 LH Hollandsche Rading
Het woord ‘surrogaat’ las je overal
14 mei 1940. Een kleine eeuw
geleden. Ik was 14 jaar, de
bezetters kwamen over de
straatweg. Geen tanks, maar
soldaten op de fiets. Ook
hele colonnes huifkarren met
paarden ervoor. Jamin en De
Gruyter werden bestormd.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook